Правовий статус ЗМІ під час місцевих виборів 2014

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

„Правовий статус ЗМІ під час місцевих виборів 2014 в контексті останніх змін“ Програма: 1. Яким законодавством слід керуватись ЗМІ та журналістам під час висвітлення місцевих виборів. 2. Останні зміни до закону про місцеві вибори. 3. Відмінності від президентської кампанії у висвітленні і агітації під час місцевих виборів.

Comments

Presentation Transcript

Правовий статус ЗМІ під час місцевих виборів 2014 р.:

Правовий статус ЗМІ під час місцевих виборів 2014 р.   1.Яким законодавством слід керуватись ЗМІ та журналістам під час висвітлення місцевих виборів. 2. Останні зміни до закону про місцеві вибори. 3. Відмінності від президентської кампанії у висвітленні і агітації під час місцевих виборів.

Останні зміни до закону про місцеві вибори від 08.04.2014:

Останні зміни до закону про місцеві вибори від 08.04.2014 Стаття 7.  Таємне голосування 1. Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування. 2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Особисте голосування:

Особисте голосування Стаття 8.  Особисте голосування 1. Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється. Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та в порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу:

Стаття 12.   Суб'єкти виборчого процесу 1. Суб'єктами виборчого процесу є: 1) виборці; 2) Центральна виборча комісія, виборчі комісії, сформовані (утворені) відповідно до цього Закону,  Закону України "Про Центральну виборчу комісію"  та інших законів України; 3) кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови; 4) місцеві організації партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, або одномандатному виборчому окрузі, або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; 5) офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, від кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, від громадських організацій.

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу:

Стаття 13.   Публічність і відкритість виборчого процесу 1. Організація і проведення місцевих виборів здійснюються публічно і відкрито. 2. Виборчі комісії інформують громадян України про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують або порушують виборчі права), про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів у депутати та (або) кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюють підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом .

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу:

Стаття 13.   Публічність і відкритість виборчого процесу 3. Рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, що стосуються місцевих виборів та зачіпають законні права громадян, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або оприлюднюються в інший спосіб у триденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом. {Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом  № 2491-VI від 30.08.2010 } 4. Усі засоби масової інформації, незалежно від форми власності, зобов'язані справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів у новинах, інформаційних випусках, ток-шоу , дискусійних та інших програмах. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з місцевими виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених цим Законом, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо ходу підготовки і проведення місцевих виборів.

Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу:

Стаття 15.  Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу 7. Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових, перших місцевих виборів, а територіальна виборча комісія - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Таке рішення відповідної виборчої комісії про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється наступного дня після дня оголошення відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, територіальною виборчою комісією - протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення. 8. У разі невиконання територіальною виборчою комісією вимог цього Закону (бездіяльність виборчої комісії) щодо призначення повторних чи проміжних місцевих виборів такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією у п'ятиденний строк з дня виявлення бездіяльності відповідної територіальної виборчої комісії. У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія.

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ:

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ Стаття 21.  Вимоги до членів виборчих комісій 1. До складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах. 2. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів, або комісії з референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів. {Частина друга статті 21 в редакції Закону  № 1184-VII від 08.04.2014 } 3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ:

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори , до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати , які балотуються на цих виборах , їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідних виборчих процесів , офіційні спостерігачі . { Частина третя статті 21 із змінами , внесеними згідно із Законом  № 2491- VI від 30.08.2010 ; в редакції Закону  № 1184- VII від 08.04.2014 } 4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не можуть входити працівники відповідного закладу. { Частина четверта статті 21 із змінами , внесеними згідно із Законом  № 1184- VII від 08.04.2014 } 5. Голова, заступник голови , секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим , а також не менш як третина членів цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту .

Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії:

Стаття 23.  Порядок утворення дільничної виборчої комісії 2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам  статті 21  цього Закону. 3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі: 1) для малих дільниць - 10-14 осіб; 2) для середніх дільниць - 12-16 осіб; 3) для великих дільниць - 14-18 осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії .

ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ПРОВЕДЕННІ ВИБОРІВ:

ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ПРОВЕДЕННІ ВИБОРІВ Ст. 23, ч. 9. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я. У разі проведення місцевих виборів одночасно з всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії з референдуму .

Стаття 27. Організація роботи виборчої комісії:

Стаття 27.  Організація роботи виборчої комісії 2. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою виборчої комісії, у разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

Організація роботи виборчих комісій:

Організація роботи виборчих комісій Ст. 27 ч. 4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії. 9. На засіданнях виборчої комісії, у приміщеннях виборчої дільниці мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону: 1) члени Центральної виборчої комісії, працівники секретаріату Центральної виборчої комісії та служби розпорядника Державного реєстру виборців; 2) члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів; 3) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати у одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від відповідної місцевої організації партії або кандидата в депутати); 4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата); 5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації); 6) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Ч. 9 ст. 27 про присутність на засіданнях комісії:

Ч. 9 ст. 27 про присутність на засіданнях комісії Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування не дозволяється. Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, необхідний для вчинення таких дій. У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідного виборчого процесу.

