RUMUSAN SAINS TINGKATAN 1 [BAB 1] (4)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

RUMUSAN SAINS TINGKATAN 1 BAB 1:PENGENALAN Disediakan oleh: Nama:nurul mardhiyaty bt mizan sakri Kelas:1 A 3

PowerPoint Presentation:

1.Sains ialah pengetahuan daripada kajian sistematik tentang segala bende dan kejadian dalam alam sekitar

PowerPoint Presentation:

2.Mempelajari sains dapat membantu kita memahami fenomena semula jadi yang berlaku di sekeliling kita.

PowerPoint Presentation:

3.Terdapat aplikasi sains dalam kehidupan harian kita,termasuklah aplikasi dalam bidang perubatan,pertanian,serta teknologi maklumatdan komunikasi .

PowerPoint Presentation:

4.Kaedah penyiasatan saintifik terdiri daripada langkah-langkah berikut: Langkah 1:mengenal pasti masalah Langkah 2:membuat hipotesis Langkah 3:merancang eksperimen Langkah 4:menjalankan eksperimen Langkah 5:mengumpulkan data Langkah 6:mengnalisis dan mentafsir data Langkah 7:membuat kesimpulan Langkah 8:menulis laporan

PowerPoint Presentation:

5.Penyiasatan saintifik dijalankan di dalam makmal sains

PowerPoint Presentation:

6.murid-murid mestilah mematuhi peraturan-peraturan keselamatan makmal sains

PowerPoint Presentation:

7.Terdapat pelbagai bahan kimia dan radas di dalam makmal sains

PowerPoint Presentation:

8.Sesetengah bahan kimia di dalammakmal adalah berbahaya.simbol amaran pada label botol bahan kimia memberitahu kita bahaya bahan kima berkenaan .

PowerPoint Presentation:

9.Setiap radas di dalam makmal mempunyai kegunaan tertentu

PowerPoint Presentation:

10.Kuantiti fizik ialah kuantiti yang dapat diukur atau disukat.

PowerPoint Presentation:

11.Lima kuantiti fizik yang sering digunakan ialah panjang, jisim, masa, suhu,dan arus elektrik

PowerPoint Presentation:

12.Setiap kuantiti fizik dapat diukur dengan alat tertentu.

PowerPoint Presentation:

13. Jisim ialah kuantiti jirim dalam suatu objek,manakala berat ialah daya tarikan bumi terhadap objek itu.

PowerPoint Presentation:

14.Penggunaan unit piawan dapat mengurangkan kekeliruan dalam kehidupan harian

authorStream Live Help