карбонові кислоти

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Карбонові кислоти. Оцтова кислота.:

Карбонові кислоти. Оцтова кислота.

Slide2:

Насичені одноосновні карбонові кислоти

Slide3:

Карбонові кислоти - органічні сполуки, до складу яких входить карбоксильна функціональна група - COOH . Карбоксильна група складається з карбонільної й гідроксильної груп, тому її так і називають. Загальна формула кислот Де R – радикал. Він може бути насиченим і ненасиченим, ароматичним, що містить інші функціональні групи, і т. д.

Загальна формула карбонових кислот: :

Загальна формула карбонових кислот: функціональна карбоксильна група - COOH

Номенклатура карбонових кислот::

Номенклатура карбонових кислот: HCOOH – мурашина кислота (метанова) CH 3 COOH – оцтова кислота ( етанова ) CH 3 – (CH 2 ) 2 – COOH – масляна кислота ( бутанова ) Вищі карбонові кислоти: C 15 H 33 COOH – пальмітинова кислота C 17 H 35 COOH – стеаринова кислота C 17 H 33 COOH – олеїнова кислота

Класифікація карбонових кислот:

Класифікація карбонових кислот 1) За числом карбоксильних груп кислоти поділяються на такі: одноосновні (монокарбонові); багатоосновні (дикарбонові, трикарбонові тощо).

Класифікація карбонових кислот:

Класифікація карбонових кислот 2) За характером вуглеводневого радикала розрізняють кислоти: насичені ( CH 3 CH 2 CH 2 COOH ) ; ненасичені ( CH 2 = CHCH 2 COOH ); ароматичні ( RC 6 H 4 COOH ) .

Номенклатура карбонових кислот:

Номенклатура карбонових кислот Систематичні назви кислот даються за назвою відповідного вуглеводню з додаванням суфікса - ова і слова «кислота».

Будова карбоксильної групи :

Карбоксильна група сполучає в собі дві функціональні групи - карбоніл і гідроксил, що взаємно впливають один на одного: Кислотні властивості карбонових кислот обумовлені зсувом електронної густини до карбонільного кисню й викликаної цим додаткової (у порівнянні зі спиртами) поляризації зв'язку О-Н. Розчинність у воді й високі температури кипіння кислот обумовлені утворенням м і жмолекулярн и х водневих зв'язків. Зі збільшенням молекулярної маси розчинність кислот у воді зменшується. Будова карбоксильної групи

Ізомерія:

Ізомерія Cтруктурная ізомерія - ізомерія кістяка в углеводородном радикалі (починаючи з C4). - міжкласова ізомерія , починаючи з C2. Наприклад, формулі C2H4O2 відповідають 3 ізомери, що ставляться до різних класів органічних сполук. Просторова ізомерія Можлива цис-транс ізомерія у випадку ненасичених карбонових кислот.

Slide13:

Функціональні похідні карбонових кислот Карбонові кислоти проявляють високу реакційну здатність. Вони вступають у реакції з різними речовинами й утворять різноманітні сполуки, серед яких велике значення мають функціональні похідні , тобто сполуки, отримані в результаті реакцій по карбоксильн і й групі.

Функціональні похідні карбонових кислот :

Функціональні похідні карбонових кислот Z Типи похідних Z Типи похідних – OR / Складні ефіри (естери) –NH 2 , –NHR, –NR 2 Аміди – OOH Пероксикислоти – NHOH Гідроксамові кислоти – OC(O)R Ангідриди –NHNH 2 Гідразиди – SR / Тіоестери –NHC(O)NH 2 Уреїди - Hal Галогенангідриди – N 3 Ацилазиди

Оцтова кислота:

Оцтова кислота

Slide16:

Будова молекули оцтової кислоти: Молекулярна формула: CH 3 COOH Структурна формула:

Slide17:

Фізичні властивості оцтової кислоти: Оцтова кислота – безбарвна рідина, летка, має різкий специфічний запах, змішується з водою в будь-яких пропорціях, розчин кислий на смак; за t < 17 0 С кристалізується ( “крижана кислота “); 3-9% водний розчин – столовий оцет; 86% водний розчин - оцтова есенція

Slide18:

Молекули кислот з'єднані попарн о за допомогою водневих зв'язків , утворюючи димер : Утворенням водневих зв'язків можна пояснити і розчинність карбонових кислот у воді .

Slide19:

Хімічні властивості оцтової кислоти: 1) електролітична дисоціація: CH 3 COOH CH 3 COO 1 - + H 1 + ацетат - йон 2) Взаємодія з металами : 2СН 3 СООН + М g Mg ( CH 3 COO ) 2 + H 2 магній ацетат 3) Взаємодія з оксидами металів: 2СН 3 СООН + СаО Са ( СН 3 СОО ) 2 + Н 2 О кальцій ацетат 4 ) Взаємодія з лугами: СН 3 СООН + NaOH Na CH 3 COO + H 2 O натрій ацетат 5) Взаємодія з солями, утвореними слабшими кислотами : 2 СН 3 СОО Н + Na 2 CO 3 2 Na CH 3 COO + CO 2 + H 2 O

Хімічні властивості характерні для карбонових кислот::

Хімічні властивості характерні для карбонових кислот: Взаємодія зі спиртами: СН 3 СОО Н + НО С 2 Н 5 СН 3 СОО С 2 Н 5 + Н 2 О етиловий естер оцтової кислоти Загальна формула естера (складного ефіру):

Взаємодія оцтової кислоти:

Взаємодія оцтової кислоти

authorStream Live Help