SWMP Mandaue City Visayan and English Versi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

The Solid Waste Management Program of Mandaue City Visayan and English Version

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ANG PROGRAMA SA SOLID WASTE MANAGEMENT SA DAKBAYAN SA MANADAUE

Slide 2: 

Sulod sa sunod-sunod nga duha ka tuig 2000-2001, ang siyudad sa Mandaue nakadawat og dagkong pasidungog sa Gawad Pangulo sa Kapaligiran isip “ Most Cleanest and Greenest City” sa mga dagkong syudad nga kategorya. The City of Mandaue received the “GAWAD PANGULO SA KAPALIGIRAN AWARD” for two consecutive years, year 2000-2001 being the “MOST CLEANEST AND GREENEST CITY” in the highly urbanize city category.

Slide 3: 

KATUYOAN Paghimangno, pagpangabaga, pagpahimutang, pag-abag, pag-abiyo ug tabang para sa kauswagan kun kalamboan ug katumanan sa programa sa Solid Waste Management sa dakbayan sa Mandaue. To monitor, coordinate, facilitate, and provide assistance in the development and implementation of an improved solid waste management program in the City of Mandaue. OBJECTIVE

Slide 4: 

What kind of transformation do you want to see in this country, in the face of planetary crisis? Unsang klase nga kausaban ang gusto natong makita sa atong kalibutan nga nagkakrisis

Slide 5: 

Unsay bout ipasabot sa walay hunong nga pag-usab-usab sa klima sa panahon? Ang epekto sa walay katapusang polusyon What is Climate Change? The GreenhouseEffect

Slide 6: 

(Daghang sakit nga mokatap), Less harvest (Minos sa ani), Less of catch fish (Minos na ang makuhang isda), (Minos og pagkaon sa lamesa). (Daghang hulaw ug pagbaha), Daghang bagyo ug dahili sa yuta, Means (gapasabot)… Daghang kabtangan ang mangaguba, Ang Kausaban sa Klima sa Panahon MORE LIVES LOST! DAGHANG KINABUHI ANG MAKUTLO! Climate Change Less food on the table. More droughts and floods, More typhoons and landslides, More diseases, More properties destroyed,

Slide 7: 

Dakong lunup and nahiaguman sa dakbayan sa Ormoc niadtong November 5, 1991 -mikutlo ug walo ka libong kinabuhi. Grabeng pagdahili sa yuta sa Guinsaugon, Leyte -mikutlo og dosentos ka kinabuhi apil na ang mga bata Mga sundalo nagpadayon og kalot ug pangita sa mga natabonang biktima sa trahedya.

Slide 8: 

Bagyong Sendong niadtong December 17, 2012 -mikutlo og dosmil ka kinabuhi. Negros Oriental Cagayan de Oro City Iligan City KANIADTO KARON

Slide 9: 

ANG HINUNGDAN SA KAUSABAN SA KLIMA SA PANAHON

Slide 10: 

Ang katawhang aktibidades maoy hinungdan sa pagtaas aning nagkagrabeng kausabang klima sa panahon Human activitiesare causing accelerated climate change

Slide 12: 

Concentrations of greenhouse gases in the atmosphere on the rise Ang linugdangan sa polusyon sa kahanginan nagkataas.

Ang mga kausaban nga nahitabo nagkapaspas na gayud… : 

Ang mga kausaban nga nahitabo nagkapaspas na gayud… The changes are happening at a rate faster than ever…

Slide 15: 

The earth is melting NATUNAW NGA KALIBUTAN EARTH IS MELTING

Slide 16: 

PERU GLACIER

Slide 17: 

NORTH POLE

Slide 18: 

KAGASANGAN

Slide 19: 

PAGKAMATAY SA MGA ISDA

BagyoNagkakusogBahaDili matag-anDaghang katawhan ang mahaangol : 

BagyoNagkakusogBahaDili matag-anDaghang katawhan ang mahaangol

Typhoon Ondoy : 

Typhoon Ondoy BAGYONG ONDOY TYPHOON ONDOY

Slide 22: 

TSUNAMI

Slide 23: 

UNUS NGA NYEBE SNOW STORM

Slide 24: 

SAND STORM UNUS NGA BALAS

Slide 25: 

FOREST FIRE KALASANGAN NGA NAGKALAYO

Slide 26: 

TYPHOON BAGYO

Slide 27: 

HULAW O KAMALA DROUGHT

Slide 28: 

TORNADO UNUS-BUHAWI

We are in the “eye of the perfect storm”. : 

We are in the “eye of the perfect storm”. Naa kita sa tunga-tungang bahin sa mata sa bagyo.

