Itanong Mo Sa Mga Bata - Asin revised

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ITANONG MO SA MGA BATA ASIN

PowerPoint Presentation:

Walang kasama Ikaw ba’y nalulungkot Walang kaibigan Ikaw ba’y nag-iisa

PowerPoint Presentation:

Ikaw ba’y nalilito Pag-iisip mo’y nagugulo Sa buhay ng tao Sa takbo ng buhay mo

PowerPoint Presentation:

Ikaw ba’y isang mayaman O ika’y isang mahirap lang Sino sa inyong dalawa Ang mas nahihirapan

PowerPoint Presentation:

Masdan mo ang mga bata Masdan mo ang mga bata Ikaw ba’y walang nakikita Sa takbo ng buhay nila

PowerPoint Presentation:

Masdan mo ang mga bata Ang buhay ay hawak nila Masdan mo ang mga bata Ang sagot ay yong makikita

PowerPoint Presentation:

Ikaw ba’y may takot Walang pakialam sa mundo Ngunit ang katotohanan Ikaw ma’y naguguluhan

PowerPoint Presentation:

Tayo ay naglalakbay Habol natin ang buhay Ngunit ang maging bata ba’y tulay Tungo sa hanap nating buhay

PowerPoint Presentation:

Masdan mo ang mga bata Ang aral sa kanila makukuha Ano nga ba ang gagawin Sa buhay na hindi naman sa atin

PowerPoint Presentation:

Itanong mo sa mga bata Itanong mo sa mga bata Ano ang kanilang nakikita Sa buhay na hawak nila

PowerPoint Presentation:

Masdan mo ang mga bata Sila ay tunay na pinagpala Kaya’t dapat nating pahalagahan Dapat din kayang kainggitan

PowerPoint Presentation:

Masdan mo ang mga bata Masdan mo ang mga bata Ikaw ba’y walang nakikita Sa takbo ng buhay nila

PowerPoint Presentation:

Masdan mo ang mga bata Ang buhay ay hawak nila Masdan mo ang mga bata Ang sagot ay yong makikita

authorStream Live Help