Συγκρούσεις με τους Βουλγάρους 22

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και τους Ρώσους:

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και τους Ρώσους Γεγονότα στις αρχές του 9 ου αιώνα

Slide2:

Στις αρχές του 9 ου αιώνα οι Βούλγαροι κατοικούν μέσα στα εδάφη του Βυζαντίου. Έχουν κάνει συμφωνία με τον αυτοκράτορα να υπερασπίζονται τα εδάφη από επιθέσεις των εχθρών. Όμως παραβιάζουν τη συμφωνία και θέλουν να ιδρύσουν δικό τους κράτος προσπαθώντας να προσαρτήσουν και όλα τα εδάφη στα οποία κατοικούσαν Σλάβοι

Slide3:

Η ενέργειά τους αυτή δημιουργεί προστριβές με το Βυζαντινό κράτος και αρχίζουν οι συγκρούσεις, οι οποίες κρατούν περίπου 200 χρόνια

Slide4:

Ο βασιλιάς τους Κρούμος έκανε επιδρομές στη Θράκη Σε μια τέτοια επιδρομή έφτασε και έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Slide5:

ο Νικηφόρος ηγήθηκε προσωπικά μεγάλου εκστρατευτικού σώματος που εισέβαλλε στη Βουλγαρία. Αν και πέτυχε σημαντικές νίκες εναντίον των Βουλγάρων, ο βασιλιάς τους Κρούμμος κατάφερε, στις 26 Ιουλίου 811, να αιφνιδιάσει τους Βυζαντινούς στη Μάχη της Πλίσκας και να τους επιφέρει τεράστιες απώλειες. Ο Νικηφόρος σκοτώθηκε, ενώ ο γιος του Σταυράκιος πληγώθηκε σοβαρά και με μεγάλες δυσκολίες κατάφερε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη όπου πέθανε αργότερα από τα τραύματά του. Ο βυζαντινός στρατός εισβολής διαλύθηκε.

Slide6:

Κατά τις περιόδους ειρήνης υπήρχε καλή συνεργασία ανάμεσα στους δυο λαούς. Όταν βασιλιάς τους ήταν ο Βόγορης οι σχέσεις ήταν ειρηνικές Ο Βόγορης βαπτίστηκε χριστιανός και αυτό έκαναν και οι υπήκοοί του. Το χριστιανικό του όνομα ήταν Μιχαήλ.

Slide7:

Την περίοδο αυτή παίρνουν το Κυριλλικό αλφάβητο από τους Σλάβους, επηρεάζονται από τον πολιτισμό των Βυζαντινών και οργανώνουν το κράτος τους σύμφωνα με την οργάνωση του Βυζαντινού κράτους.

Slide8:

Όταν όμως αρχηγός των Βουλγάρων γίνεται ο Συμεών αρχίζουν νέοι πόλεμοι

Slide9:

Ο Νικηφόρος Φωκάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση κα ζήτησε τη βοήθεια ενός άλλου σλαβικού λαού των Ρώσων.

Slide10:

Ο νέος αρχηγός των Βουλγάρων ο Σαμουήλ κάνει φοβερές επιθέσεις και φτάνει ως την Πελοπόννησο Πολλές και αιματηρές συγκρούσεις έγιναν μεταξύ των δυο στρατών.

Slide12:

Ο Βασίλειος ο Β΄ συνέτριψε το στρατό τους στο Κλειδί της Μακεδονίας κοντά στον ποταμό Στρυμόνα. Ο Νικηφόρος Ουρανός τους αντιμετώπισε νικηφόρα στο Σπερχειό ποταμό.

Slide13:

Μετά τις ήττες αυτές το Βουλγαρικό κράτος διαλύθηκε και η Βουλγαρία έγινε βυζαντινή επαρχία . Για πολλές δεκαετίες οι Βούλγαροι δεν ενόχλησαν το Βυζαντινό κράτος.

Slide14:

Καλό διάβασμα.

authorStream Live Help