Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες:

Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες Γ.Φ.

Τι είναι τα αρκτικόλεξα;:

Τι είναι τα αρκτικόλεξα ; Αρκτικόλεξα είναι οι σύντομες λέξεις που αποτελούνται από αρκτικά (αρχικά) γράμματα λέξεων .

Από πού προέρχονται τα αρκτικόλεξα;:

Από πού προέρχονται τα αρκτικόλεξα ; Τα αρκτικόλεξα είναι συνήθως ονόματα: υπουργείων υπηρεσιών οργανισμών σωματείων συλλόγων επιχειρήσεων αθλητικών ομάδων κτλ

Πώς γράφονται;:

Πώς γράφονται; Γράφονται πάντα με κεφαλαία γράμματα Συνήθως βάζουμε μια τελεία ανάμεσά τους Παραδείγματα: Κ.Ε.Π.  Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ι.Κ.Α.  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ο.Σ.Ε.  Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε.Κ.  Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης

Ακρωνύμια:

Ακρωνύμια Πολλές φορές για να ξεχωρίσουμε ένα αρκτικόλεξο από ένα άλλο ή για να το προφέρουμε ευκολότερα, δε χρησιμοποιούμε μόνο τα αρχικά γράμματα, αλλά περισσότερα . Σε αυτή την περίπτωση το αρκτικόλεξο λέγεται ακρωνύμιο . Παραδείγματα: ΥΠ.ΠΟ.  Υπουργείο Πολιτισμού Ε.ΚΕ.ΒΙ.  Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

Τι είναι οι συντομογραφίες;:

Τι είναι οι συντομογραφίες ; Συντομογραφίες (ή βραχυγραφίες ) είναι οι συντομευμένες λέξεις που αποτελούνται από κάποια γράμματα μιας λέξης ή φράσης .

Παραδείγματα:

Παραδείγματα σελ .  σελίδα δίδα  δεσποινίδα Θεσ/νίκη  Θεσσαλονίκη κτλ .  και τα λοιπά π.χ .  παραδείγματος χάρη π. X .  προ Χριστού Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help