02_Estratègia de Marca

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ESTRATÈGIES DE MARCA:

ESTRATÈGIES DE MARCA La marca es consolida com un gran actiu intangible per a les empreses Aporta avantatges en diferenciació El desenvolupament d’estratègies fonamentades en la marca constitueix una de les prioritats més importants per a les empreses

El nom de la marca i el logo:

El nom de la marca i el logo Un producte es pot percebre de manera molt diferent segons el nom de la marca sota el qual es comercialitza El nom i el logo són l’essència bàsica de la marca per a la seva identificació El nom determina l’estratègia de comunicació La seva elecció constitueix una decisió clau per a l’empresa

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca? Recordem que el nom ens ha de diferenciar de la competència i ha de ser memorable. S’ha de tenir en compte l’objectiu de posicionament del producte en la ment dels consumidors i en la dels competidors

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca? El nom ha de... Ser apropiat So agradable Fàcil de pronunciar Evitar els dobles sentits pejoratius Fàcil de conèixer i recordar

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca? Noms triats caracteritzats per la facilitat de recordar

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca? Quan té alguna cosa interessant (rima, al·literació, joc de paraules o humor)

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca? Quan desperta imatge mental

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca? Quan desperta alguna emoció

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca? Quan és simple

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca? Tot i aquestes recomanacions, hi ha vegades que les empreses troben dificultats per establir una estratègia de màrqueting que vinculi el nom al producte. Les situacions més comunes que no segueixen les recomanacions anteriors són: L’empresa opta per un nom vinculat a la categoria de producte Nom corresponent al de la persona que l’ha dissenyat

Com escollim el nom de la marca?:

Com escollim el nom de la marca?

Slide13:

El valor de la marca VALOR MARCA Reconeixement del nom Qualitat percebuda Associació de la marca Lleialtat a la marca Altres actius Subministrament de valors als clients Subministrament de Valor a l’empresa

Slide14:

La lleialtat a la marca Un consumidor lleial o fidel a una marca és aquell que la compra habitualment. Tot i haver alternatives sempre compra la mateixa La lleialtat mostra una dimensió afectiva És aquesta dimensió la que motiva i condiciona veritablement el comportament del consumidor davant la marca

Slide15:

Graus de lleialtat David Aaker (1991) proposa 5 nivells de lleialtat a partir del grau de compromís de l’individu davant la marca

Slide16:

La notorietat del nom La notorietat de la marca és el grau de reconeixement que té un comprador per situar una marca en una categoria de producte determinada i per recordar el que la marca promet Per tal que una marca tingui notorietat cal que sigui percebuda com a gran marca, que sigui coneguda i se’n parli Per a crear notorietat l’empresa du a terme accions de comunicació i de distribució

Slide17:

Les associacions de la marca L’associació de marca és tot allò que el consumidor vincula al record de la marca i que li confereix un significat La marca es pot associar amb logotips o símbols gràfics i sensorials La marca es pot associar amb característiques, atributs i beneficis del producte, amb situacions d’ús i consum La marca es pot associar amb senitments, impressions i emocions o amb l’orígen geogràfic

Slide18:

Les associacions de la marca

Slide19:

Estratègies de marca Extensió de la marca. Estratègia de marca paraigua

authorStream Live Help