In ấn túi giấy giá rẻ tại Hà Nội

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Đề tài : Tổng hợp thông tin thứ cấp tại Việt Nam? Hãy cho nhận xét và đánh giá hệ thống thông tin thứ cấp trên báo và tạp chí phục vụ cho hoạt động nghiên cứu marketing tại Việt Nam Nhóm thực hiện : nhóm 1

Slide2:

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Tổng quan về dữ liệu 1.1 Các yêu cầu của việc xây dựng dữ liệu - Các dữ liệu thu thập phải được xác định rõ ràng xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu . - Những thông tin chứa đựng trong dữ liệu phải phù hợp và đủ làm rõ mục tiêu nghiên cứu . - Dữ liệu phải xác thực trên hai phương diện : • Giá trị • Độ tin cậy - Dữ liệu thu thập phải đảm bảo nhanh và chi phí thu thập có thể chấp nhận được

Slide3:

Phân loại dữ liệu theo đặc tính của dữ liệu Sự kiện : Bao gồm những sự lượng định hoặc đo lường về những gì thực sự đã hoặc đang tồn tại Kiến thức : Kiến thức - đó là loại dữ liệu phản ánh sự hiểu biết của người tiêu dùng và ý thức của họ về nhãn hiệu hàng hóa , thị trường , người bán . Dư luận : Dư luận phản ánh sự cảm nhận của quần chúng về điều gì đó Ý định : Ý định là suy nghĩ sắp sẵn trong đầu về hành động sẽ thực hiện trong tương lai , là thái độ xử sự sắp tới của đối tượng Động cơ : Động cơ là lực nội sinh khiến con người cư xử theo một cách nào đó

Slide4:

* Phân loại dữ liệu theo chức năng của dữ liệu : * Phân loại dữ liệu theo chức năng của dữ liệu - Dữ liệu phản ánh tác nhân - Dữ liệu phản ánh kết quả : - Dữ liệu mô tả tình huống - Dữ liệu làm rõ nguồn thông tin: Phân loại dữ liệu theo địa điểm thu thập dữ liệu : - Nơi sinh sống của đối tượng ( nhà ở). - Nơi đối tượng làm việc . - Trên đường phố hay trong lúc di chuyển .

Slide5:

Phân loại dữ liệu theo nguồn thu thập dữ liệu Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu thu thập từ các cuộc thử nghiệm Dữ liệu thu thập từ các mô hình giả định

Slide6:

2.Dữ liệu thứ cấp 2.1 Khái niệm dữ liệu thứ cấp - Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn , không phải do mình thu thập , đã công bố nên dễ thu thập , ít tốn thời gian , tiền bạc trong quá trình thu thập nhưng là loại tài liệu quan trọng trong việc nghiên cứu tiếp thị cũng như các ngành khoa học xã hội khác . - Phân loại dữ liệu thứ cấp - Dữ liệu thứ cấp bên trong - Dữ liệu thứ cấp bên ngoài

Slide7:

- Các tiêu chuẩn đánh giá dữ liệu thứ cấp * Tính cụ thể : Cần phải được xem xét kỹ lưỡng , đòi hỏi phải đảm bảo tính cụ thể , rõ ràng về nguồn dữ liệu thu thập * Tính chính xác : Dữ liệu thu thập được có thể không chính xác . Điều này có thể xuất phát do cách tiếp cận , thiết kế nghiên cứu , chọn mẫu , thu thập thông tin… * Tính thời sự : Dữ liệu trong nghiên cứu Marketing phải có tính thời sự - Nội dung của dữ liệụ - Mục tiêu của dữ liệụ - Sự phụ thuộc của dữ liệụ

Slide8:

3. Ưu điểm và nhược điểm của dữ liệu thứ cấp . 3.1 Ưu điểm . - Dữ liệu thứ cấp dễ tìm kiếm và tìm kiếm nhanh . - Chi phí tiêu tốn cho việc thu thập dữ liệu thứ cấp ít hơn rất nhiều so với lượng tiền cần thiết để có được các dữ liệu sơ cấp . - Dữ liệu thứ cấp có đặc tính sẵn sàng và thích hợp - Dữ liệu thứ cấp góp phần làm tăng giá trị của những dữ liệu sơ cấp hiện có .

