B.Perubatan.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sejarah Perkhidmatan Perubatan. Senarai perkhidmatan bahagian perubatan. Konsep perubatan kecemasan. Perkhidmatan Ambulan. Perana Pembantu Perubatan. Akta dan undang-undang perkhidmatan perubatan Kecemasan. Unit 3.2 BAH. PERKHIDMATAN PERUBATAN. Oleh: Ahmad Bin Ramli Pengajar Unit Kommuniti KPPHBUK.

IMBASAN SEJARAH sebelum merdeka::

IMBASAN SEJARAH sebelum merdeka: 500 Tahun – pelbagai kaum, seni pengubatan mengikut kepecayaan / Agama / adat resam kaum. Dr. J.W.Field. – 1874 timbul kesedaran- pentingnya tenaga kerja sihat. Dorangan bijih timah – bina hospital. konsep – kuratif ( urban-based curative services). Tenaga kerja perubatan dari british.

IMBASAN SEJARAH sebelum merdeka::

IMBASAN SEJARAH sebelum merdeka: 1900 – Intitut Penyrelidikan Perubatan ( IMR ). Kesedaran – Aspek pencegahan (Sanitary Board). Hospital Swasta – lewat : 1904 – matenity home, perak. Lam Wah Ee, P.Pinang. Tung shin, Kuala Lumpur. Konsep bercorak agama dan kumpulan etnik china.

IMBASAN SEJARAH selepas merdeka::

IMBASAN SEJARAH selepas merdeka: RM – 1 ( 1966 – 1970 ) sistem 3-tier. Bentuk Polisi perkhidmatan kesihatan untuk semua. Klinik kesihatan / klinik desa. Kawalselia Kementerian Kesihatan. Terhad / meliputi seluruh negeri. Rancangan Kesihatan LUAR bandar ( Rural Health Services ). Konsep 4 P. RM – 2 (1971 – 1975 ). Sistem 3 – tier kepada 2 tier.

IMBASAN SEJARAH selepas merdeka::

IMBASAN SEJARAH selepas merdeka: Malaysia – penjagaan kesihatan diberikan kepada sektor swasta & Awam. Kerajaan persekutuan. Kini tumpuan pada Visi, Misi dan Budaya Koperat. RM – 5 ( 1986 – 1990 ). Penglibatan komuniti dalam aktiviti kesihatan. RM – 6 ( 1991 – 1995 ) Promosi dan pencegahan. RM -7 ( 1996 – 2000 ). Memberi Kesedaran . RM – 8 ( 2000 – 2005 ) - Sda-

PowerPoint Presentation:

Carta Organisasi Kementerian MK TMK KSU KPKN 3 Bah.Perkhidmatan B.P.PERUBATAN - B.P.KES.AWAM - B.RESEARCH & TECHNICAL SUPPORT. MEDICAL DEVELOPMENT MEDICAL PRACTICE. LIHAT TRANSPERANSI.

BAH. PERKEMBANGAN PERUBATAN. :

BAH. PERKEMBANGAN PERUBATAN. PERKHIDMATAN PERUBATAN. MELIPUTI: PENJAGAAN PESAKIT AM. PENJAGAAN KHAS PSIKIATRIK. PENJAGAAN KHAS LEPROSY ( KUSTA ). PENJAGAAN KHAS TB. PENTADBIRAN.

PENJAGAAN PESAKIT AM.:

PENJAGAAN PESAKIT AM. Semua peringkat hospital kerajaan / swasta di M’sia. 113 hospital / 7 H.pakar. Perawatan pesakit luar. Unit kecemasan. Klinik – klinik Pakar. Perawatan pesakit dalam. Wad perubatan. Wad pembedahan / ortho. Wad gynge / Wad Peadiatrik. Dewan bedah.

PowerPoint Presentation:

Kecemasan dalam wad. Pemeriksaan / pendiagnosaan penyakit. Perkhidmatan khusus / klinik kepakaran. Rawatan lanjut. Rujukan. Kepakaran tertentu. Perkhidmatan sokongan / teknologi. Rawatan sekunder & Rehabilitatif. Pengawalan (promosi ). Pencegahan. Penyembuhan Pemulihan.

PENJAGAAN PESAKIT AM.:

PENJAGAAN PESAKIT AM. Unit Pentadbiran. Unit Kecemasan. Unit Pesakit Dalam ( wad ). Unit Pengimejan ( X’Ray ). Unit Patologi / Kajipenyakit Unit Despense / Farmasi. Unit Sajian Makanan ( Dapur ). Unit Forensik ( Bilik Mayat ). Unit Klinik-klinik Pakar.