Slide 30: 

IKAW ANG MAKAPAKGANG SA KAUSABAN SA KLIMA SA PANAHON Adaptation is about saving lives and property Ang pagpahiangay mahitungod sa pagluwas sa mga kinabuhi ug kabtangan

Slide 31: 

Positibong kamatauoran sa nagkainit nga kalibutan “Epekto sa Maigang nga Kalibutan”

Slide 32: 

Unsay naghulat kanato sa umaabot nga panahon Nganong nahitabo man kini kanato WHY is this happeningto us WHAT awaits us in the future

Makahunong kaha kita sapagpanamastamas sa atong kalikupan- ang tinubdan sa atong KINABUHI : 

Makahunong kaha kita sapagpanamastamas sa atong kalikupan- ang tinubdan sa atong KINABUHI Can we stop the plunder of our environment– the very source of our LIFE

Slide 34: 

Mahimo ba nato kini Can we do it

Slide 35: 

Mahimo Nato.....! We CAN....!

Ang mga paagi…. : 

Ang mga paagi…. The solutions are …

naa sa atong mga kamot… : 

naa sa atong mga kamot… in our hands…

Ipadayon ang matinud-anong pagpangusog sa kausaban. : 

Ipadayon ang matinud-anong pagpangusog sa kausaban. Pursue genuine sustainable development

Slide 40: 

KINAHANGLAN NATONG AMPINGAN ANG KATAWHAN ANG ATONG KALIKUPAN ANG ATONG KAUGMAON WE MUST PROTECT OUR PEOPLE OUR ENVIRONMENT OUR FUTURE

Slide 41: 

Ampingan nato atong kadagatan. Protect our seas

Slide 42: 

Ampingan nato atong kalasangan. Protect our forests

Slide 43: 

Madasigong pag-awhag sa paghigugma sa kalikupan Promote love for nature

Slide 44: 

Gusto ka makakita ug positibong kausaban sa kalibutan? Do you want to see positive change in this world?

Slide 45: 

Pagtanom og daghang kahoy Himo og saad

Slide 46: 

Pagtanum ug Pagpatubo KAKAHUYAN TREES Plant and Grow

Slide 47: 

Our actions today will shape our future. Atong binuhatan karon mohulma sa atong kaugmaon.

Slide 48: 

R.A. 9003, ECO-WASTE MANAGEMENT LAW Principally, RA 9003 mandates the segregation of wastes at source collection and transfer and prioritizes the wide dissemination and adoption of measures for waste reduction, resource recovery, recycling, and re-use. Its salient features include: 1. Phasing out of open dumping in favor of sanitary landfills and banning of open burning of solid wastes. Non-segregation of wastes is made illegal. 2. Phasing out of non-recyclable consumer packaging materials and non-biodegradable packaging materials such as plastic bag, styrofoam, and aluminum foil. 3. Mandates the establishment of recycling centers at every barangay nationwide. 4. Calls for the integration of solid waste management concerns in the school curriculum starting in the elementary level. 5. Requires the preparation of 10-year solid waste management plans by all local government units.  http://www.emb.gov.ph/ecowaste/

Slide 49: 

Status of Mandaue City Dumpsite Ang Kahimtang sa Dumpsite sa Dakbayan sa Mandaue

Slide 50: 

DUMPSITE PRIOR TO CLOSURE

Slide 51: 

DUMPSITE PARTIAL CLOSURE The ceremonial closure happened on June 5, 20O9 “Ang seremonyas sa pagsarado nahitabo niadtong Hunyo 5, 20O9”

Mandaue Dumpsite Rehabilitation: Phase I : 

