Изреченията в българският език

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: mchalakuteva (100 month(s) ago)

mng dobro

Presentation Transcript

Slide 1: 

Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Изреченията в българския език 2 клас

Slide 2: 

Прочети и запиши думите, като следваш цифрите. За да провериш- кликни върху жабките!

Свържи! : 

Свържи! ако са свързани по смисъл образуват Звуковете Думите Изреченията текст. изречения. думи.

Slide 4: 

В кое облаче думите образуват изречение? Птиците прелитат от топлите страни. прелитат птиците страни от топлите Защо думите в розовото облаче не са изречение?

Slide 5: 

Каква мисъл изразяват изреченията? По какво си приличат? А по какво се различават? Можем да разменяме местата на думите в изречението, но само ако се запазва смисълът му!!!!! В кое изречение редът на думите е най -естествен?

Slide 6: 

На Кои изречения са скрити в тази редица от думи? лъжата са краката къси. Доброто с се добро заплаща. Здравето Приятел е в най- голямото нужда богатство. познава. се

Slide 7: 

Избери подходящото изречение. Дървото се покатери по Рунтавелка. Рунтавелка се покатери по дървото.

Slide 8: 

Поправи грешките в текста. Съдружници Край Марица петлисани Ще отглеждат петлисАни пет лисани петли с Ани

Slide 9: 

Състави изречения към всяка картина.Продължи приказката.

Slide 10: 

а) Баба, очилата, загуби,си В кой ред изречението е непълно?Подреди думите в изречения и ги препиши. б) Търси, навсякъде, ги в) Намери, ги, носа, си на

Slide 11: 

Браво!

authorStream Live Help