3._cssversus ee Blumberga

Views:
 
     
 

Presentation Description

Potenciālais konflikts starp siltumenerģijas pieprasījumu un piedāvājumu, ja notiek masveidīga siltināšana, pašvaldību energoplāni RTU prof. D. Blumberga

Comments

Presentation Transcript

Potenciālais konflikts starp siltumenerģijas pieprasijumu un piedāvājumu masveida siltināšanas gadījumā:

Potenciālais konflikts starp siltumenerģijas pieprasijumu un piedāvājumu masveida siltināšanas gadījumā Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte

No kā ir atkarīgi siltumenerģijas tarifi:

No kā ir atkarīgi siltumenerģijas tarifi Kurināmais Šķelda 11 Ls/ MWh Dabas gāze 20 – 35 Ls/ MWh Efektivitāte Elektroenerģija un OIK Nodokļi Kapitālieguldījumi – kredīti Darbināšanas izmaksas Algas Remonti Materiāli 3 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

LSUA dati par OIK ietekmi:

LSUA dati par OIK ietekmi

Cik maksā :

Cik maksā Dabas gāze 30-35 Ls/ MWh Koksnes šķelda 10 Ls/ MWh (Rīgā) Elektroenerģija tirgū 30 Ls/ MWh Elektroenerģija no dabas gāzes koģeerācijas stacijas 4 MW 30+90= 120 Ls/ MWh 5 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

PowerPoint Presentation:

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 6 Nr . Adrese Uzstādītā jauda, MW Kurināmais Pieslēgtā jauda, MW Apkure Karstais ūdens 1 Koģenerācijas stacija Kaiju ielā 33 125,73 dabas gāze, šķelda 73,96 42,92 2 Koģenerācijas stacija Tukuma ielā 2 34,28 dabas gāze 45,16 33,86 3 K.m . Grīzupes ielā 4/10 5,5 dabas gāze 5,05 4,43 4 K.m . Lazaretes ielā 8b 0,8 dabas gāze 0,43 0,23 5 K.m . Ģen.Baloža ielā 11b 5,2 dabas gāze 3,44 6 K.m . Atmodas ielā 10b 10 dabas gāze 7,14 7 K.m . Spīdolas ielā 3a 10 dabas gāze 6,36 8 K.m . Dārzu ielā 42 0,69 dabas gāze 0,38 0,34 9 K.m . Ezera ielā 53/55 0,1 dabas gāze 0,07 0,02 10 K.m . Cukura ielā 7 1,32 dabas gāze 0,93 0,26 11 K.m . Ūdens ielā 9 0,14 dabas gāze 0,15 12 K.m . Zemnieku ielā 45/47 0,2 dabas gāze 0,21 13 K.m . Ganību ielā 63/67 1,73 dabas gāze 1,53 1,18 14 K.m . Grīzupes ielā 89 4,55 dabas gāze 2,97 2,54 15 K.m . Slimnīcas ielā 15 1,28 dabas gāze 0,93 0,82 16 K.m . Turaidas ielā 1,44 dabas gāze 1,39 17 K.m . Ziemupes ielā 2 4,05 dabas gāze 2,33 2,11 18 K.m . Elizabetes ielā 0,46 dabas gāze 0,27 0,18

Energoefektivitātes mērķi Latvijā info: EM 2013:

Energoefektivitātes mērķi Latvijā info : EM 2013

Energoefektivitātes paaugstināšanas mērķi 2014 – 2020. gadam Siltumenerģijas ekonomija 1,5%/gadā *6 gadi= 9% līdz 2020.gadam:

Energoefektivitātes paaugstināšanas mērķi 2014 – 2020. gadam Siltumenerģijas ekonomija 1,5%/gadā *6 gadi= 9% līdz 2020.gadam 8 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Kurināmā cenu un saražotās siltumenerģijas ietekme uz tarifu:

Kurināmā cenu un saražotās siltumenerģijas ietekme uz tarifu Jo lētāks kurināmais, jo mazāks tarifs lielākas iespējas uzstādīt inovatīvas tehnoloģijas lielākas iespējas ieguldīt energoefektivitātes pasākumos siltumenerģijas ražošana ir stabilāks bizness Jo vairāk saražo siltumenerģiju, jo lētāks tarifs 9 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Piemērs:

Piemērs Siltumenerģijas patēriņš 50 000 MWh /gadā Siltuma tarifs 45 Ls/gadā Ekonomija 4 500 MWh /2020. gadā (9%) CSS samazinās ieņēmums par 200 000 Ls/2020.gadā Siltumenerģijas lietotājam samazinās maksa par 200 000 Ls/2020.gadā Ko darīt? Celt tarifu? 10 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Ko darīt:

Ko darīt Celt tarifu un sagraut CSS Pilsētā parādās daudz skursteņu pie mājām Mājas pārvēršas “ežos” ar skursteņu adatām Izmantot inovatīvas tehnoloģijas esošajos energoavotos un samazināt tarifu Piedalīties mazu atjaunojamo energoresursu avotu energoavotu izbūvē Piedalīties energoefektivitātes pasākumu realizācijā ēkās un mazināt maksu par siltumu 11 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Uhhhhhhh!:

Uhhhhhhh ! 12 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Ko darīt:

Ko darīt Steidzami veidot energoplānu , kur ierakstīt, ko darīt Energopārvaldības pasākumi Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Katlu mājā Koģenerācijas stacijā Ēkās Šķeldas katla un saules kolektoru uzstādīšana Veikt CAA uzņēmuma darbības optimizāciju 13 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Energopārvaldības pasākumi:

Energopārvaldības pasākumi Mērķis – samazināt enerģija spatēriņu bez kapitālieguldījumiem Organizēt enerģijas patēriņa datu analīzi pašvaldības ēkās: ēku administratoru apmācība regulāra atskaite par samazināto enerģijas patēriņu ēkā informācijas apmaiņas organizēšana Motivēt daudzdzīvokļu ēku siltināšanu 14 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

authorStream Live Help