Оціночні судження та фактична інформація: нова судова практика

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентація з вебінару „Оціночні судження та фактична інформація: нова судова практика“. Доповідач: Олександр Бурмагін. Дата проведення: 14 березня 2013 року. Організатор: Інститут розвитку регіональної преси

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Вебінар « Оціночні судження та фактична інформація: нова судова практика » 1 4 березня 2013 року Доповідач: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер ГО “Інститут розвитку регіональної преси”

PowerPoint Presentation:

Стаття 34 Конституції України Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Стаття 10 Свобода вираження поглядів /Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод/ :

Стаття 10 Свобода вираження поглядів /Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод/ 1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.

PowerPoint Presentation:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини невід’ємна частина Конвенції, ст.10. є джерелом права, стаття 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/ 40. Стаття 10 захищає не лише суть висвітлених ідей та інформації, але також і форму, в якій вони надані (див. Oberschlick v. Austria (№ 1), рішення від 23 травня 1991).

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/ 40. Журналістська свобода передбачає також використання висловлювань, деякою мірою перебільшених або, навіть, провокаційних (див. рішення у справі Prager and Oberschlick v. Austria (no. 1) , від 26 квітня 1995)

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/ 40. При дотриманні умов § 2 статті 10 Конвенції, право вільно передавати інформацію поширюється не лише на “інформацію” та “ідеї”, які сприймаються сприятливо або вважаються необразливими чи нейтральними, але й такі, які ображають, шокують чи викликають стурбованість.

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/ 40. Такі є вимоги плюралізму, толерантності і лібералізму, без яких немає “демократичного суспільства” (див. рішення у справі Handyside v. the United Kingdom , від 7 грудня 1976).

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/ 41. У своїй практиці Суд розрізняє факти та оціночні судження . Якщо існування фактів може бути підтверджене, правдивість оціночних суджень не піддається доведенню.

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/ 41. Вимога довести правдивість оціночних суджень є нездійсненною і порушує свободу висловлення думки як таку , що є фундаментальною частиною права, яке охороняється статтею 10 Конвенції (див. наведене вище рішення у справі Lingens v. Austria).

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/ 42. Однак навіть якщо висловлення є оціночним судженням, пропорційність втручання має залежати від того, чи існує достатній фактичний базис для оспорюваного висловлювання. NB! Якщо журналіст має право зробити з мухи слона – муха має бути справжньою!

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/:

Стандарти рішень Європейського суду з прав людини /Українська Прес-Група проти України/ 42. Залежно від обставин конкретної справи, висловлювання, яке є оціночним судженням, може бути перебільшеним за відсутності будь-якого фактичного підґрунтя (див. згадане вище рішення De Haes Gijsels v. Belgium).

Закон України «Про інформацію», cтаття 30. :

Закон України «Про інформацію», cтаття 30. 1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень.

Закон України «Про інформацію», cтаття 30. :

Закон України «Про інформацію» , c таття 30. 2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій , а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири).

Закон України «Про інформацію», cтаття 30. :

Закон України «Про інформацію» , c таття 30. 2. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Закон України «Про інформацію», cтаття 30. :

Закон України «Про інформацію» , c таття 30. 2. Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку.

Закон України «Про інформацію», cтаття 30. :

Закон України «Про інформацію» , c таття 30. 2. Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи :

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи 19. Вирішуючи питання про визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні визначати характер такої інформації та з'ясовувати , чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним судженням.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи :

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи Таким чином, відповідно до статті 277 ЦК не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб'єктивної думки і поглядів відповідача, не можна перевірити на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів) і спростувати, що відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду при тлумаченні положень статті 10 Конвенції

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи :

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки, поширені в ЗМІ, принижують її гідність, честь чи ділову репутацію…вона вправі скористатися наданим їй ч.1 ст. 277 ЦК та відповідним законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи (ст. 37 Закону про пресу, ст. 65 Закону України "Про телебачення і радіомовлення") у тому ж ЗМІ з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи :

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на відповідача може бути покладено обов'язок відшкодувати моральну шкоду.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ:

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, якщо: 1. Особа ВВАЖАЄ, що оціночні судження або думки, або інформація поширені в засобі масової інформації, принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права. 2. З метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надаючи їм іншу оцінку /наявність законного інтересу /. 3. Вимога є адекватною і відповідною.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ /МІНІМАЛЬНІ ПРАВИЛА згідно Резолюції (74) 26 Комітету міністрів РЄ «Про право на відповідь - стан особи відносно преси»::

