TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS : 

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JANUARI 2010

Slide 3: 

KONSEP-KONSEP PENTING pengukuhan Penghapusan tingkahlaku shaping Pengukuhan berjadual WATSON PAVLOV THORNDIKE SKINNER

John Broadus Watson(1878-1958) : 

John Broadus Watson(1878-1958) Serba sedikit mengenai beliau; Seorang ahli psikologi Mengasaskan mazhab behaviourisme berasaskan kajian tingkahlaku haiwan. Menjalankan eksperimen terhadap seorang kanak-kanak bernama “little albert” Telah menceburkan diri dalam bidang penjagaan kanak-kanak

Eksperimen Little Albert : 

Eksperimen Little Albert Dijalankan pada tahun 1902 terhadap seorang bayi bernama Albert B yang berumur 9 bulan. Pada awalnya albert ditunjukkan dengan seekor tikus putih, seekor arnab, monyet dn beberapa topeng yang berbeza-beza. Reaksi-Albert tidak takut.

Slide 6: 

Apabila Albert berumur 11 bulan, sekali lagi dia ditunjukkan dengan tikus putih diikuti satu bunyi yang kuat. Reaksi- Albert menangis Akibatnya, walaupun Albert hanya ditunjukkan dengan tikus putih, dia akan menangis.

Kesimpulan : 

Kesimpulan Albert telah mengaitkan tikus dengan bunyi kuat Proses pelaziman yang berlaku; Gerak balas Semulajadi Bunyi kuat (rangsangan tidak terlazim) ------- Ketakutan(gerakbalas tidak terlazim) Proses Berpasangan Tikus (rangsangan neutral) + Bunyi kuat (rangsangan tidak terlazim) ------- ketakutan (gerakbalas tidak terlazim) Berlakunya pembelajaran: Tikus (rangsangan terlazim) -------ketakutan ( gerakbalas terlazim)

Slide 8: 

Oleh itu, menurut Watson, tingkah laku manusia ialah sesuatu refleks terlazim (conditioned reflex), iaitu sesuatu gerak balas yang dipelajari melalui proses pelaziman klasik Watson menjelaskan jenis pembelajaran ini yang dapat jaya berlaku adalah berdasarkan kepada dua prinsip yang utama, iaitu; Prinsip kekerapan Prinsip kebaharuan

Slide 9: 

Berdasarkan penyelidikannya, Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menggunakan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas yang akan dihuraikan. Dengan menggabungkan beberapa rangsangan, gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. Dalam proses pengajaran, guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan.

Implikasi Teori J.B. Watson terhadap Pengajaran dan Pembelajaran : 

Implikasi Teori J.B. Watson terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip kekerapan membawa implikasi bahawa pelajar perlu memahami dan mengulangkaji setiap tajuk dalam sesuatu mata pelajaran dengan kerap. Ini akan menjamin kebolehan pelajar untuk mengingat kembali konsep-konsep pelajaran dengan mudah. Prinsip kebaruan iaitu setiap pelajar perlu membuat ulangkaji pelajaran dengan sempurna sebelum menempuh peperiksaan.

Slide 11: 

Minat pelajar boleh ditimbulkan atau dihapuskan. Guru yang mengajar dengan pelbagai alat bantu mengajar dan mengelola pelbagai jenis aktiviti akan dapat menimbulkan minat pelajar terhadap proses pengajaran

Ivan Petrovich Pavlov(1849-1936) : 

Ivan Petrovich Pavlov(1849-1936) Beliau seorang ahli fisiologi, psikologi, dan ahli perubatan Berasal dari Rusia Mendapat hadiah nobel atas eksperimen terkenal beliau. Beliau telah berjaya melatih anjing mengeluarkan air liur. Mengasas teori behavioris.

Pavlov dan Pelaziman Klasik : 

Pavlov menggunakan anjing dan makanan sebagai kajian Sebelum pelaziman apabila dibunyikan loceng tidak ada apa-apa gerak balas apabila diberi makanan air liur anjing akan keluar Semasa pelaziman bunyi loceng dan makanan ditunjukkan dilakukan dengan serentak Pavlov dan Pelaziman Klasik

Slide 14: 

selepas pelaziman dibunyikan loceng tetapi tidak ditunjukkan makanan, anjing tersebut tetap mengeluarkan air liur. Sebelum Pelaziman

Slide 15: 

Sebelum Pelaziman Semasa Pelaziman Selepas Pelaziman

Slide 16: 

Bunyi loceng (ransangan terlazim) Makanan (ransangan tak terlazim) Tiada gerak balas Air liur (gerak balas tak terlazim) Bunyi loceng (ransangan terlazim) Bunyi loceng (ransangan terlazim) Air liur (gerak balas terlazim) Makanan (ransangan terlazim) Air liur (gerak balas terlazim) Sebelum Pelaziman Sebelum Pelaziman Selepas Pelaziman Semasa Pelaziman

Slide 18: 

Berdasarkan kajiannya, Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut dinamakan pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik.

Slide 19: 

Pavlov telah mengenalpasti fenomena tingkah laku pelaziman iaitu;

Implikasi Teori Pavlov ke atas Pengajaran dan Pembelajaran : 

Implikasi Teori Pavlov ke atas Pengajaran dan Pembelajaran Guru perlu sedar bahawa; Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas boleh dilazimkan atau dipelajari. Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Motivasi memainkan peranan dalam pembelajaran.

authorStream Live Help