PowerPoint Presentation:

KECEMASAN MAKMAL X’RAY FARMASI BILIK MAYAT DAPUR DISCAJ PELANGAN PAKAR PESAKIT DALAM

PROGRAM-PROGRAM PENJAGAAN PESAKIT AM:

PROGRAM-PROGRAM PENJAGAAN PESAKIT AM Program Kawalan Barah. Program pengawalan & pencegahan kecederaan. Program Pengawalan Kadiovaskular. Program Pengawalan Penyakit Kencing Manis. Program Mencegah penyalahgunaan Bahan. Program Pengawalan keselamatan pekerja.

PENJAGAAN KHAS PSIKIATRIK:

PENJAGAAN KHAS PSIKIATRIK Sejarah perawatan Psikiatri bermula pada tahun 1830, East India Company telah menubuhkan ‘Lunatic Asylum’ di Sepoy Lines dekat Hosp.Besar P.Pinang Mengandungi bilik bilik kecil dan 25 orang pesakit

PowerPoint Presentation:

Pada tahun 1895- 1911 Central Mental Hospital dibina di T. Rambutan PK. untuk mengasingkan dan tahanan pesakit jauh daripada penduduk Asylum di P.Pinang, Taiping dan K.Lumpur di tutup kerana semua pesakit dihantar ke TR bermula dengan 45 pesakit 1941- 5000 pesakit 1945- 1000 pesakit

PowerPoint Presentation:

1935 , Tampoi Mental Hospital telah dibina 1952, Rang Undang Undang Mental Act mula dikuatkuasa di Malaya !959, Unit Sakit Jiwa ditubuhkan di Hosp. P.Pinang 1967, Unit Sakit Jiwa, Universiti Hosp. K.Lumpur mula berkhidmat

PowerPoint Presentation:

‘ Perkhidmatan Kesihatan Mental bukan Sahaja memberi Perkhidmatan kepada Perawatan Penyakit Jiwa tetapi juga Merangkumi pencegahan dan penggalakan Kesihatan Mental’ Rancangan Perkhidmatan Psikiatri

PowerPoint Presentation:

PERAWATAN PENYAKIT JIWA PSIKIATRI KANAK KANAK ( Child Psychiatric ) RAWATAN CACAT AKAL ( Mental Subnormality ) PSIKO - GERIATRIK ( Psycho - Geriatrics) PSIKIATRI FORENSIK ( Forensic Psychiatric) JENIS JENIS PERKHIDMATAN PSIKIATRI

PENJAGAAN KHAS LEPROSY:

PENJAGAAN KHAS LEPROSY Program kawalan kusta kebangsaan. Tahun’50 an hingga kini, Hospital kusta Sungai Buluh Selangor. 1993, kini adalah Hospital Sg. Buluh (Medical Hospital). Kadar psk kusta menurun 1 / 10,000 (1993 - 2000). Masih ada di sabah/serawak / WP.

OBJEKTIF P.K. KUSTA:

OBJEKTIF P.K. KUSTA AM: Menghapuskan kusta di kawasan dan daerah yang tinggi endemik. KHUSUS: Untuk mencapai kadar prevelans kusta di semua daerah sehinggakurang daripada 1/10,000. STRATEGI: Menghalang transmisi penyakit melalui cara pengesanan awal. Meminimakan deformiti melalui rawatansegera dan berkesan.

PENJAGAAN KHAS PTB:

PENJAGAAN KHAS PTB 1961 Program kawalan PTB Kebangsaan. Unit: Klinik dada / ‘Chest Clinic’ di setiap Hospital besar. Terdapat makmal penyelidikan Wad PTB. Tahun 60’an – awal 90’an kes PTB menurun. 1993 – psk di rawat di wad medical ( no isolate ). 1995 – 2000 kes TB semua jenis meningkat .

OBJEKTIF P.K.TB KEBANGSAAN.:

OBJEKTIF P.K.TB KEBANGSAAN. AM: Menurunkan tuberkulosis di komuniti dengan cara memutuskan rantaian transmisi penyakit. KHUSUS: Melindungi 95% dari populasi berumur kurang dari 20 tahun melalui vaksinasi BCG. Menjadikan 95% dari kes berjangkit kepada kes tidak berjangkit melalui rawatan berkesan dan segera.

STRATEGI:

STRATEGI Pengesanan awal kes melalui saringan ke atas semua kumpulan berisiko tinggi dan kes-kes simptomatik hi hospital & klinik kesihatan. Saringan wajib – perkerja / pelancong asing. Memaksimakan imlpementasikan aktiviti ‘ Directly Observed Therapy Short Course’ ( DOTS), di semua perkhidmatan kesihatan.