Mandaue Dumpsite Rehabilitation: Phase I Kabangonan sa Dumpsite sa Siyudad sa Mandaue Yugto I

Slide 53: 

MANDAUE CITY PROPOSED SANITARY LANDFILL (ANG TANYAG SA SIYUDAD SA MANDAUE PARA SA KASANIHAN LANDFILL)

Slide 54: 

Mandaue Dumpsite Rehabilitation: Survey (Kabangonan sa Dumpsite sa Dakbayan sa Mandaue: Susi)

Mandaue Dumpsite Rehabilitation: Landfill Excavation : 

Mandaue Dumpsite Rehabilitation: Landfill Excavation (Kabangonan sa Dumpsite sa Siyudad sa Mandaue Ang Pagkubkub sa Landfill)

Slide 56: 

UMAPAD DEVELOPMENT PROJECT 1 HECTARE SANITARY LANDFILL (Kalamboan nga Proyekto sa Barangay Umapad: Usa ka ektaryang Kasanihan nga Landfill)

Slide 57: 

CLOSURE OF 2 HECTARES EXISTING DUMPSITE (DUHA KA EKTARYA NGA ANAA SA DUMPSITE)

Slide 58: 

WASHING AREA FOR COMPACTOR (LUGAR SA HINUGASANG KOMPAKTOR)

Slide 59: 

CONSOLACION SANITARY LANDFILL PROPOSED TEMPORARY DUMPING AREA (Ang kasamtangang tanyag nga labayanang lugar sa Consolacion kasanihan landfill)

Slide 60: 

Consolacion Sanitary Landfill: Entrance (Agianan sa Consolacion Kasanihan Landfill)

Slide 61: 

ADMIN. BUILDING LEACHATE POND WEIGHING SCALE CELL 1

Slide 62: 

BARANGAY WASTES CATCHMENT MAGUIKAY CASUNTINGAN LOOC CABANCALAN ANG PAGPANAKOP OG BASURA SA BARANGAY

Slide 63: 

BARANGAY IN ACTION LOOC CABANCALAN MAGUIKAY CASUNTINGAN BUHAT SA BARANGAY

Slide 64: 

KANIADTO HUMAN Dumping of Garbage in the Area Barangay Guizo Lugar nga Labayanan og Basura sa Barangay Guizo

Slide 65: 

Wastes from Mandaue City Household: 139.54 MT Daily

Slide 66: 

Wastes from Mandaue City Non-Household: 188.13 MT Daily

Slide 67: 

THE CITY OF MANDAUE SOLID WASTE CONCEPTUAL FRAMEWORK

Slide 68: 

RA 9003, MANDAUE SWM GOAL Adopt the 3R Principles, encourage the use of compost rather than chemical fertilizer and raise awareness among public through various training and interactive program. Pagsagup sa tulo ka-R nga baruganan, pag-awhag sa paggamit og tambak sa gahong o abono imbis nga kemikal nga abono pinaagi sa nagkalain-laing pagbansay sa nagkadaiyang programa.

Slide 70: 

ENTITIES INVOLVED: Barangay: City / Municipality Biodegradable/ Compostable (malata) Barangay MRF Residual & Hazardous (makadaot nga basura) City Sanitary Landfill SOLID WASTE FLOW Segregation at Source Non- biodegradable /Recyclable (dili-malata) Recyclers/ Junkshop SOURCE (tinubdan): Houses, Industrial & Commercial Areas ( kabalayan, industriya, lugar sa komersiyo)

Slide 71: 

ASSISTANCE OF THE CITY TO SWMP 100,000 FOR CONSTRUCTION OF MRF TURN-OVER OF SHREDDER MACHINES TO 27 BARANGAYS TURN-OVER OF GARBAGE TRUCKS TO 27 BARANGAYS PAGTABANG SA DAKBAYAN SA MANDAUE SA PROGRAMA SA SWM

Slide 72: 

BARANGAY MRF CASILI PAGSABUNAGAN CANDUMAN JAGOBIAO

Slide 73: 

CUBACUB BARANGAY MRF MANTUYONG GUIZO IBABAO-ESTANCIA TABOK ALANG-ALANG

Slide 74: 

