ДА НАУЧИМ ТАБЛИЦАТА С 4

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Да научимзаедно таблицата с 4 ! : 

Да научимзаедно таблицата с 4 !

Един от сборовете не може за се представи като произведение. Кой е този сбор? : 

Един от сборовете не може за се представи като произведение. Кой е този сбор? Кликни и оцвети балончето с този сбор.Защо не може за се представи като произведение? Р.Петрова СОУ “П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 3: 

1 . 4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 9 . 4 7 . 4 8 . 4 10 . 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 1 . 4 = 4 2 . 4 = 8 3 . 4 = 12 4 . 4 = 16 5 . 4 = 20 6 . 4 = 24 7 . 4 = 28 8 . 4 = 32 9 . 4 = 36 10 . 4 = 40 Р.Петрова СОУ” П.Р.Славейков” Кърджали

Попълни липсващите числа и ще получиш таблицата с 4 : 

Попълни липсващите числа и ще получиш таблицата с 4 1 . 4 = 2 . 4 = 3 . 4 = 4 . 4 = 5 . 4 = 6 . 4 = 7 . 4 = 8 . 4 = 9 . 4 = 10. 4 = 4 4 12 8 16 20 24 28 32 36 40 С колко се увеличават произведенията от таблицата с 4? 4 4 4 4 4 4 4 4 Р.Петрова СОУ “П.Р.Славейков” Кърджали

Запиши на кои плочки ще кацне жабокът. : 

Запиши на кои плочки ще кацне жабокът. От коя таблица са записаните числа? Р.Петрова СОУ “П.Р.Славейков” Кърджали Р.Петрова СОУ “П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 6: 

36 16 20 24 12 8 4 32 28

Намери броя на страните на: : 

Намери броя на страните на: 3 . 4 = 12 5 . 4 = 20 8 . 4 = 32

Кои числа е изтрил охлйо Бохльо ? : 

Кои числа е изтрил охлйо Бохльо ? ьо 4 7 4 4 6 8 4 4 О

Първият множител е 4 : 

Първият множител е 4 Вторият множител е 2 . = Произведението = . = 4 8 4 8 32 ІІ начин 4 + (2 . 4) = 4 . 8 = 8 . 4 = 32

Запомнихте ли таблицата с 4 ? : 

Запомнихте ли таблицата с 4 ?

authorStream Live Help