Jadvigas Neilandes grāmatas "Komersanta ABC" prezentācija

Views:
 
     
 

Presentation Description

21.05.2013. plkst. 17:00 Nacionālās apvienības Visu Latvijai!/TB/LNNK birojā

Comments

Presentation Transcript

KOMERSANTA ABC:

KOMERSANTA ABC Izdevniecība “Zvaigzne” 2013.gads

IEVADS Grāmatā jūs uzzināsiet par visu svarīgāko – sākot no saimnieciskās darbības reģistrēšanas un beidzot ar uzņēmuma likvidēšanu. Grāmatā ir aplūkotas vairākas tēmas – reģistrācija, grāmatvedības kārtošana, lietvedība, darba attiecības, nodokļi, preču un pakalpojumu aprite, maksātnespēja un likvidācija, kā arī daudzas citas tēmas.:

IEVADS Grāmatā jūs uzzināsiet par visu svarīgāko – sākot no saimnieciskās darbības reģistrēšanas un beidzot ar uzņēmuma likvidēšanu. Grāmatā ir aplūkotas vairākas tēmas – reģistrācija, grāmatvedības kārtošana, lietvedība, darba attiecības, nodokļi, preču un pakalpojumu aprite, maksātnespēja un likvidācija, kā arī daudzas citas tēmas. Autore JADVIGA NEILANDE 2

Par visiem aktuālajiem jautājumiem, kas attiecas uz uzņēmuma saimniecisko darbību, uzrakstīt nav iespējams, tāpat kā nav iespējams grāmatā ietvert dažādas specifiskas nianses. Papildus nepieciešams iepazīties ar likumiem un noteikumiem vai jāvēršas pie atbilstošās nozares speciālista. Grāmatas nolūks ir sniegt padomus tiem, kas izjūt interesi un vēlēšanos pašiem būt darba devējiem vai kļūt par neatkarīgiem speciālistiem. :

Par visiem aktuālajiem jautājumiem, kas attiecas uz uzņēmuma saimniecisko darbību, uzrakstīt nav iespējams, tāpat kā nav iespējams grāmatā ietvert dažādas specifiskas nianses. Papildus nepieciešams iepazīties ar likumiem un noteikumiem vai jāvēršas pie atbilstošās nozares speciālista. Grāmatas nolūks ir sniegt padomus tiem, kas izjūt interesi un vēlēšanos pašiem būt darba devējiem vai kļūt par neatkarīgiem speciālistiem . Autore JADVIGA NEILANDE 3

AR KO SĀKT? Vispirms ir ☼ jāatrod sava biznesa ideja. Lai to varētu vieglāk noskaidrot, uz papīra vajadzētu uzrakstīt savas prasmes, kā arī to, ko varat vai esat gatavs iemācīties. Noteikti vajadzētu arī apzināt savas rakstura īpašības. Ir zināmas situācijas, kad cilvēks ir beidzis trīs augstskolas un ir labs un zinošs speciālists, taču ikdienā nespēj nopelnīt vairāk par maizes kukuli. Tādā gadījumā labāk būtu darboties kopā vēl ar kādu partneri, kas pratīs sarunāties ar potenciālajiem klientiem un viņus piesaistīt. Katrs, kas uzsāk uzņēmējdarbību, uzņemas zināmu risku, tāpēc jums arī jābūt drosmīgam. :

AR KO SĀKT? Vispirms ir ☼ jāatrod sava biznesa ideja. Lai to varētu vieglāk noskaidrot, uz papīra vajadzētu uzrakstīt savas prasmes, kā arī to, ko varat vai esat gatavs iemācīties. Noteikti vajadzētu arī apzināt savas rakstura īpašības. Ir zināmas situācijas, kad cilvēks ir beidzis trīs augstskolas un ir labs un zinošs speciālists, taču ikdienā nespēj nopelnīt vairāk par maizes kukuli. Tādā gadījumā labāk būtu darboties kopā vēl ar kādu partneri, kas pratīs sarunāties ar potenciālajiem klientiem un viņus piesaistīt. Katrs, kas uzsāk uzņēmējdarbību, uzņemas zināmu risku, tāpēc jums arī jābūt drosmīgam. Autore JADVIGA NEILANDE 4