Slide9:

- Dữ liệu thứ cấp được lưu trữ trong các đơn vị đo lường không phù hợp với nhà nghiên cứu do số liệu thứ cấp này đã được thu thập cho các nghiên cứu với các mục đích khác ; khó phân loại dữ liệu ; các biến số , đơn vị đo lường có thể khác nhau ... - Dữ liệu thứ cấp thường đã qua xử lý nên khó đánh giá được mức độ chính xác , mức độ tin cậy của nguồn dữ liệu . - Các loại khái niệm , phân chia, phân loại của dữ liệu đã thu thập có thể cũng không hữu ích đối với nhà nghiên cứu . - Đôi khi dữ liệu đã quá hạn , đã lạc hậu , thậm chí là chúng chỉ được phát hành một lần . - Tiếp cận khó khăn trong một số trường hợp .

Slide10:

PHẦN II: TỔNG HỢP DỮ LIỆU THỨ CẤP TẠI VIỆT NAM 1.Dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo chí 1.1 Khái niệm - Báo chí là một hình thái ý thức xã hội, lấy hiện thực khách hàng làm đối tượng phản ánh. Nghĩa là đối tượng phản ánh đó phải xác thực cụ thể. Báo chí là mọt hoạt động thông tin đại chúng nhất, năng đọng nhất trong các loại hình hoạt động truyền thông đại chúng hiện nay. Các thể loại báo chí + Tin báo chí: Nói đến tin là nói đến những thông điệp về các sự việc, sự kiện, hiện tượng trong đời sống + Tường thuật : Tường là hiểu rõ, thuật là kể lại những sự kiện, sự việc, hiện tượng mà mình chứng kiến theo tiến trình từ đầu đến cuối + Ghi nhanh: Là phóng sự viết nhanh, nhằm phản ánh nhanh chóng kịp thời sự kiện mới, liên quan đến dư luận và mang tính định hướng dư luận nhận thức đúng sự việc, sự kiện. + Phóng sự : Là thể loại báo chí quan trọng, thông tin cụ thể, sinh động về con người, sự kiện có thật, có ý nghĩa truyền giáo, giáo dục theo một quá trình phát sinh, phát triển thông qua cái tôi của tác giả với bút pháp linh hoạt. + Phỏng vấn: Phỏng vấn là một hình thức đối thoại có chủ đích giữa hai hoặc nhiều người, trong đó câu hỏi đưa ra nhằm thu nhận thông tin cần thiết từ người trả lời

Slide11:

1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo chí Xác định những thông tin cần thiết cho cuộc nghiên cứu - Tìm các nguồn dữ liệu  - Tiến hành thu thập các thông tin  - Đánh giá các dữ liệu đã thu thập được  + Tổng mục lục các tạp chí kinh doanh: + Hướng dẫn cho người đọc về tạp chí + Mục lục áp dụng khoa học kĩ thuật

Slide12:

2. Dữ liệu thứ cấp thu thập từ tập san chuyên ngành 2.1 Khái niệm Tập san chuyên ngành là những ấn phẩm , tập chí … khoa học chuyên biệt về một ngành khoa học nhất định là tiếng nói và nơi chia sẻ các ý tưởng của các ngành khoa học đó . 2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu từ tập san chuyên ngành - Để có thể tiếp cận nguồn dữ liệu thứ cấp từ các tập san chuyên ngành , nhân viên nghiên cứu sẽ phải tiến hành theo quy trình như sau : + Xác định những thông tin cần thiết cho cuộc nghiên cứu + Tìm kiếm các nguồn dữ liệu có chứa các thông tin cần thiết : + Tiến hành thu thập các thông tin: + Đánh giá các dữ liệu đã thu thập được :

Slide13:

