Алкіни

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Алкіни

Презентация PowerPoint:

Головні Поняття про алкіни Алкіни – вуглеводні , що містять в молекулі один або кілька потрійних зв ’ язків і відповідають загальній формулі . Алкіни відносяться до ненасичених вуглеводнів , так як їх молекули містять меншу кількість атомів гідрогену , ніж насичені вуглеводні . С n Н 2n – 2 , де n ≥ 2 .

Презентация PowerPoint:

Назви алкінів походять від назв алканів , при цьому суфікс - ан   заміщається на суфікс   - ін . Перший представник гомологічного ряду алкінів —  ацетилен  Електронна формула : Н:С::С:Н   Структурна формула:

Презентация PowerPoint:

Ацетилен: 3 D мо дель найпростішого алкіну (ацетилену)   ненасичений вуглеводень з одним потрійним зв'язком

Презентация PowerPoint:

Характеристика потрійного зв ’ язку : Вид гібридизації – sp Валентний кут – 180 ° Довжина зв ’ язку С = С – 0 ,12 нм Будова ─ лінійна Вид зв ’ язку – ковалентний полярний За типом перекриття хмар – δ і 2 π

Презентация PowerPoint:

Структурна ізомерія алканів : 1. Ізомерія положення потрійного зв ’ язку ( починаючи з С 4 Н 6 ): СН  С  СН 2  СН 3 СН 3  С  С  СН 3 бутин-1 бутин-2 2. Ізомерія карбонового скелету ( починаючи з С 5 Н 8 ): СН  С  СН 2  СН 2  СН 3 СН  С  СН  СН 3  СН 3 пентин-1 3-метилбутин-1 3. Міжкласова ізомерія з алкадієнами і циклоалкенами , ( починаючи з С 4 Н 8 ): СН = СН СН  С–СН 2 –СН 3 СН 2 =СН–СН=СН 2   СН 2 –СН 2 бутин-1 бутадієн-1,3 циклобутен

Презентация PowerPoint:

Фізичні властивості Фізичні властивості алкінів схожі на властивості алканів та алкенів . При звичайних умовах (С 2 -С 4 ) — гази, (С 5 -С 16 ) — рідини, починаючи із С 17  — тверді речовини. Температури кипіння алкінів вищі, ніж у відповідних алкенів . Так, етилен має температуру кипіння -103 °С, ацетилен кипить при -83,6 °С; пропен і пропін відповідно при -47  С С і -23 °С. Розчинність нижчих алкінів у воді трохи вища, ніж алкенів та алканів, однак усе-таки вона дуже мала. Алкіни добре розчиняються в різних органічних розчинниках.

Презентация PowerPoint:

Хімічні властивості ацетиленових вуглеводнів обумовлені природою потрійного зв’язку, хімічною поведінкою карбонових атомів у стані sp- гібридизації . Для них характерні реакції електрофільного приєднання, заміщення кінцевого атома Гідрогену, окиснення та відновлення, полімеризації . Хімічні реакції алкінів Реакція галогенування: Реакція карболінірування : Реакція ізомеризіції : Реакція окиснювального приєднання:

Презентация PowerPoint:

Окиснення Ацетилен і його гомологи окиснюються перманганатом калію з розщепленням потрійного зв ’ язку і утворенням карбонових кислот. R  C  C  R’ + 3[O] + H 2 O  R  COOH + R’  COOH Алкіни знебарвлюють розчин KMnO 4 , дана властивість використовується для їх якісного визначення .

Презентация PowerPoint:

Горіння ацетилену При спалюванні ( повному окисненні ) ацетилену виділяється велика кількість тепла: HC  CH + 2О 2  2СО 2 + Н 2 О + Q Реакція заміщення При взаємодії ацетилену ( або R  C  C  H ) з аміачним розчином оксиду срібла утворюються осади нерозчинних ацетиленідів : HC  CH + 2[ Ag ( NH 3 ) 2 ] OH  AgC  CAg  + 4 NH 3 + 2 H 2 O

Презентация PowerPoint:

Реакція полімеризації 1. Димеризація під дією водного розчину CuCl 2 і NH 4 Cl : Н C  CH + Н C  CH  Н 2 C = CH  C  CH ( вінілацетилен ) 2. Тримеризація ацетилену над активованим вугіллям призводить до утворення бензолу ( реакція Зелінського ): С, 600  С 3Н C  CH  С 6 H 6 (бензол)

Презентация PowerPoint:

Добування алкінів Ацетилен добувають в промисловості двома способами: 1. Термічний крекінг метану : 1500  С 2СН 4  С 2 Н 2 + 3Н 2 2. Гідроліз карбіду кальцію : CaC 2 + 2H 2 O  C 2 H 2 + Ca(OH) 2

authorStream Live Help