Jums jānoskaidro, vai idejas realizēšanai būs nepieciešamie resursi – nauda vai manta (pamatlīdzekļi). Piemēram, ja atvērsiet veikalu, būs vajadzīgs kases aparāts, saldēšanas iekārtas, vitrīnas. Ja līdzekļu pašam nav, varbūt ir iespēja aizņemties naudu no draugiem un radiem vai bankā. Būtu vēlams painteresēties, vai jūsu ideju atbalstītu arī valsts vai pašvaldība. Varbūt iespējams saņemt arī Eiropas Savienības atbalstu. :

Jums jānoskaidro, vai idejas realizēšanai būs nepieciešamie resursi – nauda vai manta (pamatlīdzekļi). Piemēram, ja atvērsiet veikalu, būs vajadzīgs kases aparāts, saldēšanas iekārtas, vitrīnas. Ja līdzekļu pašam nav, varbūt ir iespēja aizņemties naudu no draugiem un radiem vai bankā. Būtu vēlams painteresēties, vai jūsu ideju atbalstītu arī valsts vai pašvaldība. Varbūt iespējams saņemt arī Eiropas Savienības atbalstu. Autore JADVIGA NEILANDE 5

Nākamais solis - ☼ir jāizvēlas vieta, kur jūs pārdosiet savu preci vai sniegsiet pakalpojumus, – vai atvērsiet veikalu, ražošanas cehu vai brauksiet pie klienta uz vietas. Turklāt jums vēl jāizpēta konkurence paredzētajā jomā, jānoskaidro, vai jūsu iecerētajā ielā nav jau atvērts tāds pats veikals, vai cilvēkiem, kas dzīvo jūsu veikala tuvumā, atbilstošās preces būs nepieciešamas, vai cilvēkiem būs pietiekama pirktspēja. :

Nākamais solis - ☼ir jāizvēlas vieta, kur jūs pārdosiet savu preci vai sniegsiet pakalpojumus, – vai atvērsiet veikalu, ražošanas cehu vai brauksiet pie klienta uz vietas. Turklāt jums vēl jāizpēta konkurence paredzētajā jomā, jānoskaidro, vai jūsu iecerētajā ielā nav jau atvērts tāds pats veikals, vai cilvēkiem, kas dzīvo jūsu veikala tuvumā, atbilstošās preces būs nepieciešamas, vai cilvēkiem būs pietiekama pirktspēja. Autore JADVIGA NEILANDE 6

! Vienmēr ir jāatceras, ka galvenais saimnieciskās darbības mērķis ir gūt peļņu.   Biznesā jārīkojas saprātīgi un, gūstot pirmos ienākumus, tie nav vis jātērē, bet jāiegulda biznesa attīstība. Kad uzņēmums saņem naudu, var iegādāties jaunas iekārtas, atvērt jaunu ražošanas cehu Latvijā vai ārvalstīs, pieņemt jaunus darbiniekus. Ja paplašināsiet savu uzņēmumu, nākotnē varat sagaidīt lielāku peļņu, turklāt varēsiet lepoties, ka savai valstij maksājat lielākus nodokļu, tā nodrošinot savu bērnu un vecāku labklājību, drošību un veselības aprūpi. Sava uzņēmuma paplašināšanās rezultātā būsiet radījis jaunas darbavietas un mazinājis valstī bezdarbu. :

! Vienmēr ir jāatceras, ka galvenais saimnieciskās darbības mērķis ir gūt peļņu. Biznesā jārīkojas saprātīgi un, gūstot pirmos ienākumus, tie nav vis jātērē, bet jāiegulda biznesa attīstība. Kad uzņēmums saņem naudu, var iegādāties jaunas iekārtas, atvērt jaunu ražošanas cehu Latvijā vai ārvalstīs, pieņemt jaunus darbiniekus. Ja paplašināsiet savu uzņēmumu, nākotnē varat sagaidīt lielāku peļņu, turklāt varēsiet lepoties, ka savai valstij maksājat lielākus nodokļu, tā nodrošinot savu bērnu un vecāku labklājību, drošību un veselības aprūpi. Sava uzņēmuma paplašināšanās rezultātā būsiet radījis jaunas darbavietas un mazinājis valstī bezdarbu. Autore JADVIGA NEILANDE 7

