2_zalas_attistibas_iespejas

Views:
 
     
 

Presentation Description

„Zaļās attīstības iespējas Latvijā” – Einārs Cilinskis, LR Saeimas deputāts;

Comments

Presentation Transcript

Latvijas zaļās attīstības iespējas:

Latvijas zaļās attīstības iespējas Einārs Cilinskis parlamentārais sekretārs

Valsts attīstības vīzija:

Valsts attīstības vīzija Vai kopējot un atkārtojot citu valstu stratēģijas ir iespējams tās panākt? Ja ekonomiskais izrāviens ir vienīgais mērķis – kāda ir indivīda motivācija to realizēt Latvijā? Vai ir vienalga, kas nodrošina ekonomisko izrāvienu (nekustamo īpašumu burbulis; vieta, kur atmazgāt naudu)? Vai pastāv iespēja sabiedrību vienojošam attīstības modelim? Vai resursiem ir limiti ( Maltuss , Meadows )?

Kas ir/nav zaļā attīstība?:

Kas ir/nav zaļā attīstība? Ar krūmiem aizauguši lauki? Dārga atjaunojamā elektroenerģija, ko ražo politbiznesmeņi , izmantojot ārzemēs izgatavotas iekārtas? Vides prasības, kas nepieļauj ražošanas attīstību? Valsts kā rezervāts no kura aizbraukuši iedzīvotāji? Valsts nepamatota iejaukšanās brīvā tirgus ekonomikā?

Idejas avoti:

Idejas avoti Starptautiska pieredze; Latvijas zinātnieku pētījumi; KPFI praktiskā pieredze;

KPFI konkursu rezultāti::

KPFI konkursu rezultāti:

Zaļās ekonomikas definīcijas:

Zaļās ekonomikas definīcijas cilvēka labklājības pieaugums; sociālā līdztiesība (iekļaušana); vides risku un ekoloģisko ietekmju samazināšana; zemas oglekļa emisijas; resursu efektivitāte.

Kas ir zaļā attīstība?:

Kas ir zaļā attīstība? Mērķtiecīga un plānveidīga valsts attīstība, lai, ievērojot nākotnes pasaules attīstības tendences un kultūras saknes, izveidotu resursu efektīvu, elastīgu pret ārējiem satricinājumiem uz zināšanām bāzētu ekonomikas modeli, kas ir sabiedrību vienojošs un sociāli iekļaujošs.

Zaļās attīstības virzieni:

Zaļās attīstības virzieni Energoefektīva būvniecība (renovācija), t.s. pakalpojumu eksports; Iekārtas un būvmateriāli – iekšējam patēriņam un eksportam; Cita resursu efektīva ražošana; Dabas un kultūras pakalpojumu eksports; Videi draudzīgs transports; Bioloģiskā lauksaimniecība;

Zaļās attīstības mehānismi:

Zaļās attīstības mehānismi ES finansējums; Klimata fondi (ETS izsoles); Privātais finansējums (PPP, ESCO u.c.); Kredītlīnijas; Nodokļu sistēma – pārnest nodokļu slogu no darbaspēka uz vides ietekmēm(CO2 nodoklis); Standarti, brīvprātīgās vienošanās, zaļais iepirkums

Zaļās attīstības nākamie soļi:

Zaļās attīstības nākamie soļi NAP Zaļās ekonomikas likums; ESCO modelis; Kompleksa un saskaņota virzība veidojot plānošanas dokumentu un likumu hierarhiju; Valsts tēls zaļākā valsts pasaulē;

Zaļās ekonomikas likums:

Zaļās ekonomikas likums Likuma joma, mērķis un principi; Zaļās ekonomikas pārvaldība; Zaļās ekonomikas atbalsta mehānismi; Nozares un jomas – rūpniecība, mājsaimniecības, transports, lauksaimniecība; Zaļās ekonomikas tehnoloģijas; Izglītība, zinātne un inovāciju atbalsts; Latvija – zaļākā valsts pasaulē – sabiedrības apziņa, informēšana, valsts tēls;

Kāpēc zaļā attīstība izdosies?:

Kāpēc zaļā attīstība izdosies? Latvijas esošās dabas bagātības un jau tagad zaļas valsts tēls; Atbilstoša sabiedrības mentalitāte; Intelektuālais potenciāls un darba spējas; Zaļās attīstības idejas pašorganizējoša izplatība;

Kontaktinformācija:

Kontaktinformācija Einārs Cilinskis VARAM Parlamentārais sekretārs _________________________________________ LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Peldu iela 25, LV-1494, Rīga Einars.Cilinskis @ varam.gov.lv , Tālr.29103435

authorStream Live Help