PowerPoint Presentation:

Meningkatkan pengesanan kontak & kes gagal melalui integrasi. Meningkatkan kadar penyembuhan, aktiviti Pen.Kes. & kerjasama dengan agensi kerajaan / swasta dlm memberi kesedaran awam tentang TB.

PROGRAM KHAS HIV / AIDS.:

PROGRAM KHAS HIV / AIDS. Kes pertama – bulan Dis’1986. Jumlah psk yang dijangkiti virus HIV terus meningkat ( 2000 = 38,340 orang ). Kaedah utama: - perkongsian jarum suntikan dadah. - Hubungan seks rambang. ibu kepada bayi. - pemindahan darah. BPP. KKM – Garispanduan baru derma darah.

STRATEGI:

STRATEGI Promosi/seminar/foram Perdana. Kerjasama NGO. Pusat Pemulihan HIV/ Kaunseling & Rawatan. Kajian HIV/AIDS – UKM/ Pro-star. Program Saringan HIV Di Hospital Kerajaan.

OBJEKTIF ::

OBJEKTIF : Menurunkan bilangan jangkitan HIV. Menyelamatkan jiwa dan masa depan kanak-kanak & remaja. Meningdungi ancaman HIV/AIDS terhadap Wanita. Membolehkan mangsa HIV/AIDS mendapat rawatan, penjagaan dan sokongan yang sewajarnya. Mempertahankan budaya ketimuran dan gaya hidup sihat dikalangan masyarakat.

PENTADBIRAN ::

PENTADBIRAN : Pengarah. Timb. Pegarah Pengurusan. Timb. Pengarah Perkhidmatan perubatan / kecemasan. Penyelia Hospital./ matron. Pembantu Perubatan Kanan / Ketua jururawat. Pegawai Pengkeranian: Bah. Rekod Perkhidmatan. Bah. Kewangan. Bah. Pengurusan. Bah. Hasil. Bah. Rekod Perubatan Pesakit.

PERK. PERUBATAN KECEMASAN:

PERK. PERUBATAN KECEMASAN Seluruh hospital-hospital. Unit / Jabatan Kecemasan. Aktiviti UTAMA penjagaan pesakit am. Melibatkan khusus kepada Pembantu Perubatan. Wad Pemerhatian. Perkhidmatan Ambulan. Pre-Health Care & rujukan.

PERK. PERUBATAN KECEMASAN:

PERK. PERUBATAN KECEMASAN Penjagaan bermula dari mendapat panggilan kecemasan. Penjagaan di tempat kejadian. Penjagaan dalam perjalanan. Ke Unit Kecemasan.

PowerPoint Presentation:

CARTA ALIRAN PERKHIDMATAN KECEMASAN. PANGGILAN KECEMASAN. REKOD MAKLUMAT ALERT-RECSUE TEAM PRE-HOSPITAL CARE SEND TO CASUALTY SISTEM TRAIGE KRITIKAL SEMI-KRITIKAL NON-KRITIKAL COLDCASE

PERK. PERUBATAN KECEMASAN:

PERK. PERUBATAN KECEMASAN Pesakit dari Ambulan: Dirawat. Diujikaji (siasatan ). Dibuat diagnosa. Distabilkan. Rujuk untuk rawatan lanjut ke wad, unit lain,hospital lain.

JABATAN KECEMASAN:

JABATAN KECEMASAN Pintu masuk- Secara panggilan ambulan atau dihantar oleh ahli keluarga atau, Sukarelawan spt, PBS, St.John, kecemasan hospital swasta. Bagi mendapatkan Perkhidmatan-perkhidmatan lain yg ditawarkan oleh hospital. Fungsi utama: Kes tenat atau parah. Resusitasi & stabilkan pesakit. Rawatan & pemulihan kesakitan.

JABATAN KECEMASAN:

JABATAN KECEMASAN PERTIMBANGAN YANG PERLU DIAMBIL KIRA : Peraturan & polisi tempatan. Pengurusan sumber. Sumber Manusia & latihan. Pengangkutan. Sistem jagaan kecemasan. Penilaian sistem.

PERKHIDMATAN AMBULAN.:

PERKHIDMATAN AMBULAN. Konsep bukan mengangkut. Pre-Health Care. Kesinambungan perkhidmatan. Bersiap sedia. Anggota terlatih Peralatan dalam keadaan ‘tip-top’.

PERK. KECEMASAN & AMBULAN.:

PERANAN PEMBANTU PERUBATAN: Penjagaan Kecemasan. Perkhidmatan Ambulan. Tugas-tugas lain. PERK. KECEMASAN & AMBULAN.

