TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TEORI PEMBELAJARAN SOSIALDAN PENDEKATAN HUMANIS : 

TEORI PEMBELAJARAN SOSIALDAN PENDEKATAN HUMANIS IPG KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JANUARI 2010

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL : 

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Kebolehan kognitif dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku serta persekitaran. Faktor-faktor tersebut ialah: Ciri-ciri fizikal Personaliti Kepercayaan Sikap

Slide 3: 

Faktor tersebut bersifat timpal balik. Maksudnya : tingkah laku kita mempengaruhi sikap dan kepercayaan kita kepada orang lain. Pemerhatian kita terhadap alam sekeliling juga mempengaruhi sikap dan kepercayaan kita.

Slide 4: 

Teori ini berfokuskan kepada pembelajaran yang berlaku dalam konteks sosial dengan memberi pertimbangan kepada bagaimana kita belajar sesama kita melalui pembelajaran pemerhatian. Pembelajaran pemerhatian: Apabila tingkah laku individu itu berubah akibat melihat tingkah laku seorang ‘model’.

PELOPOR DAN PRINSIP : 

PELOPOR DAN PRINSIP

ALBERT BANDURA (1925-KINI) : 

ALBERT BANDURA (1925-KINI) Kajiannya mengenai cara bagaimana manusia belajar melalui pemerhatian. Mengkaji bagaimana persepsi individu terhadap ancaman boleh mempengaruhi rembesan neurotransmitter serta hormon yang berkaitan dengan tekanan ke dalam pengaliran darah. Mengutarakan konsep efikasi kendiri.

Slide 7: 

Hasilnya, beliau berjaya mengembangkan satu teori kognitif sosial mengenai bagaimana manusia berfungsi. Menurut Bandura, manusia bukan organisme yang hanya bersifat reaktif terhadap faktor-faktor dalam persekitaran atau naluri impuls dalaman kita.

BANDURA DAN PEMBELAJARAN PEMERHATIAN : 

BANDURA DAN PEMBELAJARAN PEMERHATIAN

KAJIAN PATUNG BOBO : 

KAJIAN PATUNG BOBO Kajian ini berfokuskan kepada pola tingkah laku berhubungkait dengan tingkah laku agresif. Beliau menggunakan patung Bobo yang berbentuk telur. Patung ini mempunyai pemberat di bawahnya bagi membolehkannya naik semula setelah dipukul.

APA YANG TERJADI?? : 

APA YANG TERJADI?? Mereka memukul patung Bobo sekuat hati, menumbuk sambil menjerit “sockeroo!”, menendang, duduk di atas patung dan memukul patung itu dengan tukul kecil. Mereka melakukannya seperti yang ditayangkan di dalam filem sebentar tadi.

KESIMPULAN DARIPADA KAJIAN TERSEBUT…. : 

KESIMPULAN DARIPADA KAJIAN TERSEBUT…. Bandura menamakan fenomena ini sebagai pembelajaran pemerhatian. Pembelajaran pemerhatian ini berpegang kepada proses modeling.

PROSES MODELING : 

PROSES MODELING

PERHATIAN : 

PERHATIAN Pembelajaran hanya akan berlaku jika ada tumpuan perhatian. Antara faktor yang mempengaruhi tumpuan individu ialah : Ciri-ciri model Kegunaan & faedahnya Kemahiran pemerhati

PENGEKALAN / MENGINGAT : 

PENGEKALAN / MENGINGAT Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. Hal ini berhubungkait dengan kebolehan kita untuk mengkod & menyimpan maklumat tersebut dalam bentuk imej mental/huraian verbal tertentu dalam ingatan kita.

PENGHASILAN SEMULA : 

PENGHASILAN SEMULA Imej mental & huraian verbal itu tadi hendaklah dipindahkan dalam bentuk tingkahlaku sebenar. Kecekapan mengulangi tingkah laku orang lain bergantung kepada keupayaan fizikal & kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dangan tepat. Kebolehan untuk berbuat demikian akan meningkat melalui amalan dan praktis.

MOTIVASI / PENEGUHAN : 

MOTIVASI / PENEGUHAN Kebiasaanya, meniru & melakukan semula tingkah laku yang diperhatikan sekiranya ia mendatangkan kepuasan, peneguhan positif/ganjaran. Pemerhati mungkin tidak akan lakukan semula tingkah laku sekiranya didenda / ditegur. Jenis-jenis peneguhan yang memeotivasi pelakuan mengikut tingkah laku yang ditiru ialah : Peneguhan secara langsung Peneguhan secara tidak langsung Peneguhan diri

PROSES PENEGUHAN DIRI : 

PROSES PENEGUHAN DIRI

Slide 21: 

PENEGUHAN DIRI MEMERLUKAN KEUPAYAAN KONSEP KENDIRI YANG POSITIF SERTA KEUPAYAAN MANIPULASI DIRI, IAITU SELF-REGULATION.

JENIS-JENIS PENIRUAN/PERMODELAN : 

JENIS-JENIS PENIRUAN/PERMODELAN

Slide 23: 

JENIS-JENIS MODEL DALAM PENIRUAN/PERMODELAN

3 JENIS MODEL : 

3 JENIS MODEL

TINGKAH LAKU YANG DIPELAJARI MELALUI MODELING : 

TINGKAH LAKU YANG DIPELAJARI MELALUI MODELING AGRESIF : Kanak-kanak biasanya menjadi lebih agresif setelah mereka menyaksikan suatu perbuatan agresif atau ganas. MORALITI : Kebanyakan aspek berkaitan dengan pemikiran & tingkah laku moral dipengaruhi oleh pemerhatian & modeling.

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN TEORI : 

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN TEORI Menentukan & gunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. Memastikan proses pemerhatian dijalankan secara lain ikut prosedur seperti berikut:

Slide 27: 

Memupuk keupayaan mengawal & manipulasi diri dengan menggunakan pemikiran refleksi diri & maklum balas daripada model. Memupuk kecekapan meniru & reproduksi denganlatihan secara bersistematik, mudah kepada kompleks. Memupuk konsep kendiri positif dengan memberi galakan & pujian untuk membina sikap keyakinan diri pelajar.

CIRI-CIRI TEORI PERMODELAN BANDURA : 

CIRI-CIRI TEORI PERMODELAN BANDURA Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian & peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, contoh & teladan. Tiru kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru & dapat menguasai kemahiran itu melalui kepuasan & peneguhan. Proses belajar melalui pemerhatian, pemikiran, peringatan, peniruan dengan tingkah laku / respon yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

IMPLIKASI TEORI PERMODELAN BANDURA : 

IMPLIKASI TEORI PERMODELAN BANDURA Penyampaian guru hendaklah cekap & menarik agar jadi role model yang gemar dicontohi oleh pelajar. Demonstrasi guru jelas & menarik supaya murid boleh tiru dengan mudah dan tepat. Hasilan guru seperti kraf tangan, lukisan & lain-lain yang ditunjukkan mestilah bermutu tinggi. Gunakan rakan sekelas sebagai role model untuk buat demonstrasi. Terapkan nilai murni & watak-watak bersejarah dengan gunakan teknik main peranan & simulasi.

SEKIAN, TERIMA KASIH.. : 

SEKIAN, TERIMA KASIH..

authorStream Live Help