Shredding Machine Proposed Technology for Barangay and Dumpsite (Tanyag nga teknolohiya para sa barangay ug dumpsite) Plastic To Fuel Generator Waste to Energy

Slide 75: 

Proposed Waste to Energy Facility for City Public Market and City Abattoir METHANE 24.81 (kg) LPG 16.64 (kg) Electricity 168.53 (kwh) Diesel 15.84 (l) Carbon Credits 16.57 DAILY VOLUME EFFLUENTS Soil Conditioner 1,500 (l) Pest Repellent 500 (l) AUXILIARY Compost Fertilizer 400(kg) METHANE Electricity 150(kwh) Heating 150(kgs) Organic Soil 1.5 tons DAILY VOLUME

Slide 76: 

TOTAL DEPUTIZED ECO-WARDEN

Responsibilities of Barangays : 

Responsibilities of Barangays Identify markets for materials that are diverted from disposal facilities through re-use, recycling, and composting, and other environment-friendly methods Enact ordinances that will ensure that sound waste management practices are established and sustained in the community and aid in the implementation and enforce the provisions of RA 9003 such as establishment of Local Solid Waste Management Fund (Local Fund) Strictly impose sanctions for the violation of environmental rules and ordinances Impose Fees, through SWM Boards, for collection and segregation of biodegradable, compostable and reusable wastes from households, commerce, other sources of domestic wastes and for the use of barangay MRF’s. Create a Barangay Solid Waste Management Committee Set up a Materials Recovery Facility Collect only biodegradable, recyclable, compostable and reusable wastes.

Slide 80: 

ANG BALAOD KUN ORDINANSA SA SWM SA DAKBAYAN SA MANDAUE THE MADAUE CITY SWM ORDINANCE

Slide 83: 

(Pulong Kauban Ang Mga Presidente Sa Urban Poor Association) (Pulong Kauban Ang Bin) Tanang kapitan sa barangay nagpulong kauban ang atong alkalde Jonas Cortes ANG PAGPANGUNSULTA UG PAGPAKISAYUD PARA SA SWM SWM CONSULTATIONS AND AWARENESS ALL BARANGAY CAPTAINS MEETING WITH MAYOR JONAS CORTES MEETING WITH PRESIDENTS OF URBAN POOR ASSOCIATION MEETING WITH BIN

Slide 84: 

SEMINAR OF ALL STATION COMMANDERS OF MCPO

Slide 85: 

PANAGTIGUM KADA BARANGAY KABAHIN SA PAGHATAG OG KASAYURAN SA PROGRAMA SA SWM BARANGAY ASSEMBLY AWARENESS

Slide 86: 

BRGY. MANTUYONG ASSEMBLY BRGY. BANILAD ASSEMBLY BRGY. LOOC ASSEMBLY BRGY. PAKNAAN ASSEMBLY BRGY. OPAO ASSEMBLY BRGY. CAMBARO ASSEMBLY

Slide 87: 

PANAGTIGUM SA KONSEHO SA KADA BARANGAY KABAHIN SA PAGHATAG OG KASAYURAN SA PROGRAMA SA SWM BARANGAY COUNCIL SESSION

Slide 88: 

BRGY. CABANCALAN SESSION BRGY. TINGUB SESSION SK FEDERATION SESSION BRGY. ALANG-ALANG SESSION BRGY. UMAPAD SESSION

Slide 89: 

PAGHATAG KASAYURAN SA PROGRAMA SA SWM NGADTO SA KADA TUNGHAAN SWMP SCHOOL AWARENESS

Slide 90: 

CITY CENTRAL SCHOOL CASILI ELEMENTARY SCHOOL CABANCALAN ELEMENTARY SCHOOL BAKILID ELEMENTARY SCHOOL

Slide 91: 

CONCLUSION KATAPUSAN

Most social, political, economic, and wastes problemsare human behavioral issues. : 

Most social, political, economic, and wastes problemsare human behavioral issues. Kadaghanan sa mga politiko sa katilingban, sa nagkalisod natong ekonomiya ug problema sa basura kini linugdangan nga mga isyu sa mga tawhanong gawi o pamatasan.