Ja viss iepriekšminētais ir zināms, atliek vien reģistrēt savu saimniecisko darbību un sākt strādāt. :

Ja viss iepriekšminētais ir zināms, atliek vien reģistrēt savu saimniecisko darbību un sākt strādāt. Autore JADVIGA NEILANDE 8

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS UZSĀKŠANA   1. Jāizvēlas saimnieciskās darbības reģistrācijas veids – SIA vai pašnodarbinātība. SIA un individuālie komersanti (IK), tiek reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, bet saimnieciskās darbības veicēji (SDV) – Valsts ieņēmumu dienestā. 2. Jāatver bankā norēķinu konts. Fiziskām personām -- pašnodarbinātajiem -- bankas konta var nebūt, jo atkarībā no izvēlētā darbības veida var norēķināties skaidrā naudā, izrakstot kvīti. 3. Jāpasūta zīmogs, spiedogs un vizītkartes, bet tas nav obligāti. Zīmogam un spiedogam ir tikai dekoratīva nozīme, tomēr atsevišķiem reģistriem, kā piemēram, kases grāmatai, kases aparāta žurnālam ir jābūt apzīmogotam. Vizītkartes kalpo kā reprezentācija vai reklāma klientu piesaistei. 4. Jāatrod saimnieciskai darbībai piemērotas telpas un jānoslēdz ar to īpašnieku līgums par telpu nomu. :

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS UZSĀKŠANA 1. Jāizvēlas saimnieciskās darbības reģistrācijas veids – SIA vai pašnodarbinātība. SIA un individuālie komersanti (IK), tiek reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, bet saimnieciskās darbības veicēji (SDV) – Valsts ieņēmumu dienestā. 2. Jāatver bankā norēķinu konts . Fiziskām personām -- pašnodarbinātajiem -- bankas konta var nebūt, jo atkarībā no izvēlētā darbības veida var norēķināties skaidrā naudā, izrakstot kvīti. 3. Jāpasūta zīmogs, spiedogs un vizītkartes , bet tas nav obligāti. Zīmogam un spiedogam ir tikai dekoratīva nozīme, tomēr atsevišķiem reģistriem, kā piemēram, kases grāmatai, kases aparāta žurnālam ir jābūt apzīmogotam. Vizītkartes kalpo kā reprezentācija vai reklāma klientu piesaistei. 4. Jāatrod saimnieciskai darbībai piemērotas telpas un jānoslēdz ar to īpašnieku līgums par telpu nomu. Autore JADVIGA NEILANDE 9

5. Jāiegādājas kases aparāts un jānoslēdz līgums ar dienestu, kas veiks jūsu kases aparātā uzlabojumus, izmaiņas un profilaktisko apskati. Kases aparāts jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. To varat darīt atbilstoši jūsu juridiskajai adresei vai tur, kur atrodas jūsu darbības vieta. Neaizmirstiet, ka kases aparāta lietošanai nepieciešams žurnāls, jo katras darbadienas nobeigumā jums no kases aparāta jāizdrukā atskaite, kas jāielīmē kases aparāta EKA žurnālā, kā arī tajā jāveic nepieciešamie ieraksti. 6. Ja jums būs struktūrvienība – veikals, ražotne vai cita pakalpojumu sniegšanas vieta, kuras adrese nesakrīt ar juridisko adresi, tad Jums šī vieta jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā struktūrvienība ar konkrētu nosaukumu, piemēram, frizētava „Jaunība”. 7. Juridiskām personām ir pienākums desmit dienu laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā doties uz Valsts ieņēmumu dienestu un reģistrēties kā darba devējam. Turpmāk Valsts ieņēmumu dienestam būs jāiesniedz informācija par darbiniekiem (ziņas par darba ņēmējiem) saskaņā ar darba līgumu vienu dienu pirms darba uzsākšanas. Tas pats attiecas uz darba devējiem – fiziskām personām. :

