КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА В ПРИРОДАТА

Лъчите на слънцето нагряват повърхността на земята и водните басейни. : 

Лъчите на слънцето нагряват повърхността на земята и водните басейни.

От нагряването водата във водните басейни и на земята се превръща във вид на пара /изпарява се/ и се издига високо, високо нагоре. : 

Въздухът над земята винаги е по-хладен. Там парата се охлажда и се образуват множество водни капчици. От нагряването водата във водните басейни и на земята се превръща във вид на пара /изпарява се/ и се издига високо, високо нагоре. Понякога облакът остава близко до земята. Образува се МЪГЛА

Ако въздуха остане хладен, капчиците се събират се и образуват дъждовни облаци. : 

Ако въздуха остане хладен, капчиците се събират се и образуват дъждовни облаци.

Вятърът понякога пренася облаците на много големи разтояния. : 

Вятърът понякога пренася облаците на много големи разтояния.

От облаците водата се връща на земята във вид на дъжд : 

От облаците водата се връща на земята във вид на дъжд

Понякога въздухът се изтудява много бързо и те се превръщат в лед. Започва да вали ГРАД. : 

Понякога въздухът се изтудява много бързо и те се превръщат в лед. Започва да вали ГРАД. Ако олакът се изстуди много бързо, капчиците замръзват, слепват се и образуват снежинки. Започва да вали СНЯГ.

Кръговрат на водата в природата. : 

Кръговрат на водата в природата.

Slide 10: 

Кръговратът на водата в природата е непрекъснат процес.

authorStream Live Help