Позбавлення права бути присутнім:

Позбавлення права бути присутнім 10.  Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у пунктах 3-6 та абзаці десятому частини дев’ятої цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.

Складання актів та протоколів:

Складання актів та протоколів 13. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією . Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії . Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати, зареєстровані для участі у відповідних виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Перший примірник акта чи протоколу надається для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Стаття 47.  Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації 1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах. Громадяни України мають право здійснювати передвиборну агітацію, вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові, особисті якості та передвиборні програми кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати.

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ 2. Місцева організація партії, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення встановлених у цій статті строків забороняється.

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Напередодні і в день виборів забороняється проведення масових акцій ( зборів , мітингів , походів , демонстрацій тощо ) від імені кандидатів у депутати , кандидатів на посаду сільського , селищного , міського голови , місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу , а також політичних партій , місцеві організації яких є суб'єктами виборчого процесу . У цей же час забороняється проведення концертів , вистав , спортивних змагань , демонстрації фільмів і телепередач чи інших публічних заходів на підтримку місцевої організації партії , кандидата у депутати , кандидата на посаду сільського , селищного , міського голови , а також оголошення місцевою організацією партії , кандидатом у депутати , кандидатом на посаду сільського , селищного , міського голови про підтримку проведення таких публічних заходів .

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ, ч. 3 включено новим законом:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ, ч. 3 включено новим законом 3. Передвиборна агітація здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать  Конституції  та законам України. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією та законами України, підготовлені у порядку, визначеному  Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" , не є передвиборною агітацією . Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео- , аудіозаписів , кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ, ФОРМИ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ, ФОРМИ 5. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах: 1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями; 2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів; 3) проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; 4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень; 5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ, ФОРМИ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ, ФОРМИ 6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; 7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки місцевої організації партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також оприлюднення інформації про таку підтримку; 8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за місцеву організацію партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або публічні оцінки діяльності місцевої організації партії, кандидата; 9) встановлення агітаційних наметів; 10) в інших формах, що не суперечать  Конституції України  та законам України .

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ, КОШТИ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ, КОШТИ 6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється. Підтримка місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів на місцевих виборах, кандидатами від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку місцевої організації партії, кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів власного виборчого фонду.

ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ДЕБАТІВ:

ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ДЕБАТІВ Стаття 48.  Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації 1. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації здійснюється відповідно до закону. 3. Органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної територіальної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовуються територіальною виборчою комісією. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, всіх кандидатів у депутати, всіх кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

PowerPoint Presentation:

4. Місцева організація партії, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови має право на договірній основі за рахунок коштів власного виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації. При цьому забороняється встановлення різних умов договору оренди приміщень з метою проведення заходів передвиборної агітації для різних кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу.

PowerPoint Presentation:

5. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одному кандидату, місцевій організації партії, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату, місцевій організації партії, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, на відповідних місцевих виборах. Зазначена вимога не стосується приміщень, які перебувають у власності чи постійному користуванні кандидата в депутати, місцевої організації партії - суб'єкта виборчого процесу, організації вищого чи нижчого рівня цієї партії. 6. Місцева організація партії, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови мають право встановлювати агітаційні намети для проведення агітації на свою підтримку, поширення друкованих та інших агітаційних матеріалів.

PowerPoint Presentation:

Встановлення агітаційних наметів для проведення заходів передвиборної агітації не є формою проведення мирних зібрань громадян відповідно до  статті 39 Конституції України  та не потребує повідомлення чи отримання будь-яких дозволів від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

Обмеження щодо агітації за законом про місцеві вибори :

Обмеження щодо агітації за законом про місцеві вибори

Загальний порядок використання ЗМІ, ст. 50 Закону про місцеві вибори:

Загальний порядок використання ЗМІ, ст. 50 Закону про місцеві вибори 7. Політична реклама - це одна з форм передвиборної агітації, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу. До політичної реклами належить використання символіки або логотипів політичної партії, місцевої організації партії, яка є суб'єктом виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах місцевих організацій партії чи певних осіб як кандидатів. 8. Політична реклама оплачується за рахунок коштів власних виборчих фондів місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати.

Загальні вимоги використання ЗМІ ст. 50:

Загальні вимоги використання ЗМІ ст. 50 9. Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього. 10. Вимоги, встановлені  частинами третьою - п'ятою цієї статті , не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є місцеві організації партій - суб'єкти відповідних місцевих виборів, організації вищого чи нижчого рівня цих політичних партій, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови.

Порядок використання друкованих ЗМІ, ст. 51:

Порядок використання друкованих ЗМІ, ст. 51 1. Місцеві організації партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів публікувати агітаційні матеріали, в тому числі передвиборні програми, в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності, за винятком зарубіжних засобів масової інформації, що діють на території України. 2. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині першій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені місцевої організації партії, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови розпорядником відповідного виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.