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ / МІНІМАЛЬНІ ПРАВИЛА згідно Резолюції (74) 26 Комітету міністрів РЄ «Про право на відповідь - стан особи відносно преси »: а) якщо прохання про опублікування відповіді не представлена ​​ЗМІ в досить короткий термін; б) якщо обсяг відповіді перевищує обсяг того, що необхідно спростувати в інформації, яка містить факти, оголошені як помилкові; в) якщо відповідь не обмежується спростуванням фактів, оголошених, як помилкові; г) якщо вимогу сама є порушенням, за яке передбачена відповідальність; д) якщо це суперечить інтересам третьої сторони, які охороняються законом; е) якщо відповідна особа не в змозі довести існування законного інтересу. + - Якщо форма і стиль відрізняється від форми і стилю, в яких було поширено оскаржувані інформацію; Якщо оскаржується інформація є частиною звіту, опублікованого на відкритих сесіях органів держ.влади або в суді / Рекомендація Комітету Міністрів РЄ (2004) 16 від 15 грудня 2004 року «Комітету Міністрів країнам-учасницям стосовно права на відповідь у новій медіа-середовищі» /

РОЗМЕЖУВАННЯ:

РОЗМЕЖУВАННЯ ФАКТИ можуть бути або підтверджені або спростовані, те, що відбулось (місце, час, кількісні та якісні характеристики, конкретні особи ) та/або відбувається ОЦІНОЧНІ СУДЖЕННЯ не містять фактичних даних - критика, оцінка дій, + вислобути влювання, що не можуть витлумачені як такі, що містять фактичні дані можуть бути – висновки, прогнози, власна думка, узагальнення, підсумки, уявлення, питання (але не всі)

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Українська Прес-група проти України/:

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Українська Прес-група проти України/ “Эпиграф: И это все о ней, о нашей и вашей Наташе. О месте, которое прогрессивная социалистка Наталья Витренко может занять либо не занять – в зависимости от того, какой из сценариев Банковой победит в конечном итоге на “тендере” в кабинете №1. И, конечно, со скидкой на степень погрешности в прогнозировании управляемости объекта.

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Українська Прес-група проти України/:

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Українська Прес-група проти України/ Первый вариант был обозначен еще весной и строился на положении, что Петр Симоненко, по мнению Банковой, недостаточно “красив и ярок” для исполнения роли “страшилки” в предвыборном сценарии “а ля рюс” – “реформатор против красной угрозы”.

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Українська Прес-група проти України/:

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Українська Прес-група проти України/ "... к Петру Николаевичу пожаловал человек, похожий на доверенного Кучмы Александра Волкова, и будто бы он сказал лидеру КПУ: "Если снимешься с гонки, останешься без головы. Сегодня снимаешь свою кандидатуру - завтра тебя хоронят ...

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Lopes Gomes da Silva v. Portugal, 2000/:

ПРАКТИКА ЄСПЛ / Lopes Gomes da Silva v . Portugal , 2000/ Даже в самых древних или устаревших сундуках (arcas) Салазаризма нельзя было откопать более нелепую и потешную (bocal) кандидатуру – настолько немыслимую смесь грубого реакционизма (reaccionarismo alarve), фашистского фанатизма и ярого анти-семитизма.

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Lopes Gomes da Silva v. Portugal, 2000/:

ПРАКТИКА ЄСПЛ / Lopes Gomes da Silva v . Portugal , 2000/ Любой видный деятель Салазарского режима (Estado Novo) или любой мэр Лиссабона из этого режима покажутся просто прогрессивными по сравнению с этой гениальной находкой….

ПРАКТИКА ЄСПЛ /Lopes Gomes da Silva v. Portugal, 2000/:

ПРАКТИКА ЄСПЛ / Lopes Gomes da Silva v . Portugal , 2000/ Неспособное найти кандидатуру, которая заслуживала бы доверие, в Городской совет Лиссабона, руководство CDS прибегло к человеку, который представляет наиболее самодовольные, устаревшие и смехотворные взгляды правого крыла Португалии. Этот человек, о существовании которого никогда не заговорили бы и образ которого не смог бы создать даже юморист с сомнительным вкусом, является последним последователем (abencerages) Салазарского режима 90-х.

СПІВМІРНІСТЬ ОЦІНКИ:

СПІВМІРНІСТЬ ОЦІНКИ - ПРО ЩО ІНФОРМАЦІЯ / наявність суспільного інтересу / - Про кого ІНФОРМАЦІЯ /публічність особи/ - ЯКИЙ КОНТЕКСТ /наявність діалогу в суспільстві, виборча кампанія в т.ч. / - ЯК ПОДАНО /ідентифікація героїв, загальні теми і проблеми, жорсткість висловів/

Україна: Справа 1:

Україна: Справа 1 «В райцентре на Луганщине в ыселяют музыкальную школу, чтобы в ее здании разместить чиновников? » За позовом кремінівської районної ради Луганської області про спростування недостовірної інформації до веб-сайту Схід.інфо та особи, яка цитується.