5. Jāiegādājas kases aparāts un jānoslēdz līgums ar dienestu, kas veiks jūsu kases aparātā uzlabojumus, izmaiņas un profilaktisko apskati. Kases aparāts jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. To varat darīt atbilstoši jūsu juridiskajai adresei vai tur, kur atrodas jūsu darbības vieta. Neaizmirstiet, ka kases aparāta lietošanai nepieciešams žurnāls, jo katras darbadienas nobeigumā jums no kases aparāta jāizdrukā atskaite, kas jāielīmē kases aparāta EKA žurnālā, kā arī tajā jāveic nepieciešamie ieraksti. 6. Ja jums būs struktūrvienība – veikals, ražotne vai cita pakalpojumu sniegšanas vieta, kuras adrese nesakrīt ar juridisko adresi, tad Jums šī vieta jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā struktūrvienība ar konkrētu nosaukumu, piemēram, frizētava „Jaunība”. 7. Juridiskām personām ir pienākums desmit dienu laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā doties uz Valsts ieņēmumu dienestu un reģistrēties kā darba devējam. Turpmāk Valsts ieņēmumu dienestam būs jāiesniedz informācija par darbiniekiem (ziņas par darba ņēmējiem) saskaņā ar darba līgumu vienu dienu pirms darba uzsākšanas. Tas pats attiecas uz darba devējiem – fiziskām personām. Autore JADVIGA NEILANDE 10

8. Skaidrās naudas norēķiniem jāiegādājas kvītis vai biļetes, kuras reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Minētās veidlapas var iegādāties grāmatnīcās un citur, tās var iespiest arī tipogrāfijā. Var pasūtīt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) arī kvīšu un biļešu numurus, lai dokumentus izveidotu pats. Par kvīšu un biļešu vai to numuru izlietojumu Valsts ieņēmumu dienestā reizi ceturksnī jāsniedz atskaite. 9. Preču piegādei izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokumentu var izstrādāt pats vai izmantot grāmatvedības programmu. Svarīgi zināt, ka vienam preču piegādes eksemplāram jāatrodas tur, kur glabājas prece. Preču piegādes dokumenti preču pārdošanas vietā vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā jāreģistrē žurnālā vai datorprogrammā. Rēķinus par apmaksu arī var izstrādāt pats vai izmantot grāmatvedības programmas. :

8. Skaidrās naudas norēķiniem jāiegādājas kvītis vai biļetes , kuras reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Minētās veidlapas var iegādāties grāmatnīcās un citur, tās var iespiest arī tipogrāfijā. Var pasūtīt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) arī kvīšu un biļešu numurus, lai dokumentus izveidotu pats. Par kvīšu un biļešu vai to numuru izlietojumu Valsts ieņēmumu dienestā reizi ceturksnī jāsniedz atskaite. 9. Preču piegādei izmanto preču piegādes dokumentu . Preču piegādes dokumentu var izstrādāt pats vai izmantot grāmatvedības programmu. Svarīgi zināt, ka vienam preču piegādes eksemplāram jāatrodas tur, kur glabājas prece. Preču piegādes dokumenti preču pārdošanas vietā vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā jāreģistrē žurnālā vai datorprogrammā. Rēķinus par apmaksu arī var izstrādāt pats vai izmantot grāmatvedības programmas. Autore JADVIGA NEILANDE 11

10. Svarīgi noskaidrot, vai jūsu izvēlētajam darbības veidam ir nepieciešama licence, sertifikāts vai speciāla atļauja. To var uzzināt iestādēs, kas regulē atbilstošo darbības jomu. Piemēram, par alkohola un tabakas izstrādājumu licenci var interesēties Valsts ieņēmumu dienestā, par sertifikātu privātskolotājam – Izglītības ministrijā. Arī vietējā pašvaldība savos noteikumos var izdot dažādas atļaujas noteiktas darbības veikšanai pilsētā. 11. Ja pats neveiksiet grāmatvedība uzskaiti, tad jāpieņem darbā grāmatvedis vai jāizmanto profesionāla grāmatveža pakalpojumi vai jānoslēdz līgums ar grāmatvedību apkalpojošo uzņēmumu. Ja esat nolēmis pats veikt grāmatvedību, tad varat iegādāties licencētu grāmatvedības programmu vai, izveidot datorā pats savu grāmatvedības uzskaiti vai veikt to rakstiski. Svarīgi ir zināt, ka jums ir obligāti jāizstrādā sava uzņēmuma grāmatvedības politika. Tas nozīmē, ka jums pašam ir jānosaka, cik ilgi kalpos pamatlīdzekļi, kā tiks uzskaitīti materiāli un preces, pēc kādām metodēm tie tiks novērtēti, kad tiek atzīti ieņēmumi un izdevumi utt. Uz pašnodarbinātajiem gan tas neattiecas. :