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN THỨ CẤP TRÊN BÁO VÀ TẠP CHÍ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU MARKETING TẠI VIỆT NAM 1. Dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo chí - Báo chí Việt Nam thường được chia thành ba nhóm : báo chí nhóm một , báo chí nhóm hai và báo chí nhóm ba : - Nhóm một là những cơ quan báo chí quan trọng nhất như báo Nhân Dân , đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. - Báo chí nhóm hai là báo chí thuộc chính quyền và đảng bộ địa phương hay các tổ chức chính trị xã hội cấp Trung ương như Hà nội mới , Đài truyền hình Hà nội , Sài Gòn Giải phóng , Thanh Niên hay Lao Động … - Báo chí nhóm ba là các báo , tạp chí hay bản tin còn lại . Tuy có vai trò quan trọng trong việc “ định hướng dư luận ”, nhưng trừ truyền hình , còn các báo in thuộc nhóm một và hai lại có lượng người đọc ít hơn so với báo chí nhóm ba .

Slide14:

2. Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu thứ cấp thu tập từ tập san chuyên ngành . Số lượng Theo báo cáo tại hội nghị , hiện nay Viện KH và CN Việt Nam đang xuất bản 12 tạp chí KH và CN chuyên ngành về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ Hầu hết 12 tạp chí do Viện xuất bản chưa có tạp chí nào đạt mức chất lương quốc tế Phần lớn các tạp chí không được xuất bản đúng quy định , nôi dung thông tin còn quá ít , việc tổ chức duyệt bài và biên tập còn mang tính thủ công

Slide15:

- Từ thực tế trên , Viện KH&CN đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xuất bản các tạp chí KHCN cụ thể như sau : + Nâng cao chất lượng nội dung khoa học bằng cách thu hút các bài báo có chất lượng chuyên môn cao đặc biệt là bài báo của các chuyên gia giỏi quốc tế + Nâng cao chất lượng về hình thứ bằng việc rà soát lại các format, định dạng về hình thức và tiêu chí chất lượng trình bày thống nhất của các bài báo , cũng cấp thông tin hướng dẫn chi tiết đến các tác giả . + Hoàn thiện và tăng cường Hội đồng biên tập cụ thể là tăng cường các nhà khoa học nước ngoài tham gia Hội đồng biên tập + Hoàn thiện các cơ chế quản lý tạp chí + Tăng cường chi phí , cơ sở vật chất và đào nâng cao năng lực

Slide16:

- Lĩnh vực nghiên cứu Dùng chức năng phân loại lĩnh vực nghiên cứu , chia ấn phẩm khoa học thành 12 nhóm lớn : nông nghiệp , khoa học cơ bản,khoa học vi sinh , hóa học , kinh tế , kỹ thuật , khoa học môi trường , khoa học vật liệu , toán , vật lý , y tế công và khoa học xã hội - Về chất lượng + Đóng góp của Việt Nam cho tri thức khoa học vẫn còn rất khiem tốn so với quy mô dân số , + Có nhiều cách giải thích cho sự các biệt lớn giữa các nước về kết quả nghiên cứu khoa học + Kinh tế và mức ổn định xã hội cũng có thể là một cách giải thích khác . + Một lý do khác cho sự đóng góp khiêm tốn của khoa học Việt Nam trong kết quả nghiên cứu toàn cầu là trở ngại về tiếng Anh + Dựa trên những kết quả này , chúng ta có thể xác định được một số nguyên mẫu của việc sản xuất tri thức

Slide17:

KẾT LUẬN Sau khi tìm hiểu và phân tích thực trạng của nguồn dữ liệu thứ cấp , nhóm chúng tôi xin đề xuất một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng những nguồn dữ liệu này tại Việt Nam như sau : - Nâng cao tính thực nghiệm trong thu thập dữ liệu thứ cấp - Giảm thiểu tính chủ quan của cả người nghiên cứu và người cung cấp dữ liệu - Làm sạch dữ liệu thứ cấp

authorStream Live Help