ненасичені

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Алкени:

Алкени

Slide2:

Алкени - ациклічні вуглеводні , в молекулі яких крім одинарних зв'язків міститься один подвійний зв'язок між атомами вуглецю . Загальна формула: С n H 2n

Гібридизація:

Гібридизація Атоми Карбону в молекулі етилену перебувають у стані sp 2 -гібридизації, тобто в гібридизації беруть участь одна s - і дві p -орбіталі.

Структурна і просторова ізомерія алкенів :

Види ізомерії: 1. Ізомерія карбонового скелета. 2. Ізомерія положення C = C кратних зв’язків — вид ізомерії , за якого змінюється положення кратного зв’язку в головному ланцюзі . 3. Міжкласова , або ізомерія різних гомологічних рядів . 4. Просторова ( стереоізомерія ) Структурна і просторова ізомерія алкенів

Фізичні властивості алкенів:

Фізичні властивості алкенів Алкени погано розчиняються у воді, а добре в органічних розчинниках. Алкіни краще розчиняються у воді та мають специфічний аромат Зі збільшенням молекулярної маси з'єднань температури кипіння і плавлення закономірно підвищуються. Агрегатний стан: С 2 Н 4 – С 4 Н 8 - гази С 5 Н 10 – С 18 Н 36 - рідини з С 19 Н 38 - тверді речовини

Порівняння фізичних властивостей алканів та алкенів :

Порівняння фізичних властивостей алканів та алкенів

Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів:

Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів

Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів:

Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів Як і насичені вуглеводні, ненасичені горять, тобто повністю окиснюються. Головна особливість ненасичених вуглеводнів – схильність до реакції приєднання. Якісні реакції на виявлення ненасичених вуглеводнів – взаємодія з бромною водою або з розчином калій перманганату.

Взаємодія з киснем:

Взаємодія з киснем Етилен і ацетилен горять з утворенням карбон ( IV ) оксиду й води та виділенням теплоти: етилен: СН 2 =CH 2 + 3 О 2 → 2CO 2 +2 H 2 O ацетилен: 2СН ≡ CH + 5О 2 → 4 CO 2 +2 H 2 O Етилен та ацетилен – назви за тривіальною номенклатурою

Обвуглювання при горінні:

Деревина М ' ясо Цукор Обвуглювання при горінні

Реакція гідрування:

Реакція гідрування Реакцію приєднання атомів Гідрогену за рахунок розриву кратних зв'язків називають реакцією гідрування . І етилен , і ацетилен реагують із воднем при нагріванні в присутності нікелевого каталізатора. У результаті гідрування ненасичених вуглеводнів утворюються насичені вуглеводні.

Гідрування ненасичених вуглеводнів:

Гідрування ненасичених вуглеводнів або С 2 Н 4 + H 2 → C 2 H 6 етилен: ац етилен: або С 2 Н 2 + 2 H 2 → C 2 H 6

Slide13:

Інші приклади гідрування Ni, t СН 2 =СН–СН 2 –СН 3 + Н 2 СН 3 –СН 2 –СН 2 –СН 3 бутен-1 бутан Ni, t СН 2 =С–СН 2 –СН 3 + Н 2 СН 3 –СН–СН 2 –СН 3 СН 3 СН 3 2-метилбутен-1 2-метилбутан

Галогенування ненасичених вуглеводнів:

Галогенування ненасичених вуглеводнів За аналогічною схемою ненасичені вуглеводні приєднують молекули галогенів (хлору або брому): етилен: С 2 Н 4 + Br 2 → C 2 H 4 Br 2 ацетилен: С 2 Н 2 + 2 Br 2 → C 2 H 2 Br 4

Знебарвлення розчинів калій перманганату і бромної води:

Знебарвлення розчинів калій перманганату і бромної води

Якісні реакції:

Якісні реакції Реакція з калій перманганатом є характерною для всіх ненасичених сполук і використовується як якісна реакція для виявлення кратного зв'язку в молекулі. Реакція з бромною водою також використовується для виявлення у молекулі кратного зв'язку.

Гідрогенгалогенування:

Гідрогенгалогенування Російський хімік-органік. В реакціях приєднання полярних молекул до несиметричних алкенів, водень приеднуеться до більш гідрогенізованого атому карбону при подвійному звязку . Правило Морковнікова

Реакція з галогеноводнями:

Реакція з галогеноводнями Приєднання галогеноводнів відбувається так само, як і в попередніх випадках:

Реакція етилену з водою:

Реакція етилену з водою Важливе промислове значення має реакція етилену з водою, в результаті якої утворюється етиловий спирт:

Slide20:

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ АЛКЕНІВ ПРОМИСЛОВІ: КРЕКІНГ АЛКАНІВ ДЕГІДРУВАННЯ АЛКАНІВ ЛАБОРАТОРНІ: ДЕГІДРАТАЦІЯ СПИРТІВ ДЕГАЛОГЕНУВАННЯ ДЕГІДРОГАЛОГЕНУВАННЯ

Slide21:

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ АЛКІНІВ ПРОМИСЛОВІ: ТЕРМІЧНИЙ КРЕКІНГ МЕТАНУ ЛАБОРАТОРНІ: ГІДРОЛІЗ КАРБІДУ КАЛЬЦІЮ

Добування етилену та ацетилену в лабораторії:

Добування етилену та ацетилену в лабораторії Етилен добувають нагріванням етилового спирту з концентрованою сульфатною кислотою: H 2 SO 4 CH 3 -CH 2 OH —→ CH 2 =CH 2 + H 2 O Ацетилен добувають, додаючи воду до кальцій карбіду : CaC 2 + 2H 2 O → Ca(OH) 2 +C 2 H 2 ↑

Добування етилену й ацетилену в лабораторії:

Добування етилену й ацетилену в лабораторії добування етилену добування ацетилену

Полімеризація етилену:

Полімеризація етилену С 2 Н 4 + С 2 Н 4 + С 2 Н 4 +… (-СН 2 -СН 2 -) n Мономер Структурна ланка Ступінь полімеризації

Slide25:

Реакції приєднання АЛКЕН РЕАГЕНТ ПРОДУКТ ВИД РЕАКЦІЇ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЇ Н Н Н-С=С-Н + Н 2 → Н Н Н-С - С-Н ? ? ГІДРУВАННЯ НЕ МАЄ ПРАКТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ Н Н Н-С=С-Н + Br 2 → Н Н Н-С - С-Н ? ? ГАЛОГЕНУВАННЯ РОЗПІЗНУВАННЯ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РОЗЧИННИКІВ, Н Н Н-С=С-Н + HCl → Н Н Н-С - С-Н ? ? ПРИЕДНАННЯ ГАЛОГЕНВОДНЮ ОТРИМАННЯ ХЛОРЕТАНУ ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ, ДЛЯ ОТРИМАННЯ РОЗЧИННИКІВ, ТА ОБЕЗЗАРАЖЕННЯ ЗЕРНОСХОВИЩ Н Н Н-С=С-Н + H 2 O → Н Н Н-С - С-Н ? ? ГІДРАТАЦІЯ ОТРИМАННЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ, РОЗЧИННИКІВ, ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КАУЧУКА

authorStream Live Help