Σχηματισμός παρατατικού και αορίστου σύνθετων ρημάτων από το ρήμα άγω

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Σχηματισμός παρατατικού και αορίστου σύνθετων ρημάτων, με β΄ συνθετικό το αρχαίο ρήμα άγω:

Σχηματισμός παρατατικού και αορίστου σύνθετων ρημάτων, με β΄ συνθετικό το αρχαίο ρήμα άγω Γ.Φ.

Θέματα του αρχαίου ρήματος άγω:

Θέματα του αρχαίου ρήματος άγω Τα ρήματα με β΄ συνθετικό το αρχαίο ρήμα άγω έχουν δυο διαφορετικά θέματα : Έχουν: το θέμα αγ- το θέμα αγαγ-

Σε ποιους χρόνους χρησιμοποιείται το κάθε θέμα;:

Σε ποιους χρόνους χρησιμοποιείται το κάθε θέμα ; Το θέμα αγ- για τον ενεστώτα , τον παρατατικό και τον εξακολουθητικό μέλλοντα , τους χρόνους δηλαδή που φανερώνουν πράξη συνεχή και επαναλαμβανόμενη. Το θέμα αγαγ- για τον αόριστο , το στιγμιαίο μέλλοντα , τον παρακείμενο , τον υπερσυντέλικο και το συντελεσμένο μέλλοντα , τους χρόνους δηλαδή που φανερώνουν πράξη στιγμιαία, συνοπτική, μη επαλαμβανόμενη

Πίνακας του αγ- :

Πίνακας του αγ- Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας εισ άγ ω εισ ήγ α θα εισ άγ ω εισ άγ εις εισ ήγ ες θα εισ άγ εις εισ άγ ει εισ ήγ ε θα εισ άγ ει εισ άγ ουμε εισ ήγ αμε θα εισ άγ ουμε εισ άγ ετε εισ ήγ ατε θα εισ άγ ετε εισ άγ ουν εισ ήγ αν θα εισ άγ ουν

Πίνακας του αγαγ-:

Πίνακας του αγαγ- Αόριστος Συνοπτικός Μέλλοντας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλοντας εισ ήγαγ α θα εισ αγάγ ω έχω εισ αγάγ ει είχα εισ αγάγ ει θα έχω εισ αγάγ ει εισ ήγαγ ες θα εισ αγάγ εις έχεις εισ αγάγ ει είχες εισ αγάγ ει θα έχεις εισ αγάγ ει εισ ήγαγ ε θα εισ αγάγ ει έχει εισ αγάγ ει είχε εισ αγάγ ει θα έχει εισ αγάγ ει εισ αγάγ αμε θα εισ αγάγ ουμε έχουμε εισ αγάγ ει είχαμε εισ αγάγ ει θα έχουμε εισ αγάγ ει εισ αγάγ ατε θα εισ αγάγ ετε έχετε εισ αγάγ ει είχατε εισ αγάγ ει θα έχετε εισ αγάγ ει εισ ήγαγ αν θα εισ αγάγ ουν έχουν εισ αγάγ ει είχαν εισ αγάγ ει θα έχουν εισ αγάγ ει

Ρήματα που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία::

Ρήματα που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία : ανάγω, διάγω , εισάγω, εξάγω , επάγω, κατάγω , παράγω, περιάγω , προάγω, προσάγω , συνάγω, υπάγω κτλ

Πότε αγ- και πότε αγαγ-;:

Πότε αγ- και πότε αγαγ- ; Για να καταλάβουμε πότε ένα σύνθετο ρήμα με β΄ συνθετικό το άγω χρειάζεται να μπει στον παρατατικό και πότε στον αόριστο , αντικαθιστούμε το ρήμα με ένα συνώνυμό του και φτιάχνουμε την πρόταση.

Πότε αγ- και πότε αγαγ-;:

Πότε αγ- και πότε αγαγ- ; Πχ Η χώρα μας εξήγε ή εξήγαγε 1.000 τόνους λάδι τον προηγούμενο μήνα στη Γερμανία. Βρίσκω ένα συνώνυμο για το ρήμα πχ στέλνω Φτιάχνουμε την πρόταση με το συνώνυμο ρήμα: Η χώρα μας έστελνε ή έστειλε 1.000 τόνους λάδι τον προηγούμενο μήνα στη Γερμανία. Καταλαβαίνουμε ότι το σωστό είναι να χρησιμοποιήσουμε αόριστο ( έστειλε ) Φτιάχνουμε τώρα την αρχική μας πρόταση χρησιμοποιώντας αόριστο Η χώρα μας εξήγαγε 1.000 τόνους λάδι τον προηγούμενο μήνα στη Γερμανία. Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help