RUMUSAN SAINS TINGKATAN 1 [BAB 1] (5)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

RUMUSASN SAINS TINGKATAN 1 BAB 1:PENGENALAN SAINS DISEDIAKAN OLEH: NURUL ZAYANI BINTI ZABIDI 1A3

PowerPoint Presentation:

1.SAINS IALAH ILMU PENGETAHUAN HASIL TENTANG SEGALA BENDA DAN KEJADIAN DALAM ALAM SEKITAR. DARIPADA KAJIAN YANG SISTEMATIK

PowerPoint Presentation:

2.MEMPELAJARI SAINS DAPAT MEMBANTU KITA MEMAHAMI FENOMENA SEMULA JADI YANG BERLAKU DI SEKELILING KITA.

PowerPoint Presentation:

3.TERDAPAT APLIKASI SAINS DALAM KEHIDPAN HARIAN KITA, TERMASUKLAH APLIKASI DALAM BIDANG PERUBATAN, PENGANGKUTAN, PERINDUSTRIAN, PERTANIAN, SERTA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI.

PowerPoint Presentation:

4.KAEDAH PENYIASATAN SAINTIFIK TERDIRI DARIPADA LANGKAH-LANGKAH BERIKUT: LANGKAH 1:MENGENAL PASTI MASALAH. LANGKAH 2:MEMBUAT HIPOTESIS. LANGKAH 3:MERANCANG EKSPERIMEN. LANGKAH 4:MENJALANKAN EKSPERIMEN. LANGKAH 5:MENGUMPULKAN DATA. LANGKAH 6:MEGANALISIS DAN MENTAFSIR DATA. LANGKAH 7:MEMBUAT KESIMPULAN. LANGJAH 8:MENULIS LAPORAN .

PowerPoint Presentation:

5.PENYIASATAN SAINTIFIK DIJALANKAN DI DALAM MAKMAL SAINS.

PowerPoint Presentation:

6.MURID-MURID MESTILAH MEMATUHIPERATURAN- PERATURAN KESELAMATAN DI MAKMAL SAINS.

PowerPoint Presentation:

7.TERDAPAT PELBAGAI BAHAN KIMIA DAN RADAS DI DALAM MAKMAL SAINS.

PowerPoint Presentation:

8.SESETENGAH BAHAN KIMIA DI DALAM MAKMAL ADALAH BEBAHAYA.SIMBOL AMARAN PADA LABEL BOTOL BAHAN KIMIA MEMBERITAHU KITA BAHAYA BAHAN KIMIA BERKENAAAN.

PowerPoint Presentation:

9.SETIAP RADAS DI DALAM MAKMAL MEMPUNYAI KEGUNAAN TERTENTU.

PowerPoint Presentation:

10.KUANTITI FIZIK IALAH KUANTITI YANG DAPAT DIUKUR ATAU DISUKAT.

PowerPoint Presentation:

11.LIMA KUANTITI FIZIK YANG SERING DIGUNAKAN IALAH PANJANG, JISIM, MASA, SUHU, DAN ARUS ELEKTRIK .

PowerPoint Presentation:

12.SETIAP KUANTITI FIZIK DAPAT DIUKUR DENGAN ALAT TERTENTU .

PowerPoint Presentation:

13.JISIM IALAH KUANTITI JIRIM DALAM SUTU OBJEK, MANAKALA BERAT IALAH DAYA TARIKAN BUMI TERADAP OBJEK ITU.

PowerPoint Presentation:

14. PENGGUNAAAN UNIT PIAWAI DAPAT MENGURANGKAN KEKELIRUAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN

authorStream Live Help