pembelajaran sains kanak-kanak

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK :

PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK UNIT 1: APA ITU SAINS? (KULIAH 2)

3 Sifat asas untuk pengajaran Sains kepada kanak-kanak:

Pengetahuan Kemahiran Sikap 3 Sifat asas untuk pengajaran Sains kepada kanak-kanak

Sains selaku produk (Pengetahuan & Kefahaman):

Fakta – kejadian sebenar Titisan air berbentuk bulat dalam udara Konsep-kesimpulan umum berdasarkan fakta Titisan air berbentuk bulat kerana daya tahan permukaan Prinsip-menghubungkan sesuatu konsep dan boleh berubah Udara akan mengembang apabila panas ( dipanaskan ) Teori-untuk menjelaskan sesuatu fenomena / kejadian Hukum-prinsip sains yang diterima dan digunapakai Contoh-Hukum Newton Pertama ( Gerakan ) Sains selaku produk ( Pengetahuan & Kefahaman )

Sains selaku proses (Kemahiran):

Kemahiran Proses Sains ( Asas & Bersepadu ) Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramal Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir maklumat Mendefinasi secara operasi Mengawal pembolehubah Membuat hipotesis Mengeksperimen Sains selaku proses ( Kemahiran )

Sains selaku sikap (Nilai-nilai murni):

Emosi Minat terhadap alam persekitaran Fleksibel dan berfikiran terbuka Bekerjasama Kasih sayang Bersyukur kepada Tuhan di atas kurniaanya Menghargai kehidupan dan menjalani gaya hidup yang sihat Intelek Jujur dan betul dalam merekod dan mengesahkan data Sistematik dan yakin Bertanggungjawab pada keselamatan diri , rakan dan persekitaran Menghargai sumbangan sains dan teknologi Peka bahawa Sains adalah salah satu cara untuk memahami alam semulajadi Sains selaku sikap ( Nilai-nilai murni )

authorStream Live Help