Организмите-част от природата- 3 кл

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Р.Петрова СОУП.Р.Славейков” Кърджали Растенията, животните и хората са …………..природа живата

Открий излишното тяло : 

Открий излишното тяло

Раздели телата на 2 групи. : 

Раздели телата на 2 групи.

Slide 5: 

Жива природа Нежива природа организми Организъм- живо същество, в което се извършват жизнени процеси.

Slide 6: 

Жива природа Нежива природа слънце звезди въздух вода камъни почва валежи планини облаци растения гъби риби птици насекоми влечуги бозайници човек

Slide 7: 

Коя е основната разлика между неживите тела и организмите? дишат хранят се движат се размножават се ОРГАНИЗМИ ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ Жизнени процеси –процеси, които се извършват от организмите и ги отличават от неживата природа.

Slide 8: 

Живите организми са навсякъде около нас:

Slide 9: 

Средата в която живеят организмите се нарича СРЕДА НА ЖИВОТ

Slide 10: 

среда на живот водна сухоземна

Slide 11: 

вода храна въздух топлина светлина Средата на живот осигурява на организмите: условия на живот

Slide 12: 

Неживата и живата природа са свързани. Това осигурява живота на организмите.

Slide 13: 

стр. 13

Slide 14: 

Организмите живеят в определена…………. на………..Тя им осигурява необходимите ………..за ……… Неживата и ………природа са свързани помежду си. В организмите непрекъснато протичат процеси, които се наричат ……………………Ако един от тях спре, организмите…………… жива среда живот условия живот жизнени процеси умират

Slide 15: 

Домашна: стр. 13, упр. 2

authorStream Live Help