RUMUSAN SAINS TINGKATAN 1 [BAB 1] (2)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Rumusan sains tingkatan 1 Bab 1:pengenalan sains DISEDIAKAN OLEH: MUHAMMAD AKMAL B YAZID KELAS:1A3

PowerPoint Presentation:

Sains ialah ilmu pengetahuan hasil daripada kajian yang sistematik tentang segala benda dan kejadian dalam alam sekitar . .

PowerPoint Presentation:

. 2. Mempelajari sains dapat membantu kita memahami fenomena Semulajadi yang berlaku di sekeliling kita .

PowerPoint Presentation:

3. Terdapat aplikasi sains dalam kehidupan harian kita , termasuklah aplikasi dalamBidang perubatan , pengangkutan,perindustrian,pertanian,serta teknologi maklumat Dan komunikasi .

PowerPoint Presentation:

4 . Kaedah penyiasatan saintifik tersendiri daripada langkah-langkah berikut : Langkah 1: mengenal pasti masalah . Langkah 2: membuat hipotesis . Langkah 3: merangcang eksperimen . Langkah 4: menjalankan eksperimen . Langkah 5: mengumpulkan data. Langkah 6: menganalisi dan mentafsir data. Langkah 7: membuat kesimpulan . Langkah 8: menulis laporan .

PowerPoint Presentation:

5 . Penyiasatan saintifik dijalankan di dalam makmal sains .

PowerPoint Presentation:

6. Murid-murid mestilah mematuhi pereturan-pereturankeelamatan di Makmal sains .

PowerPoint Presentation:

7. Terdapat pelbagai bahan kimia dan radas di dalam makmal sains .

PowerPoint Presentation:

8. Sesetengah bahan kimia di dalam makmal adalah berbahaya . Simbol amaran pada label botol bahan kimia memberitahu kita Bahaya bahan kimia berkenaan .

PowerPoint Presentation:

9. Setiap radas di dalam makmal mempunyai kegunaan tertentu .

PowerPoint Presentation:

10. Kuantiti fizik ialah kuantiti yang dapat diukur atau disukat .

PowerPoint Presentation:

11. Lima kuantiti fizik yang sering digunakan ialah panjang jisim,masa,suhu dan arus elektrik .

PowerPoint Presentation:

12. Setiap kuantiti fizik dapat duukur dengan alat tertentu .

PowerPoint Presentation:

13. Jisim ialah kuantiti jirim dalam suatu objek,manakala berat ialah daya tarikan bumi Terhadap objek itu .

PowerPoint Presentation:

14. Pengunaan unit piawai dapat mengurangkan kekeliruan dalam Kehidupan harian .

authorStream Live Help