PERANAN - PENJAGAAN KECEMASAN.:

PERANAN - PENJAGAAN KECEMASAN. Rawatan sokongan segera dlm semua kes kecemasan serta rujukan sewajarnya. Membuat penilaian & rawatan awal serta prosidur resussitasi utk: Pemulihan. Kestabilan vital. Halang kemerosotan. Sehingga Peg.Perubatan ambil alih.

PERANAN – PERKHID. AMBULAN.:

PERANAN – PERKHID. AMBULAN. BERTANGGUNGJAWAB DALAM: Menguruskan perkhidmatan ambulan. Mengetuai Pasukan ambulan. Memberi rawatan mengikut protokol dalam perjalanan.

PERANAN – LAIN-LAIN TUGAS.:

PERANAN – LAIN-LAIN TUGAS. Memeriksa peralatan: Resusitasi. Rawatan & Ubatan. Ambulan. Mengurus pentadbiran anggota. Pendaftaran psk. Kutipan wang hasil / deposit masuk wad. Dapatkan ‘Consent’ psk/waris sebelum melakukan prosedur.

AKTA PEMB.PERUBATAN.:

AKTA PEMB.PERUBATAN . Akta Perubatan 1971 – Peraturan –peraturan (alat-alat) (pengecualian) 186 para 4 (1),(2) & (3)……. Perengan ini memberi pengecualian kepada Pembantu Perubatan yang bertugas sama ada di hospital-hospital kerajaan,klinik-klinik kerajaan atau swasta dalam mengunakan beberapa peralatan yang tersebut dalam jadual, spt Stetoskop, Spynomonometer.

GERAK KERJA ::

GERAK KERJA : SOALAN 1: Program Bahagian Perkhidmatan Perubatan Meliputi: JWP A Penjagaan Pesakit Am. B / S B Penjagaan Khas Psikiatri. B / S C Penjagaan Khas Kanak-kanak Istimewa. B / S D Penjagaan Khas Leprosy. B / S

PowerPoint Presentation:

SOALAN 2: Perkhidmatan Penjagaan Pesakit Am Merupakan: JWP A Penjagaan Pesakit Secara Menyeluruh. B / S B Penjagaan Rawatan Lajutan Kepakaran. B / S C Penjagaan Rawatan Rumah Ke Rumah. B / S D Penjagaan Pesakit Di Klinik Sahaja. B / S

PowerPoint Presentation:

SOALAN 3 : Aktiviti Perkhidmatan Perubatan Kecemasan : JWP A Merawat Dan Memulihkan. B / S B Menyiasat Dan Mendiagnosakan. B / S C Merujuk Untuk Rawatan Kepakaran. B / S D Membuat Pemerhatian Dan Kestabilan. B / S

PowerPoint Presentation:

SOALAN 4 : Jabatan Perkhidmatan Perubatan Kecemasan Adalah Merupakan : JWP A Pintu Masuk Mendapatkan Rawatan. B / S B Perkhidmatan Ambulan Sukarelawan. B / S C Tempat Perkhidmatan Resusitasi. B / S D Tempat Kemudahan Pengangkutan Pesakit. B / S

PowerPoint Presentation:

SOALAN 5 : Perana Pemb. Perubatan Perkhidmatan Ambulan Meliputi: JWP A Penjagaan Kelengkapan Peralatan Ambuan. B / S B Memberi Rawatan Pre-health Care. B / S C Memberi Rawatan Mengikut Arahan Ketua Ambulan. B / S D Membantu Sebagai Pengangkut Pesakit. B / S

PowerPoint Presentation:

SOALAN 6: Aktiviti Penjagaan Pesakit Am Meliputi: JWP A Rawatan Pesakit Luar. B / S B Rawatan Pesakit Dalam. B / S C Rawatan Kecemasan. B / S D Rawatan Lanjutan. B / S

PowerPoint Presentation:

SOALAN 7: Jenis-jenis Perkhidmatan Psikiatri Adalah: JWP A Rawatan Terencat Akal B / S B Rawatan Kemurungan Kanak-kanak. B / S C Rawatan Pallative. B / S D Rawatan Psikiatri Forensik. B / S

PowerPoint Presentation:

SOALAN 8: Peningkatan Jangkitan Hiv / Aids Di Malaysia Ketara Disebabkan Oleh: JWP A Peningkatan Penongsian Jarum Suntikan Dikalangan Penagih. B / S B Pemindaran Darah Akibat Kecuaian. B / S C Transmisi Dari Ibu Kepada Kandungan. B / S D Berkawan Dengan Pelacur. B / S

PowerPoint Presentation:

SEKIAN TERIMA KASIH. MENGULANGKAJI TANGGUNGJAWAB ANDA SELAMAT BERJAYA.

authorStream Live Help