Україна: Справа 1:

Україна: Справа 1 Претензії до заголовку – як інформація про те, що нібито у місті Кремінна планується будівлю місцевої музичної школи передати Кремінській районній адміністрації та Кремінській районній раді, а дітей з викладачами перевести до менш зручного приміщення… /Інтерпретації/

Україна: Справа 2:

Україна: Справа 2 За позовом Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» до автора про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації 1 інстанція – відмовлено 2 інстанція – скасовано та задоволено позовні вимоги в повному обсязі

Україна: Справа 2:

Україна: Справа 2 «Якщо правда, що Асоціація «Укрексперт» поклала сама на себе місію ОСП, а також щодо атестації лабораторій, то тоді хіба вона не фірма самозванка, не «сам собі режисер»? Позовні вимоги – визнати недостовірними – що Асоціація «Укрексперт» фірма самозванка оскільки поклала сама на себе місію органу сертифікації персоналу.

Україна: Справа 2:

Україна: Справа 2 «По-друге, уважне прочитання процедур показує, що «Укрексперт» проводить не тільки експертизу, а й атестацію випробувальних і діагностичних лабораторій. Якщо це так, то це явно незаконно» - позовні вимоги – визнати – що Асоціація «Укрексперт» незаконно проводить не тільки експертизу, а й атестацію випробувальних і діагностичних лабораторій.

Україна: справа 3:

Україна: справа 3 « Жэковскую мафию» судят в апелляционном суде », « В городе есть жековская мафія», «Ни для кого не секрет, что у нас в городе есть целая «жековская мафія » є такими, що містять фактичні дані , оскільки, як вказано в рішенні, «відповідач зазначив про фактичну наявність в місті такого явища, як мафія , яке позивачами в переносному значенні не може сприйматись ».

Україна: справа 3:

Україна: справа 3 На думку суду, «навіть прихований зміст вказаних висловів вказує на наявність злочинного угрупування», що «виключає можливість застосування відповідачем при здійсненні публікації таких художніх прийомів, як алегорія, гіпербола, сатира, іронія тощо».

Україна: справа 4:

Україна: справа 4 1. Визнати недостовірною і такою, що ганьбить і принижує честь, гідність та ділову репутацію інформацію про існування у нього – заступника Міністра транспорту та зв’язку України Урбанського І.А. корупційних зв’язків та вчинення ним, як державним службовцем, корупційних дій у вигляді фактичного здійснення права власності і керування судном Faina, що міститься у опублікованій газетою „Коммерсант”… статті „Греческий сухогруз Faina может оказаться украинским”:

Україна: справа 4:

Україна: справа 4 „...Владельцем греческого судна Faina, захваченого сомалийскими пиратами у берегов Кении, может быть гражданин Украины. Сухогруз принадлежит судоходной компании Kaalbye Group, которую связывают с заместителем министра транспорта и связи Игорем Урбанским…”

Україна: справа 4:

Україна: справа 4 „...по данням Международного морского бюро, владельцем и распорядителем Faina явялется судоходная компания Kaalbye Group, называемая также Kaalbye Shipping International Ltd…информацию о принадлежности Faina именно этой компании подтвердили и в 5-м флоте США…”

Україна: справа 4:

Україна: справа 4 „...грузовое судно Faina под флагом Белиза принадлежит и управляется компанией Kaalbye Shipping Ukraine. В едином государственном реестре юридических лиц указано, что до конца лета 2006 года генеральным директором Kaalbye Group являлся 55-летний Игорь Урбанский, в настоящее время занимающий должность заместителя министра транспорта и связи. Факт связи господина Урбанского с судоходной компанией Kaalbye Group подтверждается и в его биографии, размещенной на официальном сайте Минтранса.

Україна: справа 5:

Україна: справа 5 “Могильов бреше, як сивий мерін”

Україна: справа 6:

Україна: справа 6 в частині матеріалу у підзаголовку "Найбільше інвалідів-чиновників живе в Черкасах?", журналістка описує: "...тим паче, як довести, що ці солідні тьоті і дяді, які в поті чола трудилися на державній службі, просто придбали собі довідки про інвалідність, сплативши чималеньку суму іншим солідним тьотям і дядям, які працюють в мало не одіозній структурі з таємною назвою МСЕК...".

Україна: справа 6:

Україна: справа 6 таке пояснення: "одіозний трактується як явище, яке "викликає негативне ставлення до себе; небажаний, неприйнятний". Таким чином, автор даної статті безпідставно стверджує, що в одіозній (тобто небажаній, негативній, неприємний) структурі як МСЕК м. Черкаси, за гроші роблять довідку про інвалідність. Ясно, що ця інформація носить недостовірний характер, образливий. Факти, викладені в статті, могли бути встановлені тільки вироком суду...",

PowerPoint Presentation:

Юридичні консультації: law.irrp.org.ua@gmail.com aburmagin@yandex.ru

PowerPoint Presentation:

Дякуємо за увагу!

authorStream Live Help