Είδη τριγώνων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές:

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές Γ.Φ. ΤΡΙΓΩΝΑ

Ως προς τις γωνίες:

Ως προς τις γωνίες Υπάρχουν τρία είδη τριγώνων σε σχέση με το είδος των γωνιών τους: Οξυγώνιο τρίγωνο Ορθογώνιο τρίγωνο Αμβλυγώνιο τρίγωνο

Ως προς τις γωνίες:

Ως προς τις γωνίες Αν όλες οι γωνίες του τριγώνου είναι οξείες ( <90 ο ) τότε το τρίγωνο λέγεται οξυγώνιο .

Ως προς τις γωνίες:

Ως προς τις γωνίες Αν ένα τρίγωνο έχει μια ορθή γωνία ( 90 ο ) και δυο οξείες , λέγεται ορθογώνιο .

Ως προς τις γωνίες:

Ως προς τις γωνίες Αν ένα τρίγωνο έχει μια αμβλεία γωνία (> 90 ο ) και δυο οξείες , λέγεται αμβλυγώνιο .

Ως προς τις γωνίες:

Ως προς τις γωνίες Σε κάθε τρίγωνο το άθροισμα των τριών γωνιών του είναι πάντοτε 180 ο .

Ως προς τις πλευρές:

Ως προς τις πλευρές Υπάρχουν τρία είδη τριγώνων σε σχέση με τις πλευρές τους: Ισόπλευρο τρίγωνο Ισοσκελές τρίγωνο Σκαληνό τρίγωνο

Ως προς τις πλευρές:

Ως προς τις πλευρές Αν όλες οι πλευρές ενός τριγώνου είναι ίσες , τότε το τρίγωνο λέγεται ισόπλευρο . Στο ισόπλευρο τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι μεταξύ τους ίσες ( 60 ο η καθεμιά) .

Ως προς τις πλευρές:

Ως προς τις πλευρές Αν δυο μόνο πλευρές του τριγώνου είναι ίσες , τότε το τρίγωνο λέγεται ισοσκελές . Στο ισοσκελές τρίγωνο δυο από τις γωνίες του – αυτές που εφάπτονται στην τρίτη και διαφορετική πλευρά -είναι ίσες μεταξύ τους.

Ως προς τις πλευρές:

Ως προς τις πλευρές Αν όλες οι πλευρές ενός τριγώνου είναι διαφορετικές μεταξύ τους, τότε το τρίγωνο λέγεται σκαληνό . Όλες οι γωνίες ενός σκαληνού τριγώνου είναι άνισες μεταξύ τους. Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help