Οι χρόνοι των ρημάτων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Οι χρόνοι των ρημάτων:

Οι χρόνοι των ρημάτων Γ.Φ.

Τι είναι οι χρόνοι του ρήματος;:

Τι είναι οι χρόνοι του ρήματος; Οι τύποι του ρήματος που φανερώνουν πότε γίνεται μια ενέργεια λέγονται χρόνοι του ρήματος.

Οι χρόνοι του ρήματος είναι οχτώ: :

Οι χρόνοι του ρήματος είναι οχτώ: Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Εξακολουθητικός Μέλλοντας Στιγμιαίος (Συνοπτικός) Μέλλοντας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλοντας

Οι χρόνοι των ρημάτων χωρίζονται σε::

Οι χρόνοι των ρημάτων χωρίζονται σε: παροντικούς παρελθοντικούς μελλοντικούς

Παροντικοί χρόνοι:

Παροντικοί χρόνοι Ενεστώτας (τι κάνω ή παθαίνω τώρα , εξακολουθητικά) π.χ. Χρωματίζω τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά χρωματίζεται . Παρακείμενος (τι έκανα ή έπαθα στο παρελθόν και τώρα είναι τελειωμένο ) π.χ. Έχω χρωματίσει τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά έχει χρωματιστεί.

Παρελθοντικοί χρόνοι:

Παρελθοντικοί χρόνοι Παρατατικός (τι έκανα ή πάθαινα χθες , συνέχεια ) π.χ. Χρωμάτιζα τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά χρωματιζόταν . Αόριστος (τι έκανα ή πάθαινα χθες , για μια στιγμή ) π.χ. Χρωμάτισα τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά χρωματίστηκε . Υπερσυντέλικος (τι είχα κάνει ή είχα πάθει ως χτες ) π.χ. Είχα χρωματίσει τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά είχε χρωματιστεί .

Μελλοντικοί χρόνοι:

Μελλοντικοί χρόνοι Εξακολουθητικός μέλλοντας (τι θα κάνω ή θα παθαίνω αύριο συνέχεια ) π.χ. Θα χρωματίζω τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά θα χρωματίζεται . Στιγμιαίος (συνοπτικός) μέλλοντας (τι θα κάνω ή θα πάθω αύριο για μια στιγμή ) π.χ. Θα χρωματίσω τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά θα χρωματιστεί . Συντελεσμένος μέλλοντας (τι θα έχω κάνει ή θα έχω πάθει στο μέλλον , αφού πρώτα γίνει κάτι άλλο ) π.χ. Θα έχω χρωματίσει τη ζωγραφιά. Η ζωγραφιά θα έχει χρωμ ατιστεί .

PowerPoint Presentation:

Χρόνοι ρημάτων Παροντικοί Παρελθοντικοί Μελλοντικοί Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας Παρακείμενος Αόριστος Συνοπτικός (Στιγμιαίος) Μέλλοντας Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλοντας Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help