5._2013-10-29 ESKO projekti Latvija LV - Damkevics

Views:
 
     
 

Presentation Description

ESCO principa piemērošana Latvijā – labās prakses piemēri un šķēršļi (RENESCO Raivo Damkevics)

Comments

Presentation Transcript

ESKO principa piemērošana daudzdzīvokļu māju renovācijā Latvijā:

ESKO principa piemērošana daudzdzīvokļu māju renovācijā Latvijā Raivo Damkevics SIA “RenESCO” valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts: raivo@renesco.lv www.renesco.lv Ēkas: Valmiera, Gaujas 13 Cēsis, Kovārņu 31 Cēsis, Viestura 8A Cēsis, Viestura 10A Cēsis, Saules 17B Cēsis, Vilku 5 Cēsis, Zirņu 11 Cēsis, Caunas 6A Cēsis, Zirņu 17 Sigulda, Stacijas 28 Cēsis, Zirņu 21 Sigulda, Kaijas 6 Cēsis, L.Paegles 19A Rīga, Mastu 8-1 Cēsis, Vaives 4

Ko nozīmē ESKO?:

Ko nozīmē ESKO? klasiski - E nerģijas S ervisa KO mpānija: savas investīcijas atgūst no panāktā enerģijas ietaupījuma (g.k. elektrība, siltums) REN-ESCO – māju siltumenerģijas serviss, ko papildina ēkas elementu visaptveroša renovācija ESKO nav salīdzināms ar klasisko “kredīta ņemšanas” ceļu: pati pakalpojuma būtība ir cita ( būvniecība v pakalpojums ); ESKO uzņemās lielu daļu uzturēšanas izdevumu; ESKO investīcijās vienmēr iet tālāk, kā to būtu darījusi pati māja (t.i. dara vairāk, bet finansiāli pamatoti)

ESKO principa pielietošana māju renovācijā:

ESKO principa pielietošana māju renovācijā tiek fiksēts ēkas pirms-renovācijas siltumenerģijas patēriņš (piem.560 MWh/a) ; vienojamies, ka dzīvokļu īpašnieki maksās par šo pašu patēriņa apjomu (tie paši 560 MWh/a) ; ēkas renovāciju veicam par ESKO uzņēmuma līdzekļiem

PowerPoint Presentation:

Iespējamais enerģijas ietaupījums Piem. ēkai ar siltuma patēriņu 200 kWh / m 3 / a Veicot kompleksu renovāciju ( t.i. siltināšanu un citus nepieciešamos pasākumus ) – 40 ... 60 % Kompleksa renovācija + ventilācijas rekuperācija – 50 ... 75% Kompleksa renovācija + ventilācijas rekuperācija + alternatīvs atjaunojamās enerģijas avots – 75 ... 100 %

Ieguvumi iedzīvotājiem:

Ieguvumi iedzīvotājiem garantēti komforta apstākļi: temperatūra +21,5 0 C apkures sezonā; karstais ūdens visu gadu 45-55 0 C pieaugusi īpašuma vērtība 20 gadu garantija ESCO veiktajiem celtniecības darbiem garantēts ēkas siltuma patēriņa samazinājums: vismaz 40%

Energoresursu cenu pieaugums...:

Energoresursu cenu pieaugums... Laika posmā kopš 1972. gada naftas (t.i.energoresursu) cenas pieauguma tendence ir bijusi... .... 17,25 % gadā

Mājokļu renovācijas ilgtermiņa mērķis:

Mājokļu renovācijas ilgtermiņa mērķis Neapšaubāmi: nulles enerģijas patēriņa mājas !!! investīciju rezultātā visa mājai nepieciešamā enerģija tiek iegūta lokāli veiktie ieguldījumi atmaksājas pārredzamā laika periodā ESKO gadījumā - pēc līguma darbības beigām iedzīvotāji iegūst ēku ar noteiktu komforta līmeni un minimāliem maksājumiem (tikai iekārtu uzturēšana un nomaiņa)

Ierobežojumi Latvijā:

Ierobežojumi Latvijā Lēmumu pieņemšanas mehānisms daudzdzīvokļu mājās Faktisks monopola stāvoklis enerģijas tirgū Finansējuma pieejamība energoefektivitātei Nav skaidras enerģētikas politikas Trūkst ilgtermiņa atbalsta (programmas nāk un iet) Pie pašreizējām enerģijas cenām ēku renovācijas nav iespējams finansēt pēc komerclikmēm (5-6% gadā) Vietējās finanšu institūcijas nav patiesi ieinteresētas sniegt finansējumu ēku īpašniekiem Neticība un laba piemēra / prakses trūkums Iepirkums un ar to saistītās prasības

Iespējas Latvijā:

Iespējas Latvijā ESKO var darboties, tas ir pierādīts Milzīgs tirgus, iespējami vairāki ESKO Ekonomiski - renovējamas 12 000 līdz 24 000 mājas Pakāpeniski tiek sakārtota normatīvo aktu bāze Ir izveidojusies iedzīvotāju pārstāvības institūcija, uzsāktas ES līmeņa iniciatīvas ESKO jomā Ēku saglabāšanas un energo taupības biroj s “Transparense – Increasing Transparency of Energy Service Markets”

Paldies, par uzmanību!:

Paldies, par uzmanību! SIA RENESCO Raivo Damkevics Tālr.: 67027427, E-pasts: raivo @renesco.lv www.renesco.lv twitter: @renesco_lv

authorStream Live Help