Действия с обикновени дроби - пример

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Насоки за прилагане на ИТ при създаване на учебни материали по математика - пети клас.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Автори: 1. Ангел Атанасов - 5 е клас №26 2. Боряна Богданова - 5 е клас №27 3. Веселин Василев - 6 е клас №28 4. Гергана Ганчева - 6 е клас №29 Действия с дроби Ч ислови изрази + ) *  

Slide2:

Илюстрации на дроби с геометрични фигури Как да си направим:

Да научим дробите: Какво е обикновена дроб?:

Каква част от усмивките са зелени? Отговор:   Да научим дробите: Какво е обикновена дроб?

Slide4:

Правилни и неправилни дроби Отговор:           правилни неправилни

Slide5:

Разширяване на дроби =   =  

Съкращаване на дроби:

Съкращаване на дроби =   =  

Събиране:

  Събиране

Изваждане:

  Изваждане

Slide9:

Ч ислови изрази + ) *  

Slide10:

Обикновени дроби? Не са трудни! За вас работиха: 1. Ангел Атанасов - 5 е клас №26 2. Боряна Богданова - 5 е клас №27 3. Веселин Василев - 6 е клас №28 4. Гергана Ганчева - 6 е клас № 29    

authorStream Live Help