TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS (KONSEP, TEORI, PRINSIP, IMPLIKASI)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS (KONSEP, TEORI, PRINSIP, IMPLIKASI) : 

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS (KONSEP, TEORI, PRINSIP, IMPLIKASI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JANUARI 2010

EDWARD LEE THORNDIKE (1874-1949) : 

EDWARD LEE THORNDIKE (1874-1949) Ahli psikologi pendidikan Banyak menyumbangkan kepada bidang P&P serta pengujian mental Mereka bentuk kotak ajaib (puzzle box) untuk mengkaji bagaimana haiwan seperti anjing dan kucing menyelesaikan masalah. Hasil kajian beliau telah mencetuskan Teori Connectionism.

THORNDIKE DAN KOTAK AJAIB : 

THORNDIKE DAN KOTAK AJAIB

Kotak ajaib berfungsi berdasarkan prinsip pelaziman instrumental Contohnya,jika haiwan ini diberi ganjaran,gerakbalas tersebut akan berulangkerana sudah berlakunya pembelajaran. Sebaliknya,jika tiada ganjaran diberi,gerakbalas tadi akan hilang secara beransur-ansur.

BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990) : 

BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990) Ahli behavioris yang terkenal dengan kajian ke atas tikus dengan menggunakan Kotak Skinner Skinner berpendapat bahawa segala konsep yang berkaitan dengan tingkahlaku tikus boleh diaplikasikan ke atas manusia.

SKINNER DAN PELAZIMAN OPERAN : 

SKINNER DAN PELAZIMAN OPERAN Apakah Pelaziman Operan? Ia merujuk kepada satu proses yang beroperasi ke atas persekitaran. Sesuatu organisme akan menemui satu ransangan khas yang dikenali sebagai pengukuh. Pengukuh berupaya untuk meningkatkan operan,iaitu tingkahlaku yang berlaku semasa pengukuhan diberi.

Slide 7: 

Dalam kata lain, satu-satu akibat akan berikutan dengan sesuatu tingkahlaku. Ini bermaksud kecenderungan organisme untuk mengulang tingkahlaku yang sama pada masa depan bergantung pada akibat yang terhasil.

KOTAK SKINNER : 

KOTAK SKINNER

KESIMPULAN : 

KESIMPULAN Tingkahlaku yang diikuti oleh pengukuh akan meningkatkan kebarangkalian berlakunya tingkahlaku yang sama pada masa depan. Tingkahlaku yang tidak lagi diikuti oleh pengukuh akan mengurangkan kebarangkalian berlakunya tingkahlaku tersebut pada masa depan.

KONSEP-KONSEP DALAM TEORI BEHAVIORIS : 

KONSEP-KONSEP DALAM TEORI BEHAVIORIS Terdapat 4 konsep penting iaitu : Pengukuhan Pengukuhan Berjadual Shaping Modifikasi tingkahlaku

Pengukuhan : 

Pengukuhan Terdapat 2 jenis pengukuhan Pengukuhan Positif : Merujuk kepada peningkatan berlakunya sesuatu tingkahlaku disebabkan pemberian sesuatu ransangan berikutan gerakbalas yang ditunjukkan. Pengukuhan Negatif : Merujuk kepada peningkatan berlakunya tingkahlaku disebabkan penghapusan sesuatu ransangan aversif berikutan gerakbalas yang ditunjukkan.

Pengukuhan Berjadual : 

Pengukuhan Berjadual PENPENGUKUHAN BERJADUAL TETAP VAVARIABEL NISBAH SELA NISBAH SELA

Shaping : 

Shaping Tingkahlaku tertentu diberi pengukuhan sehingga ia menyeruoai tingkahlaku yang diingini. Teknik yang digunakan ialah successive approximations. Contohnya,jurulatih mengajar kemahiran menghantar bola,ahli gymnastik diajar untuk melakukan pergerakan yang kompleks.

Modifikasi Tingkahlaku : 

Modifikasi Tingkahlaku bertujuan untuk menghapuskan tingkahlaku yang tidak diingini dan menggantikannya dengan tingkahlaku yang diingini. Contohnya,anda boleh menyuruh murid yang suka buat bising di kelas untuk berdiri di sudut senyap kelas bagi tempoh masa tertentu.Apabila mereka berjaya memberi tumpuan setelah kembali ke kelas,berikan mereka kata-kata pujian.

Implikasi Teori Pembelajaran Behavioris Terhadap P&P : 

Implikasi Teori Pembelajaran Behavioris Terhadap P&P Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap dan spesifik. Peka terhadap konsep penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkahlaku yang tidak diingini. Gunakan pengukuhan sebagai satu cara untuk mendorong murid-murid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya.

authorStream Live Help