JENIS-JENIS PEMBELAJARAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

JENIS-JENIS PEMBELAJARAN JULAI 2010

Slide 2: 

JENIS-JENIS PEMBELAJARAN 4. KEMAHIRAN MOTOR 5. SIKAP 3. MAKLUMAT VERBAL 1. KEMAHIRAN INTELEK 2. STRATEGI KOGNITIF JULAI 2010

Slide 3: 

Kesemua kategori tersebut memerlukan keadaan luaran dan dalaman yang berbeza-beza. Kategori pembelajaran Gagne, dapat digariskan dalam keadaan yang diperlukan bagi setiap kategori dan prinsip-prinsip di sebalik proses pengajaran. JULAI 2010

Slide 4: 

KEADAAN PEMBELAJARAN PRINSIP PENGAJARAN JENIS-JENIS PEMBELAJARAN JULAI 2010

Slide 5: 

KEMAHIRAN INTELEK KEADAAN PEMBELAJARAN Operasi mental yang membolehkan murid-murid memberi respon kepada pelbagai konsepsi mereka berhubung dengan persekitaran di mana mereka berada. Contoh: Mendiskriminasi antara pelbagai pic yang dimainkan dengan menggunakan violin; Memahami konsep konkrit seperti mengeluarkan biji-biji saga daripada bekas biji saga. Keadaan dalaman yang menyokong termasuk: Kemahiran-kemahiran prasyarat yang perlu ada; Interaksi dengan pembelajaran baru Aplikasi kemahiran baru dalam situasi dan konteks yang bebeza JULAI 2010

Slide 6: 

KEMAHIRAN INTELEK PRINSIP PENGAJARAN Membekalkan pelbagai contoh konkrit dan peraturan peluang interaksi yang disertakan dengan contoh Membuat taksiran murid-murid dalam pelbagai situasi baru. *taksiran-hasil daripada menaksir; telahan; dugaan JULAI 2010

Slide 7: 

STRATEGI KOGNITIF KEADAAN PEMBELAJARAN Perancangan Kawalan Pemantauan pemikiran dan pembelajaran oleh murid-murid termasuk: Khusus kepada tugas Umum Eksekutif Contoh: Penaakulan induktik dan deduktik, meneroka kuasa magnet. *eksekutif- org @ golongan yg mpy kuasa dan tanggungjawab berkaitan dengan pentadbiran atau pengurusan sesuatu organisasi (syarikat @ perniagaan JULAI 2010

Slide 8: 

STRATEGI KOGNITIF PRINSIP PENGAJARAN Membekalkan peluang untuk amalan strategik bersama sokongan dan maklum balas. Memerihalkan strategi sekiranya tugas bersifat spesifik; Mendemonstrasi strategi sekiranya tugas bersifat umum. JULAI 2010

Slide 9: 

MAKLUMAT VERBAL KEADAAN PEMBELAJARAN Mendapatkan semula maklumat yang disimpan. Keadaan dalaman yang menyokong termasuk: ilmu sedia ada strategi untuk memproses maklumat baru Contoh: belajar huruf-huruf abjad. JULAI 2010

Slide 10: 

MAKLUMAT VERBAL PRINSIP PENGAJARAN Membekalkan konteks maklumat untuk membuat encoding Mengurus maklumat untuk meningkatkan pembelajaran melalui chunking *encoding- mengekodkan; **chunking- berguna untuk menghafal sejumlah besar maklumat. dengan memisahkan unsur-unsur individu yang berasingan menjadi blok-blok yang lebih besar, maklumat menjadi lebih mudah untuk diingat. JULAI 2010

Slide 11: 

KEMAHIRAN MOTOR KEADAAN PEMBELAJARAN Kebolehan untuk melakukan pergerakan fizikal mengikut urutan. Melibatkan tiga tahap: Belajar urutan yang berkenaan Amalkan pergerakan tersebut Murnikan pergerakan berasaskan maklum balas daripada persekitaran. Contoh: Mengikat tali kasut JULAI 2010

Slide 12: 

KEMAHIRAN MOTOR PRINSIP PENGAJARAN Pembentukan subrutin yang utama Peluang untuk raptai–mental Susunan ulangan kemahiran dengan maklum balas yang betul. * subrutin- bahagian atur cara yang disimpan hanya sekali dan boleh digunakan oleh atur cara, apabila perlu.; **raptai-latihan besar-besaran sebelum persembahan sebenar; percubaan JULAI 2010

Slide 13: 

SIKAP KAEDAH PEMBELAJARAN Satu keadaan dalaman atau semulajadi yang mempengaruhi pilihan tindakan seseorang. Contoh: Perasaan seseorang setelah membaca sebuah artikel dalam jurnal penyelidikan. JULAI 2010

Slide 14: 

SIKAP PRINSIP PENGAJARAN Membekalkan Model yang boleh memupuk serta mengukuhkan tingkahlaku positif Pengukuhan untuk memastikan tingkahlaku yang diingini dengan dimanifestasi *manifestasi- perbuatan (ucapan dll) yang memperlihatkan (menjadi nyata) sesuatu JULAI 2010

Slide 15: 

JULAI 2010

Slide 16: 

JULAI 2010

Slide 17: 

JULAI 2010

Slide 18: 

JULAI 2010

Slide 19: 

Berdasarkan sistem klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahawa; Setiap tahap pembelajaran memerlukan keadaan dalaman dan luaran yang berbeza-beza Setiap tahap memerlukan pengajaran yang berbeza-beza Contoh: Jikalau murid-murid ingin mempelajari strategi-strategi kognitif bagi subjek Matematik, mereka sepatutnya diberi peluang untuk memikirkan penyelesaian baru bagi masalah-masalah Matematik. Sama seperti tadi, sekiranya mereka ingin pelajari tentang sikap, mereka juga perlu didedahkan kepada rol model yang baik. JULAI 2010

Slide 20: 

Sekian, terima kasih. JULAI 2010

authorStream Live Help