Gaya Pembelajaran

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gaya Pembelajaran : 

Gaya Pembelajaran INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JAN 2010

Pengenalan : 

Pengenalan Stail pembelajaran seseorang individu. Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri.

FD & FI : 

FD & FI Field Dependence (FD) Murid yang bersifat FD adalah murid yang memproses maklumat secara global dan tidak menumpukan perhatian kepada butiran yang terperinci. Field Independence Murid yang lebih analitikal yang lebih berminat terhadap butiran dan perincian.

Cadangan tugasan untuk pembelajaran FD : 

Cadangan tugasan untuk pembelajaran FD Menyediakan persekitaran pembelajaran sosial di mana murid-murid berpeluang untuk berinteraksi dengan orang lain Pastikan arahan yang diberi jelas Gunakan banyak contoh dan ilustrasi Utamakan kaedah berpusatkan murid dengan penekanan kepada pengukuhan positif.

Cadangan tugasan untuk pembelajaran FI : 

Cadangan tugasan untuk pembelajaran FI Menyediakan satu persekitaran pembelajaran yang berdikari Bekalkan murid-murid dengan bahan rujukan dan bahan kajian. Memberi bimbingan yang minimum.

Gaya Pembelajaran Kolb : 

Gaya Pembelajaran Kolb Kolb (1985) telah mengenalpasti empat gaya pembelajaran iaitu diverger, converger, assimilator dan accommodator hasil daripada gabungan pengalaman pelajar dan keperluan persekitaran.

Cadangan tugasan- KOLB : 

Cadangan tugasan- KOLB Diverges : Menyiapkan tugasan terbuka, pembelajaran bersifat individualistic, menyelesaikan situasi-situasi yang kabur. Convergers : Mengesahkan keaslian maklumat, membuat ramalan, menyediakan kerangka, latihtubi. Assimilator : Memilih dan mengesahkan sumber maklumat, menganalisis idea utama, membuat ramalan, membuat kesimpulan. Accomodator : Menjana contoh peribadi, memberi contoh konkrit, mengaplikasi maklumat, menggunakan urutan daripada konkrit kepada abstrak.

Gaya pembelajaran Kecerdasan Pelbagai : 

Gaya pembelajaran Kecerdasan Pelbagai Terdapat satu pendekatan yang sering dikatikan dan berhubung dengan gaya pembelajaran, iaitu gaya pembelajaran yang berdasarkan kecerdasan pelbagai (Rujuk rajah 1.2).

Implikasi Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran : 

Implikasi Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Kesediaan belajar murid yang mempunyai tahap kesediaan belajar rendah tidak terabai dan ketinggalan. Objektif P&P Guru boleh menyediakan latihan atau aktiviti yang sesuai

authorStream Live Help