10. Svarīgi noskaidrot, vai jūsu izvēlētajam darbības veidam ir nepieciešama licence, sertifikāts vai speciāla atļauja . To var uzzināt iestādēs, kas regulē atbilstošo darbības jomu. Piemēram, par alkohola un tabakas izstrādājumu licenci var interesēties Valsts ieņēmumu dienestā, par sertifikātu privātskolotājam – Izglītības ministrijā. Arī vietējā pašvaldība savos noteikumos var izdot dažādas atļaujas noteiktas darbības veikšanai pilsētā. 11. Ja pats neveiksiet grāmatvedība uzskaiti, tad jāpieņem darbā grāmatvedis vai jāizmanto profesionāla grāmatveža pakalpojumi vai jānoslēdz līgums ar grāmatvedību apkalpojošo uzņēmumu. Ja esat nolēmis pats veikt grāmatvedību, tad varat iegādāties licencētu grāmatvedības programmu vai, izveidot datorā pats savu grāmatvedības uzskaiti vai veikt to rakstiski. Svarīgi ir zināt, ka jums ir obligāti jāizstrādā sava uzņēmuma grāmatvedības politika. Tas nozīmē, ka jums pašam ir jānosaka, cik ilgi kalpos pamatlīdzekļi, kā tiks uzskaitīti materiāli un preces, pēc kādām metodēm tie tiks novērtēti, kad tiek atzīti ieņēmumi un izdevumi utt. Uz pašnodarbinātajiem gan tas neattiecas. Autore JADVIGA NEILANDE 12

12. Iespējams, jums būs jāiegādājas dators ar visām nepieciešamajām licencētajām programmām, jo atskaites VID un citās iestādēs ir jāiesniedz tikai elektroniski. Izņēmuma gadījumos tās var iesniegt papīra veidā. Tas nozīmē, ka jānoslēdz līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanu. 13. Jums obligāti ir jāizstrādā darba drošības sistēma atbilstoši konkrētajam darbības veidam. Var noslēgt līgumu ar licencētu firmu darba aizsardzības jomā. Ja jūsu saimnieciskajam darbības veidam nepieciešamas tikai pamatprasības darba aizsardzības jomā, tad jānosaka atbildīgais darbinieks, kas jāsūta mācīties, jo nepieciešams iegūt sertifikātu. Darba drošībai ir nepieciešama dokumentācijas pakete – instrukcijas, žurnāli (tikai papīra veidā) un regulāri jāsūta darbinieki uz veselības pārbaudi pie arodslimību ārsta. :

12. Iespējams, jums būs jāiegādājas dators ar visām nepieciešamajām licencētajām programmām , jo atskaites VID un citās iestādēs ir jāiesniedz tikai elektroniski. Izņēmuma gadījumos tās var iesniegt papīra veidā. Tas nozīmē, ka jānoslēdz līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanu. 13. Jums obligāti ir jāizstrādā darba drošības sistēma atbilstoši konkrētajam darbības veidam. Var noslēgt līgumu ar licencētu firmu darba aizsardzības jomā. Ja jūsu saimnieciskajam darbības veidam nepieciešamas tikai pamatprasības darba aizsardzības jomā, tad jānosaka atbildīgais darbinieks, kas jāsūta mācīties, jo nepieciešams iegūt sertifikātu. Darba drošībai ir nepieciešama dokumentācijas pakete – instrukcijas, žurnāli (tikai papīra veidā) un regulāri jāsūta darbinieki uz veselības pārbaudi pie arodslimību ārsta. Autore JADVIGA NEILANDE 13

