Konsep Pengajaran dan Pembelajaran

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JAN 2010

Slide 2: 

Pengajaran Penyampaian maklumat dalam pelbagai seting pendidikan. Contoh: ∆ sekolah rendah ∆ sekolah menengah ∆ institusi pengajian tinggi termasuk kolej dan universiti Sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Dirancang guru secara sistematik dan teliti

Slide 3: 

guru dan murid, guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar, hanya bermakna apabila ada pembelajaran, melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi dan pelaziman, melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau symbol, ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian, boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru, murid dan gabungan guru-murid serta berpusatkan sumber, meliputi rancangan mengajar , proses yang melibatkan interaksi dua hala, ada unsur sains dan seni. CIRI-CIRI PENGAJARAN

Slide 4: 

Boleh ditakrifkan sebagai perbuatan atau pengalaman seorang pembelajar yang diperoleh melalui pendidikan (Kamus Webster) Satu proses perbahan yang agak kekal hasil daripada amalan atau pengalaman ( Columbia Encyclopedia) Perubahan tingkah laku seseorang akibat ilmu, kemahiran atau amalan yang diperoleh melalui proses pendidikan. (Perspektif Pendidikan) PEMBELAJARAN

Slide 5: 

• Satu proses yang berterusan • Secara formal dan tidak formal • Secara formal melalui sekolah – membaca, menulis & mengira dsb • Secara tidak formal melalui rakan sebaya, keluarga, media massa, persekitaran • Mempunyai teori-teori atau mazhab pembelajaran • Empat mazhab pembelajaran utama – behavioris, kognitif, sosial dan humanis. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN

KONSEP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN : 

KONSEP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1. Penambahan Ilmu 2. Penyimpanan Maklumat 3. Perolehan Fakta dan Kemahiran 4. Pencarian Makna 5. Pemahaman Tentang Dunia Realiti

Slide 7: 

PEMBELAJARAN Pembelajaran Sebagai Satu Hasil Pembelajaran Sebagai Satu Proses

PEMBELAJARAN SEBAGAI SATU HASIL ∆ Pembelajaran satu perubahan tingkah laku ∆ Pembelajaran merupakan satu hasil yang boleh dilihat dan dikaitkan dengan perubahan. ∆ Perubahan tingkah laku berlaku akibat pengalaman dan pengetahuan seseorang terutamanya murid-murid.

Slide 9: 

PEMBELAJARAN SEBAGAI SATU PROSES PEMBELAJARAN PEROLEHAN PEMBELAJARAN FORMAL ∞ Berlaku pada setiap masa ∞ Bersifat konkrit, dan terhad kepada sesuatu aktiviti khusus Contoh : kemahiran belajar berkaitan dengan kemahiran membaca. ∞ Pembelajaran yang berlaku secara sedar – pembelajaran itu sebagai satu tugas ∞ Berlaku secara beransur-ansur dan dibimbing.

authorStream Live Help