Solving the solid waste problem crisis starts within ourselves from our values. : 

Solving the solid waste problem crisis starts within ourselves from our values. Ang pagsulbad sa nagkagrabeng problema sa basura magsugod sa atong kaugalingon gikan sa atong pamatasan.

Slide 94: 

C- COOPERATION (PANAGBULIG) A- ATTITUDE (KINAIYA) R- RESPONSIBILITY (RESPONSIBILIDAD) E-ENVIRONMENTAL DISCIPLINE (PAGMATUTO SA KALIKUPAN) VALUES (PAMATASAN)

Slide 95: 

Remember(Hinumduman) C A R E AMPINGAN NATO ATONG KALUKIPAN OUR ENVIRONMENT

If our current generation of leaders do not respond to the problem, future leaders would find it very very agonizing and it would be close to impossible for them to confront the solid waste problem. : 

If our current generation of leaders do not respond to the problem, future leaders would find it very very agonizing and it would be close to impossible for them to confront the solid waste problem. Kung ang atong kasamtangang mga lider dili moresponde sa problema karon, ang umaabot nga mga lider maghiwaos sa pagsulbad sa sulosyon og imposible ngadto kanila sa pagharong o pag-atubang sa problema sa basura.

We did not inherit the Earth from our ancestors… we borrowed it from our children and our children’s children.- Native American Philosophy : 

We did not inherit the Earth from our ancestors… we borrowed it from our children and our children’s children.- Native American Philosophy Wala nato nasunod ang kalibutan gikan sa atong mga katigulangan kun dili ato kining hinulaman gikan sa atong mga anak ug mga apo.

Slide 98: 

“A problem cannot be solved with the same mindset that created the problem in the first place.”- Albert Einstein Ang problema dili masulbad sa parehong panghunahuna nga nagbuhat pud og problema sa unang bahin

Slide 99: 

Walay makabasol nimo sa madilaabon nga kalibutan gawas sa imong mga anak.

When trying to convince people to go green and live green,it is important to tell a story. : 

When trying to convince people to go green and live green,it is important to tell a story. Sa pagtinguha og dani sa mga tawo para sa palunhaw ug magpuyo sa kalimpyo, importante nga moasoy og sugilanon.

Slide 101: 

Ang Maglalabay og Bituon Mugna sa wala mailhi Arte ni Liza Flores

Slide 102: 

Usa ka adlaw, liboan ka isdang bituon ang nabanlas sa baybayon kung diin adunay lalaki nga naglakaw.

Slide 104: 

Sa dihang nagtan-aw siya sa babayon, nakakita siya og pigura sa tawo nga murag magsasayaw. Sa iyang pagduol, nakit-an niya nga usa kini kabatang babaye ug kini wala magsayaw imbis namunit kini og isdang bituon ug mahinayon kining naglabay ngadto sa kalawuran. Iya kining gitawag, “Maayong buntag! Unsay imong gibuhat? Ang gamay’ng batang babaye mihunong, mihangad kaniya ug mitubag” Galabay og isdang bituon ngadto sa kalawuran aron dili sila mangamatay.”

Slide 105: 

“Ayaw kabalaka dai!” ang lalaki miingon, “ Daghan ra kaayong isdang bituon.Wala natay mabuhat niana.” Ang gamay’ng batang babaye matinahurong naminaw dayon miduko, mipunit siya pag-usab og laing isdang bituon ug gilabay ngadto sa kadagatan nga milabay sa maboakong balod. Mitan-aw siya sa lalaki, mipahiyum ug miingon, “ Nan,katong usa makahimo og kalainan!”

“The people who are crazy enough to change the world are the ones who do.” - Apple advertisement : 

“The people who are crazy enough to change the world are the ones who do.” - Apple advertisement Ang mga tawo nga nagkaboang pag-ayo sa pag-usab sa kalibutan mao kadtong mga tawo nga mobuhat.

Slide 107: 

Thank you! Presented by: Engr. Ricardo Mendoza gaga1mendoza@yahoo.com http://www.climate.gov.ph climatechangecommissioner.blogspot.com SOLID WASTE MANAGEMENT DIRECTOR Mandaue City

authorStream Live Help