Εγχειρητικό στρες, νοσηρότητα, ΚΝΣ και μακροβιότητα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

To εγχειρητικό stress έχει συνδεθεί με τον υγιή εγκέφαλο αλλά όχι και με τον νοσούντα εγκέφαλο. Τελευταία υπάρχουν εργασίες που αποτυπώνουν βιοχημικά και ορμονικά δεδομένα που συνδέουν τα αποτελέσματα του εγχειρητικού stress με νοσούντα εγκέφαλο. Η μακροβιότητα συνδέεται με τις εγκεφαλικές βλάβες που απορρέουν από κάθε λογής stress συμπεριλαμβανομένου και του χειρουργικού stress

Comments

Presentation Transcript

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ STRESS , ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

Ο ύπνος θεωρείται ότι ευνοεί την αρμονική ανάπτυξη των παιδιών αλλά και την μακροβιότητα των ενηλίκων

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

O ύπνος κλασσικά έχει σχετιστεί με την ομορφιά από τις γυναίκες

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

Χειμέρια νάρκη

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

Ba θύς ύπνος : Ύπνος σε θάλαμο υπερβαρικού θαλάμου οξυγόνου και χρήση προποφόλης

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

Υπερβαρικό χειρουργείο του Fontaine - ( 1877, Γαλλία)

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Improving Cerebral Blood Flow after Arterial Recanalization: A Novel Therapeutic Strategy in Stroke . Mohamad El Amki , Susan Wegener. International Journal of Molecular Sciences 18(12) · December 2017 

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

H ακεραιότητα του άξονα Υποθάλαμος – Υπόφυση – Επινεφρίδια ως μείζων παράγων «αρτιμέλειας» για πιθανό μετεγχειρητικό κίνδυνο Η ύπαρξη ή όχι κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης κρίνει το αποτέλεσμα επιβίωσης σε πολλούς βαρέως πάσχοντες όπως π.χ. σε πτώση από μεγάλο ύψος αλλά και στο σύνδρομο MODS

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

A λλοστατικό φορτίο ως δείκτης προεγχειρητικού κινδύνου σε μεγάλες επεμβάσεις Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2012 Mar 1;10(1):31-49. “30 years lost in anesthesia theory”, by Coleman LS. O Coleman για να εξηγήσει την παθογένεια του χειρουργικού στρες εισάγει τον όρο « Stress Repair Mechanism », Μηχανισμός Επανόρθωσης Stress ( spinal-cognitive-tissue pathway).

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

Ta νοσηρά μονοπάτια της αλλόστασης Επειδή η αλλόσταση μπορεί να οδηγήσει σε επιβίωση μέσω «νοσηρών μονοπατιών» που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χαρακτηρισθούν ως απόλυτη ίαση, η επιβίωση επιβαρυμένων με χρόνιες παθήσεις εγκεφάλων μετά από προσβολή οξέων εξωτερικών παραγόντων (τραύμα, πνιγμός, ασφυξία, λοιμώξεις), αποτελεί πρόκληση τόσο για τους βαρέως πάσχοντες όσο και για το ζήτημα της μακροβιότητας .

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

Κυνουρενίνη και επιβίωση Ο βιοχημικός δείκτης που μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα μεγαλύτερης «ικανότητας επιβίωσης» σε οξείες καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή είναι αναμφισβήτητα η κυνουρενίνη , το βιοχημικό αποτύπωμα του stress στον οργανισμό μας, το οποίο παράλληλα σχετίζεται με τη γενική κατάσταση της υγείας μας, αλλά και τη μακροβιότητα.

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε;:

Τι μας διδάσκει η κιβωτός του Νώε ;

authorStream Live Help