ТОПЛИ И СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ ТОПЛИ И 3 клас

Предметите в природата имат различни цветове. : 

Предметите в природата имат различни цветове.

наука за изучаване на цветовете : 

наука за изучаване на цветовете цветознание Всеки художник трябва да познава цветознанието.

Slide 4: 

основни ветове

Slide 5: 

Отенъци на основните цветове.

Slide 6: 

Смесвайки основните цветове, можем да получим нови цветове, наречени съставни

Slide 7: 

Оцвети всеки триъгълник в основните цветове.

Slide 8: 

Какво усещате, когато гледате тези картини?

Slide 9: 

Според усещанията, които предизвикват, цветовете се разделят на: топли студени

Slide 10: 

Напомнят ни за слънцето и огъня Напомнят ни за леда и водата топли цветове студени цветове

Топли цветове. : 

Топли цветове.

Студени цветове. : 

Студени цветове.

Slide 13: 

Съчетаването на топли и студени цветове създава контраст.

Slide 14: 

На кой фон се вижда по-ясно жълтата рибка? Защо?

Slide 15: 

ИЗОБРАЗИТЕЛНА ЗАДАЧА:

Изобразителна задача : 

Съчетай само топли цветове. Съчетай само студени цветове. Изобразителна задача

Изобразителна задача : 

Изобразителна задача Направи композиция от геометрични фигури, като използваш топли и студени цветове

Slide 18: 

Интересно! “КОЛОР”- в превод от латински означава “ ЦВЯТ” От него произлиза думата “КОЛОРИТ”- съчетаване на цветовете в картината. Колоритът в една картина може да бъде: ТОПЪЛ, СТУДЕН, ЯРЪК, ТЪМЕН….

Slide 19: 

Интересно!

Цели: : 

Цели: Формиране на начални понятия за цветознанието като наука; Запознаване с основни и производни цветове; с топли и студени цветове; Формиране на умения за усвояване на практическа основа на знания за смесване на бои; за създаването на цветови контраст от съчетаването на топли и студени цветове; Развиване на образните представи и усвояване на изразни средства

authorStream Live Help