Чавдар през гора вървеше

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Чавдар през гора вървеше народна песен Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Познай изученото произведение! : 

Познай изученото произведение! “Момиче мъничко”народна песен “Страхлив другар”народна приказка По какво си приличат народните песни и народните приказки? Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Народните песни биват: : 

Народните песни биват: юнашки хайдушки битови обредни Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 4: 

Чавдар през гора вървеше и на гората думаше: -Горо ле, горо зелена, имаш ли горо, юнаци из тебе, горо да ходят и аз при тях да отида? Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 5: 

Гората мълчи, не казва, водата бучи, не чува, най се обади славейче, то на Чавдара думаше: Р.Петрова СОУ” П.Р.Славейков” Кърджали Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 6: 

- Чавдаре, младо юначе, вчера оттука замина баща ти с вярна дружина, замина, за тебе питаше: “Къде е Чавдар, да дойде, дружина да ми поведе, байрака да ми развее!” Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Каква песен е “Чавдар през гора вървеше” ? : 

Каква песен е “Чавдар през гора вървеше” ? битова хайдушка юнашка обредна юнаци- смели и силни хора Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Прочети текста и се подготви да отговориш но въпросите: : 

Прочети текста и се подготви да отговориш но въпросите: Защо отива в гората? На кого говори Чавдар? Какво я пита? Кой му помага? Къде отива Чавдар? Защо гората мълчи и не отговаря? Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Защо бащата търси Чавдар? : 

Защо бащата търси Чавдар? Затъжил се е за Чавдар Иска да го накаже За да поведе дружината му Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Кои думи са употребени в народната песен вместо: : 

Кои думи са употребени в народната песен вместо: казваше думаше шуми отговори бучи обади знаме байрак Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Какво е гората за юнашката дружина? : 

Какво е гората за юнашката дружина? Място за разходка Закрилница Издайница Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Кои думи се повтарят в песента?Защо? : 

Кои думи се повтарят в песента?Защо? -Горо ле, горо зелена, имаш ли горо, юнаци из тебе, горо да ходят и аз при тях да отида? Повторението се среща много често в народните песни. С повторението се изразява по-силно отношението към това, за което се говори. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Има и други песни за юначни българи? : 

Има и други песни за юначни българи? Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Крали Марко Защо певците са ги възпявали?

За следващия час потърси и запиши хайдушки народни песни. : 

За следващия час потърси и запиши хайдушки народни песни. Домашна работа Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

authorStream Live Help