14. Ja jūsu saimnieciskās darbības rezultātā tiek piesārņota vide vai izmantojat dabas resursus– kūdru, ūdeni, granti, iesaiņojat preces un izmantojat vienreiz lietojamos plastmasas trauciņus, tad atkarībā no minētajiem vides piesārņošanas vai izmantošanas veidiem jums ir jāsaņem atļauja no Vides dienesta, jānoslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu vai vienkārši jāmaksā dabas resursu nodoklis. 15. Ja nodarbojaties ar pārtikas ražošanu vai tirdzniecību, tad jāsaņem atļauja Pārtikas un veterinārajā dienestā. Darbojoties lauksaimniecībā, zivsaimniecībā vai mežsaimniecībā, jādodas uz atbilstošās nozares atbildīgo iestādi un jānoskaidro visi jautājumi par atļaujām un prasībām to darbību veikšanai. Svarīgi arī zināt, vai jūsu izvēlētajā saimnieciskās darbības jomā darbiniekiem, kam esat darba devējs, ir nepieciešama sanitārā grāmatiņa. :

14. Ja jūsu saimnieciskās darbības rezultātā tiek piesārņota vide vai izmantojat dabas resursus – kūdru, ūdeni, granti, iesaiņojat preces un izmantojat vienreiz lietojamos plastmasas trauciņus, tad atkarībā no minētajiem vides piesārņošanas vai izmantošanas veidiem jums ir jāsaņem atļauja no Vides dienesta, jānoslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu vai vienkārši jāmaksā dabas resursu nodoklis. 15. Ja nodarbojaties ar pārtikas ražošanu vai tirdzniecību , tad jāsaņem atļauja Pārtikas un veterinārajā dienestā. Darbojoties lauksaimniecībā, zivsaimniecībā vai mežsaimniecībā, jādodas uz atbilstošās nozares atbildīgo iestādi un jānoskaidro visi jautājumi par atļaujām un prasībām to darbību veikšanai. Svarīgi arī zināt, vai jūsu izvēlētajā saimnieciskās darbības jomā darbiniekiem, kam esat darba devējs, ir nepieciešama sanitārā grāmatiņa. Autore JADVIGA NEILANDE 14

16. Kad veikals vai darbnīca ir atvērta, jābūt redzamam darba laikam, kurā paredzēts arī pusdienas laiks (ja tāds ir). Jābūt izliktām preču vai pakalpojumu cenām, redzamā vietā jā izvieto alkohola vai tabakas izstrādājumu licence, komersanta apliecība, pašvaldības atļauja. Lai dokumenti nepazustu, publiski izvieto tikai kopijas. Darbinieku darba līgumam vai pasei nav vienmēr jābūt veikalā. Darba līgums atrodas uzņēma seifā kopā ar nodokļu grāmatiņām, bet darbinieka pase – pie darbinieka pēc viņa personiskajiem ieskatiem. Taču veikalā un kafejnīcā noteikti jābūt kases aparāta žurnālam, bet veikalā - preču piegādes vai pārvadājuma dokumentiem un attiecīgajam žurnālam, kas tiek glabāts līdz gada inventarizācijai. Preču piegādes dokumentus var uzskaitīt arī datorprogrammā. 17. Uzsākot uzņēmējdarbību nepieciešams veikt inventarizāciju. Inventarizācijas sarakstā uzrāda naudu un mantu, kas tiks izmantota saimnieciskajā darbībā. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katru gadu, lai sastādītu uzņēmuma gada pārskatu. Inventarizāciju var veikt arī biežāk. :

16. Kad veikals vai darbnīca ir atvērta, jābūt redzamam darba laikam , kurā paredzēts arī pusdienas laiks (ja tāds ir). Jābūt izliktām preču vai pakalpojumu cenām , redzamā vietā jā izvieto alkohola vai tabakas izstrādājumu licence, komersanta apliecība, pašvaldības atļauja . Lai dokumenti nepazustu, publiski izvieto tikai kopijas. Darbinieku darba līgumam vai pasei nav vienmēr jābūt veikalā. Darba līgums atrodas uzņēma seifā kopā ar nodokļu grāmatiņām, bet darbinieka pase – pie darbinieka pēc viņa personiskajiem ieskatiem. Taču veikalā un kafejnīcā noteikti jābūt kases aparāta žurnālam , bet veikalā - preču piegādes vai pārvadājuma dokumentiem un attiecīgajam žurnālam, kas tiek glabāts līdz gada inventarizācijai. Preču piegādes dokumentus var uzskaitīt arī datorprogrammā. 17. Uzsākot uzņēmējdarbību nepieciešams veikt inventarizāciju. Inventarizācijas sarakstā uzrāda naudu un mantu, kas tiks izmantota saimnieciskajā darbībā. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katru gadu, lai sastādītu uzņēmuma gada pārskatu. Inventarizāciju var veikt arī biežāk. Autore JADVIGA NEILANDE 15

