Съдружително св-во на умножението

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Съдружително свойство на умножението 2 клас Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 2: 

"С Барби за покупки" Да проверим знаем ли таблицата за умножение с 4 6 • 4 24 9 • 4 36 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 3: 

4 • 4 14 8 16 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 4: 

2 • 4 6 2 8 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 5: 

5 • 4 20 9 18 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 6: 

3 • 4 12 14 7 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 7: 

8 • 4 32 12 24 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 8: 

7 • 4 11 24 28 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 9: 

6 • 4 24 14 10 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 10: 

9 • 4 27 13 36 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Намери: : 

Намери: 28 г. 24 г. 4 г. С колко години Миткое по-малък от майка си? 28 – 24 = 4 г. С колко години таткото на Миткое по-голям от майка му? 24 – 4 = 20 г. 24 : 4 =6 пъти 28 : 4 = 7 пъти Колко пъти Миткое по-малък от баща си? Колко пъти Миткое по-малък от майка си?

Slide 12: 

Използвай таблицата и състави задача за умножение 3 . 3 . 2 = Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 13: 

3 3 = 2 ? 3 3 = 2 3 3 = 2 3 = 3 = 2 3 9 . 2 = 18 ( ) ) ( ( ) 3 . 6 = 3 . 6 = 3 2 3 18 18 18 Както и да се групират трите множителя, произведението не се променя. Това е съдружителното свойство на умножението.

Приложи съдружителното свойство на умножението и пресметни изразите от задача 2, стр. 78 в учебника : 

Приложи съдружителното свойство на умножението и пресметни изразите от задача 2, стр. 78 в учебника За да пресмяташ бързо и лесно, прилагай съдружителнотосвойство на умножението! Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Кои числа е изтрил Охльо Бохльо? : 

Кои числа е изтрил Охльо Бохльо? 1 1 3 4 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 16: 

4 8 2 100 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 17: 

0 4 1 0 Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 18: 

Барби ви поздравява за добрата работа! Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Автор на играта “С Барби на покупки” : 

Автор на играта “С Барби на покупки” Галкина Инна Анатольевна

authorStream Live Help