TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TEORI PEMBELAJARAN Disediakan oleh : IPG KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JAN 2010

Slide 3: 

Kognitif = Segala perkara yang berkaitan dengan kognisi seperti proses pembelajaran,pemahaman dan pemerolehan pengetahuan (Kamus Dewan Edisi Ke-3) PENGENALAN

Slide 4: 

PELOPOR Noam Chomsky Jerome Bruner Rovert Gagne David Ausubel Edward Tolman Marx Wertheimer Wolfgang Kohler Kurt Koffka Ahli Psikologi Gestalt Menekankan proses mental

Slide 5: 

Hai, Nama saya Wolfgang Kohler (1887-1967)

Slide 7: 

KOHLER DAN PEMBELAJARAN CELIK AKAL Pisang di luar bersama dua batang buluh di dalam sangkar Sultan. Sultan berjaya mencapai pisang Kedua-dua buluh tidak cukup panjang untuk membolehkan Sultan mencapai pisang Sultan menyambungkan kedua-dua buluh. (Buluh panjang)

Slide 8: 

Kajian kedua Kohler Pisang digantung dari atas sangkar Sultan melompat daripada kotak dan akhirnya berjaya mencapai pisang Sultan cuba mencapai pisang tetapi tidak berjaya Sultan menggerakkan sebuah kotak yang terletak pada satu sudut sangkar sehingga kotak itu berada di bawah pisang yang tergantung

Slide 9: 

Pembelajaran celik akal banyak bergantung kepada persepsi haiwan terhadap penyelesaian yang sesuai Pembelajaran celik akal tidak bergantung kepada ganjaran semata-mata Setelah satu-satu masalah berjaya diselesaikan, maka lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang serupa KESIMPULAN

Slide 10: 

Penyelesaian masalah diperoleh secara mendadak Penyelesaian yang dibuat disimpan untuk masa yang agak lama Ciri-ciri celik akal Kohler Prinsip celik akal dapat dipindahkan kepada situasi yang lain

Slide 11: 

Hallu~ Nama saya Jerome Seymour Bruner (1915 hingga kini)

Slide 12: 

Prinsip-prinsip pembelajaran penemuan Pembelajaran adalah satu proses sosial aktif Pembelajaran berlaku mengikut tiga langkah Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola Persekitaran mempengaruhi pembelajaran Murid menemukan sendiri pengetahuan

Slide 13: 

Murid- murid akan membina idea atau konsep baru berdasarkan pengetahuan sedia ada. Mereka akan: memilih maklumat yang diperlukan, kemudian membentuk hipotesis seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing Proses ini adalah satu proses yang berterusan Pembelajaran adalah satu proses sosial aktif KLIK

Slide 14: 

Pembelajaran berlaku mengikut tiga langkah ENAKTIF(0-2tahun) (berasaskan tindakan) IKONIK(2-4tahun) (berasaskan imej) SIMBOLIK(5-7tahun) (berasaskan bahasa) Bagi memudahkan pemahaman murid,amat penting untuk menimba pengalaman yang konkrit, misalnya : memegang dan memanipulasi objek maujud,menyentuh objek yang hidup dan sebagainya Murid-murid berkebolehan untuk mewakilkan bahan secara grafik atau mental, misalnya melukis gambar sudu tanpa melihat sudu Murid-murid berupaya menggunakan logik, kemahiran berfikir aras tinggi dan sistem simbol,misalnya : memahami perumpamaan kata seperti “bapa borek anak rintik” dan sebagainya KLIK

Slide 15: 

Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola Pola yang dimaksudkan ialah pecutan dan rehat. Pecutan disebabkan oleh pemahaman satu-satu konsep yang mengambil masa untuk dikuasai sebelum berlakunya pergerakan ke langkah yang seterusnya KLIK

Slide 16: 

Persekitaran mempengaruhi pembelajaran KLIK Persekitaran di mana kita berada memainkan peranan yang penting dalam menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satu-satu konsep,iaitu sama ada mempercepatkan atau melambatkan

Slide 17: 

Murid menemukan sendiri pengetahuan Murid lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan apabila mereka menemuinya sendiri KLIK

Pembelajaran penemuan Bruner : 

Pembelajaran penemuan Bruner Bruner mengatakan bahawa konsep “mengetahui” adalah satu proses. Lazimnya, apabila murid diberi satu situasi yang agak kompleks ,murid akan berusaha mencari jalan penyelesaian.

Apa itu Pembelajaran Penemuan? : 

Apa itu Pembelajaran Penemuan? Pembelajaran jenis ini menggalakkan murid-murid menggunakan intuisi, imaginasi dan kreativiti secara aktif. Khusus  Umum (induktif) Contohnya dalam matapelajaran Sains, guru memberi contoh-contoh mamalia, kemudian meminta murid-murid untuk menyatakan ciri-ciri mamalia berdasarkan contoh yang diberi tadi.

Slide 20: 

Hallu~ Nama saya David Ausubel (19158 hingga kini)

Slide 21: 

Sejak tahun 1960, Ausubel telah cuba membuktikan bahawa advance organizers memudahkan pembelajaran khususnya bagi aspek pemahaman dan mengingat kembali

Slide 22: 

Memerihalkan bahan Persembahkan bahan baru dalam bentuk cerita Membina perkaitan luaran dengan pengetahuan sedia ada yang sesuai dengan maklumat baru

Problem and Solution Map : 

Problem and Solution Map Contoh…(graphic organizer) Cause Solution influence influence effect

Spider Map : 

Spider Map

Ausubel dan Pembelajaran Bermakna : 

Ausubel dan Pembelajaran Bermakna Beliau kurang bersetuju dengan pembelajaran hafalan Prinsip-prinsip pembelajaran hafalan Tingkatkan stabiliti dan kejelasan struktur kognitif murid-murid sebelum menyampaikan bahan baru Kurikulum disusun mengikut urutan dan setiap unit pembelajaran berhubungkait dengan yang sebelumnya.

Slide 26: 

DUA PROSES PEMBELAJARAN BERMAKNA Derivative subsumption Correlative subsumption Memerihalkan situasi pembelajaran di mana maklumat baru yang dipelajari adalah satu contoh konsep yang pernah dipelajari Maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif

RUMUSAN : 

RUMUSAN Proses kognitif boleh mempengaruhi pembelajaran Murid sebenarnya memainkan pernana yang aktif dalam proses pembelajaran Pembelajaran melibatkan pembentukan hubungan proses mental yang mungkin tidak dapat diperhatikan Pengetahuan biasanya disusun secara sistematik Pembelajaran adalah satu proses yang mengintegrasikan maklumat baru dengan maklumat yang pernah dipelajari melalui perbandingan antara idea baru dengan lama.

Implikasi Teori Pembelajaran Kognitif Terhadap PNP : 

Implikasi Teori Pembelajaran Kognitif Terhadap PNP Murid perlu diberi peluang untuk “menemui” perhubungan. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam PNP Mod pembelajaran murid yang berbeza Bahan pembelajaran, aktiviti dan alatan yang berpadanan dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka

authorStream Live Help