РОДИТЕЛСКА-ІСРОК-4 КЛАС

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ І СРОК 4 ”Д “ к л . СОУ “П.Р.Славейков” гр. Кърджали 23.02.2012 г.

PowerPoint Presentation:

Теми: Обучение Дисциплина Разни Край на учебна година

PowerPoint Presentation:

1 6 22 5 19 10 21 17 14 8 20 2 3 9 4 7 16 15 12 13 18 11 І V “ д”клас “калинки”

PowerPoint Presentation:

ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ НИСКА СРЕДНА ВИСОКА 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18

PowerPoint Presentation:

пасивни тук- таме висока активност 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 Участие в анализа на произведението литература

PowerPoint Presentation:

недостатъчен добър богат 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 р ечников запас от думи литература

PowerPoint Presentation:

стараят се успешно 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 пишат преразкази И съчинения

PowerPoint Presentation:

зацапано, неподредено чисто, подредено 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 прегледност нечетливо 8

PowerPoint Presentation:

разпознават 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 БЕ съществително име род, вид,число

PowerPoint Presentation:

разпознават 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 БЕ прилагателно име род, вид,число

PowerPoint Presentation:

вярно 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 БЕ Членуване на прилагателно и и съществително от м. род грешат

PowerPoint Presentation:

разпознават 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 БЕ глагол лице, число

PowerPoint Presentation:

вярно 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 БЕ главни части на изречението грешат

PowerPoint Presentation:

без пропуски 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 математика събиране, изваждане деление, умножение

PowerPoint Presentation:

вярно 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 математика задачи със думи Грешат понякога

PowerPoint Presentation:

вярно 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 математика геометрични задачи Грешат понякога

PowerPoint Presentation:

НЕПОДГОТВЕНИ 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 8 7 12 ЧО и ЧП

PowerPoint Presentation:

разказват 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 8 7 12 13 11 21 16 15 18 ЧО и ЧП Ъ-ъ-ъ наизуст

PowerPoint Presentation:

Отношението към другите Умението да се спазват правила Дисциплината в час и междучасие Дисциплина

PowerPoint Presentation:

т олерантни, внимателни агресивни невъздържани, конфликтни не спазват правила 1 2 3 4 6 5 14 9 22 19 17 20 10 7 12 13 11 21 16 15 18 Дисциплина 8 12 7 7

PowerPoint Presentation:

В ЧАС ИГРАЯТ С ИГРАЧКИ 1 4 6 14 9 7 16 8 8 ОБАЖДАТ СЕ РАЗСЕЯНИ 16 16 7 7

PowerPoint Presentation:

6 12 13 15 В МЕЖДУЧАСИЕ ОПАСНИ ИГРИ НЕПРИЛИЧНИ ДУМИ, ЖЕСТОВЕ 7 12

PowerPoint Presentation:

Резултати състезания “Аз и числата” “Аз , природата и светът” № Име Общо точки 1 Атанас Иванов 50 2 Гергана 50 3 Едже 50 4 Елица 50 5 Мария Милчева 50 6 Никола 50 7 Николай 50 8 Онур 50 9 Робин 50 10 Дилян 49 11 Калина 49 12 Мария Илкова 47 13 Христина 47 14 Мерджан 45 15 Павел 45

PowerPoint Presentation:

Край на учебната година

PowerPoint Presentation:

25- 29 май Зелено училище- Севлиево

PowerPoint Presentation:

Да се запознаем с важни документи.

PowerPoint Presentation:

Получиха ли всички пароли за достъп з а електронния дневник?

PowerPoint Presentation:

Успех през втори срок! Р.Петрова

authorStream Live Help