Ρήματα με λόγια κλίση

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ρήματα με λόγια κλίση : 

Ρήματα με λόγια κλίση Γ.Φ.

Ποια είναι τα ρήματα με λόγια κλίση; : 

Ποια είναι τα ρήματα με λόγια κλίση; Αρκετά ρήματα σχηματίζουν τον ενεστώτα και τον παρατατικό με τρόπο που θυμίζει τα αρχαία ελληνικά. Τα ρήματα αυτά έχουν κατάληξη σε: - ούμαι - ώμαι Αυτά ονομάζονται ρήματα με λόγια κλίση.

Ρήματα σε -ούμαι : 

Ρήματα σε -ούμαι

Ρήματα σε -ούμαι : 

Ρήματα σε -ούμαι Ρήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία: Στερούμαι, μιμούμαι, εξαιρούμαι, αθλούμαι, θεωρούμαι, ασχολούμαι, συνεννοούμαι, απολογούμαι κτλ Προσοχή: Κάποια από τα ρήματα όπως το θεωρούμαι, στο α΄ και στο β΄ πρόσωπο (ενικού και πληθυντικού) έχουν τύπους που δεν χρησιμοποιούνται συχνά

Ρήματα σε -ούμαι : 

Ρήματα σε -ούμαι Στους υπόλοιπους χρόνους και εγκλίσεις κλίνονται ομαλά: Οριστική ΑΟΡ: μιμήθηκα ΕΞ.ΜΕΛ.: θα μιμούμαι ΣΥΝ. ΜΕΛ.: θα μιμηθώ ΠΡΚ: έχω μιμηθεί ΥΠΕΡΣ: είχα μιμηθεί ΣΥΝΤ. ΜΕΛ.: θα έχω μιμηθεί Υποτακτική ΕΝ: να μιμούμαι ΑΟΡ: να μιμηθώ ΠΡΚ: να έχω μιμηθεί Προστακτική μιμήσου - μιμηθείτε

Ρήματα σε -ώμαι : 

Ρήματα σε -ώμαι

Ρήματα σε -ώμαι : 

Ρήματα σε -ώμαι Ρήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία: Εγγυώμαι, εξαρτώμαι, απατώμαι, αποσπώμαι, διερωτώμαι, κτλ Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help