ESE NENO DA RÚA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ESE NENO DA RÚA : 

ESE NENO DA RÚA Canle segredo, de Xosé María Álvarez Blázquez (1954) Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

Non é certo : 

Non é certo que os nenos teñan fameNon pode ser. Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

Ben o sabedes : 

Ben o sabedes todosos que andades no mundo atafegadosá percura do pan dos vosos fillos Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

Ises outros : 

Ises outros que vedes pola rúapedindo esmola, Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

Non teñen fame, non, : 

Non teñen fame, non, porque daquelavós teriades morto de vergonza. Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

E ben vos vexo : 

E ben vos vexo andar nos vosos cochesou nos tranvías, a berrar de cousasestrañas, Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

-¡viva, beba, baba, buba¡- : 

-¡viva, beba, baba, buba¡- Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

Sen reparar : 

Sen reparar naquil esfarrapadoque coa moura mauciña está petandona porta de ferro. Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

Por iso penso : 

Por iso penso que non é verdadeo que algún caviloso di dos nenosque andan así petando pola vida Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

-¡Non, home, non! : 

-¡Non, home, non! -lle dixen a un daqueles-A xente pasa leda......¡Fora boaque andivesen a rirse dos seus crimes! Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

Ise neno da rúa : 

Ise neno da rúa Non é certo que os nenos teñan fameNon pode ser.Ben o sabedes todosos que andades no mundo atafegadosá percura do pan dos vosos fillosIses outros que vedes pola rúapedindo esmola,non teñen fame, non, porque daquelavos teríades morto de vergonza.E ben vos vexo andar nos vosos cochesou nos tranvías, a berrar de cousasestranas, -¡viva, beba, baba, buba¡-sen reparar naquil esfarrapadoque coa moura mauciña está petandona porta de ferro.Por iso penso que non é verdadeo que algún caviloso di dos nenosque andan así petando pola vida-¡Non, home, non¡- lle dixen a un de aqueles-A xente pasa leda......¡Fora boa que andivesen a rirse dos seus crimes! Texto: Xosé María Álvarez Blázquez, “Ise neno da rúa”, Canle segredo. Imaxes: Manuel Sendón / Xósé Luís Suárez Canal, En Galiza nos 50. As agrupacións fotográficas, Concello de Vigo, 1990. Castelao, Cousas da vida. http://blog.ifrance.com/dessinerlavie. http://www.margencero.com/ http://terresacree.org http://www.ojodigital.com/ http://www.nonfiction.fr/article-131-la_faim__une_question_politique.htm Música: Sara Brightman, “A lúa”. Letras galegas 2008: Xosé Mª Álvarez Blázquez

authorStream Live Help