18. Pieņemot darbā darbiniekus, jāslēdz darba līgums. Savukārt SIA valdes locekļi slēdz pilnvarojuma līgumu vai vadības līgumu. Taču tie var noslēgt arī vienlaikus darba līgumu par konkrētu amatu. Ja jums būs nepieciešami kādi nelieli ārpakalpojumi, tad ar pašnodarbināto jūs varat noslēgt arī uzņēmumu līgumu. Par oriģināliem autordarbiem (programmas izstrādāšana, māksla, kultūra, u.c.) slēdzams autoratlīdzības līgums. 19. Ja izmantosiet darbā vieglo automašīnu, nepieciešams transportlīdzekļa izmantošanas nolikums, kurā paredzēta kārtība, kādā izmantosiet automašīnu saimnieciskajā darbībā un ārpus tās. Vieglo automašīnu var iegādāties, nomāt un patapināt. Bet var arī darbinieks pildīt darba pienākumus pats ar savu mašīnu. Vieglo automašīnu vēlams aprīkot ar GPS sistēmu, ja tas ir iespējams. 20. Ja sniegsiet grāmatvedības, audita, revīzijas, juridiskos, nodokļu konsultanta, nekustamā īpašuma pārdošanas, azartspēļu, dārgmetāla pārdošanas u.c. pakalpojumus, tad nepieciešams izstrādāt pasākumus un metodiskos norādījumus, kā novērst klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. :

18. Pieņemot darbā darbiniekus, jāslēdz darba līgums . Savukārt SIA valdes locekļi slēdz pilnvarojuma līgumu vai vadības līgumu. Taču tie var noslēgt arī vienlaikus darba līgumu par konkrētu amatu. Ja jums būs nepieciešami kādi nelieli ārpakalpojumi, tad ar pašnodarbināto jūs varat noslēgt arī uzņēmumu līgumu. Par oriģināliem autordarbiem (programmas izstrādāšana, māksla, kultūra, u.c.) slēdzams autoratlīdzības līgums. 19. Ja izmantosiet darbā vieglo automašīnu , nepieciešams transportlīdzekļa izmantošanas nolikums, kurā paredzēta kārtība, kādā izmantosiet automašīnu saimnieciskajā darbībā un ārpus tās. Vieglo automašīnu var iegādāties, nomāt un patapināt. Bet var arī darbinieks pildīt darba pienākumus pats ar savu mašīnu. Vieglo automašīnu vēlams aprīkot ar GPS sistēmu, ja tas ir iespējams. 20. Ja sniegsiet grāmatvedības, audita, revīzijas, juridiskos, nodokļu konsultanta, nekustamā īpašuma pārdošanas, azartspēļu, dārgmetāla pārdošanas u.c. pakalpojumus, tad nepieciešams izstrādāt pasākumus un metodiskos norādījumus, kā novērst klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Autore JADVIGA NEILANDE 16

Par katru jums svarīgo tēmu vairāk varēsit izlasīt atsevišķās grāmatas sadaļās. Tādēļ jums tikai atliek uzšķirt atbilstošo lappusi.   Lai Jums veicas!       Autors: Jadviga Neilande (NA - Visu Latvijai) :

Par katru jums svarīgo tēmu vairāk varēsit izlasīt atsevišķās grāmatas sadaļās. Tādēļ jums tikai atliek uzšķirt atbilstošo lappusi. Lai Jums veicas! Autors: Jadviga Neilande (NA - Visu Latvijai) Autore JADVIGA NEILANDE 17

authorStream Live Help