Хто може перевірити?:

Хто може перевірити? 3. Редакції друкованих засобів масової інформації всіх форм власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії зобов'язані надавати їй інформацію про використання друкованих площ для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також публікації. ( ч. 3 ст. 51)

Стаття 53. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації :

Стаття 53.   Обмеження щодо ведення передвиборної агітації 1. Участь у передвиборній агітації забороняється: 1) іноземцям, особам, які мають подвійне громадянство, та особам без громадянства; 2) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам; {Пункт 2 частини першої статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом  № 2491-VI від 30.08.2010 } 3) у робочий час посадовим та службовим особам органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови; {Пункт 3 частини першої статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом  № 2491-VI від 30.08.2010 } 4) командирам військових частин та їх заступникам серед своїх підлеглих, крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови; 5) членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій.

Обмеження, ст. 51 :

Обмеження , ст. 51 2. Кандидатам у депутати, кандидатам на посади сільського, селищного, міського голови, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється у робочий час залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, засоби зв'язку, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації. {Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом  № 2491-VI від 30.08.2010 }

Обмеження, ст. 51 :

Обмеження , ст. 51 3. Розповсюдження у будь-якій формі агітаційних матеріалів , що містять заклики до ліквідації незалежності України , зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави , підриву її безпеки , незаконного захоплення державної влади , пропаганди війни , насильства та розпалювання міжетнічної , національної , релігійної та расової ворожнечі , посягання на права і свободи людини , здоров'я населення , не допускається . 4. Забороняється проводити передвиборну агітацію , що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах цінних паперів , кредитів , лотерей, товарів ( крім товарів , що містять візуальні зображення назви , символіки , прапора політичної партії , місцева організація якої є суб'єктом виборчого процесу , або інших агітаційних матеріалів , за умови , що вартість таких товарів не перевищує п'яти відсотків мінімального розміру заробітної плати) та інших матеріальних цінностей або робіт чи послуг .

Обмеження, ст. 51, право на відповідь :

Обмеження, ст. 51, право на відповідь 5. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних відомостей про кандидата в депутати , кандидата на посаду сільського , селищного , міського голови , політичну партію або її місцеву організацію - суб’єкта виборчого процесу . . 6. Місцева організація партії, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку місцева організація партії або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідну інформацію, не пізніш як через два дні з дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніше останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати місцевій організації партії, кандидату, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий місцевою організацією партії чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "Відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі, не меншому, ніж обсяг інформації, що спростовується.

Публікація відповіді, ст. 51 :

Публікація відповіді , ст. 51 7. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовується. Відповідь, оприлюднена в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування за або неголосування за певну місцеву організацію партії, кандидата. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень, за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається. 8. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом семи днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів або коментувати рейтинги кандидатів, місцевих організацій партій.

Трансляція передвиборної агітації :

Трансляція передвиборної агітації 9. Трансляція передвиборної агітації місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу , кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі , кандидатів на посаду сільського , селищного , міського голови на регіональних телеканалах не повинна збігатися в часі з трансляцією такої самої передвиборної агітації на регіональних радіоканалах , якщо ефірний час в обох випадках надається за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України . 10. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів місцевих організацій партій , які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати , кандидатів на посаду сільського , селищного , міського голови не допускається .

Заборони, ст. 51 :

Заборони, ст. 51 11. Забороняється: 1) переривати передачі передвиборних програм місцевих організацій партій, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови рекламою товарів, робіт, послуг, іншими повідомленнями; 2) проводити передвиборну агітацію в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України; 3) проводити передвиборну агітацію з порушенням строків, установлених  частиною другою статті 47  цього Закону, у будь-якій формі (розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, використання засобів масової інформації тощо); 4) оприлюднювати до закриття виборчих дільниць у день голосування результати опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування; 5) розміщувати друковані передвиборні агітаційні матеріали, політичну рекламу та повідомлення про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.

Звільнення від відповідальності, ст. 51 :

Звільнення від відповідальності , ст. 51 12. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених  частинами третьою ,  п'ятою  та  восьмою цієї статті . 13. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Законодавчі вимоги до розміщення агітації:

Законодавчі вимоги до розміщення агітації

ВИМОГИ до розміщення агітації:

ВИМОГИ до розміщення агітації Визначення розцінок. 2. Опублікування розцінок. 3. Заборона знижок або інших преференцій для будь-якого з кандидатів. 4. Укладання угод та надходження коштів на рахунок.

ВИМОГИ до розміщення агітації:

ВИМОГИ до розміщення агітації Якщо одному з кандидатів було надано площу/ефір, то іншому може бути відмовлено тільки у передбачених ЗАКОНОМ випадках: матеріали , що містять заклики до ліквідації незалежності України , зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави , підриву її безпеки , незаконного захоплення державної влади , пропаганду війни , насильства та розпалювання міжетнічної , расової , релігійної ворожнечі , посягання на права і свободи людини , здоров'я населення , забороняється /ч.3 ст.64/. відстутність згоди особи на використання її зображення в рекламі /інші вимоги ЗУ про рекламу, особливо для ТРО/

ВИМОГИ до розміщення агітації:

ВИМОГИ до розміщення агітації 6. Заборона на публікацію в “день тиші”, та в день виборів. 7. Заборона на в ключення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів. 8. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.

authorStream Live Help