κατανομή πληθυσμού στη Γη

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη : 

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη Οι πυκνοκατοικημένες και οι αραιοκατοικημένες περιοχές της Γης  Η εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού στη Γη

Slide 2: 

 Οι πυκνοκατοικημένες και οι αραιοκατοικημένες περιοχές της Γης  Η εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού στη Γη

Slide 3: 

Κατανομή πληθυσμού: Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται στην επιφάνεια της Γης.

Slide 4: 

Πυκνότητα πληθυσμού: Είναι ο αριθμός που φανερώνει πόσοι κάτοικοι αναλογούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο μιας περιοχής.

Slide 5: 

Κατανομή του πληθυσμού της Γης

Slide 6: 

Η αύξηση του πληθυσμού της Γης

Slide 7: 

Η αύξηση του πληθυσμού της Γης Πρόβλεψη

Slide 8: 

Η αύξηση του πληθυσμού της Γης

authorStream Live Help