KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

2-KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN : 

2-KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN OLEH: INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JAN 2010

8 PRINSIP PEMBELAJARAN : 

8 PRINSIP PEMBELAJARAN Prinsip pembelajaran dikemukakan oleh Gagne. Prinsip-prinsip pembelajaran adalah seperti berikut: Penglibatan aktif Perkaitan dan corak/ konstruktivisme Pembelajaran informal Pengalaman langsung Situasi mendesak Maklum balas berterusan Suasana yang menyeronokkan Refleksi

1. PENGLIBATAN AKTIF : 

1. PENGLIBATAN AKTIF Murid bukan hanya menerima sebaran maklumat bahkan mereka akan cuba kembangkan maklumat melalui penglibatan aktif semasa proses P&P

2. PERKAITAN CORAK/ KONSTRUKTIVISME : 

2. PERKAITAN CORAK/ KONSTRUKTIVISME Dibentuk dan diuji sambil murid-murid mencari makna berhubung dengan situasi pembelajaran.

3. PEMBELAJARAN INFORMAL : 

3. PEMBELAJARAN INFORMAL Pembelajaran tidak hanya berlaku dalam konteks bilik darjah mengikut jadual yang ditetapkan sahaja, tetapi ia boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja.

4. PENGALAMAN LANGSUNG : 

4. PENGALAMAN LANGSUNG Amat penting dalam konteks sebenar agar tidak berlakunya konsepsi yang salah akibat prinsip penglibatan aktif dan pembelajaran informal.

5. SITUASI MENDESAK : 

5. SITUASI MENDESAK Seelok-eloknya melangkau pengalaman langsung. Jika boleh, melibatkan kesan yang sebenar bagi menjadikan pembelajaran lebih mencabar dan menarik.

6. MAKLUM BALAS BERTERUSAN : 

6. MAKLUM BALAS BERTERUSAN Hendaklah diberi oleh guru dan rakan sedarjah sepanjang proses pembelajaran sebagai insentif dan pemulihan.

7. SUASANA YANG MENYERONOKKAN : 

7. SUASANA YANG MENYERONOKKAN Maklum balas yang diberi dalam suasana sedemikian hendaklah melibatkan interaksi dan sokongan peribadi agar menjadi lebih berkesan.

8. REFLEKSI : 

8. REFLEKSI Membolehkan murid-murid mempunyai kawalan terhadap pembelajaran mereka. Memupuk kemahiran penilaian kendiri serta memberi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri.

authorStream Live Help