Задачі з органічної хімії

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

навчальний матеріал

Comments

Presentation Transcript

Розв’язування задач на виведення молекулярної формули органічної сполуки Методична розробка практичного заняття з дисципліни “Хімія” Викладач: Рівна С.А.:

Розв ’ язування задач на виведення молекулярної формули органічної сполуки Методична розробка практичного заняття з дисципліни “Хімія” Викладач: Рівна С.А. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

PowerPoint Presentation:

        “ Пам'ятайте : якщо ви хочете навчитися плавати , то сміливо заходьте у воду, а якщо хочете навчитися розв'язувати задачі , то   розв'язуйте їх ”                                                            Джордж Пойа

Із хімічної скарбнички::

Із хімічної скарбнички: Молекулярна формула — одна із кількісних харатеристик речовини . Коли у науковій практиці одержують нову речовину , одним з перших кроків є знаходження її молекулярної формули. Для цього виконують якісний та кількісний елементний аналізи з наступною обробкою їх результатів .

PowerPoint Presentation:

Задачі на виведення формули органічної сполуки за її належністю до одного з гомологічних рядів

Алгоритм визначення молекулярної формули ::

Алгоритм визначення молекулярної формули : Якщо у задачі зазначено належність сполуки до одного з гомологічних рядів та її молярна маса необхідно: Записати загальну формулу сполук вказаного гомологічного ряду: С n Н 2 n +2 ; С n Н 2 n ; С n Н 2 n -2 ; С n Н 2 n -6 … Вивести загальний вираз для обчислення молярної маси сполуки Скласти математичне рівняння і обчислити n

ЗАДАЧА 1. Спрей «Дип Фріз» застосовують як зовнішній засіб для лікування болю в м'язах, попереку, болю від забиття, розтягнення зв'язок тощо. Знайдіть формулу алкану, що являється головним компонентом препарату якщо його молярна маса становить 72 г/моль.   :

ЗАДАЧА 1. Спрей « Дип Фріз » застосовують як зовнішній засіб для лікування болю в м'язах, попереку, болю від забиття, розтягнення зв'язок тощо. Знайдіть формулу алкану, що являється головним компонентом препарату якщо його молярна маса становить 72 г/моль.   Дано: М(С n Н 2 n +2 ) = 72 г/моль Знайти: С n Н 2 n +2 - ? Розв'язання: 1. Виводимо загальний вираз для визначення молярної маси алкану, використавши молярні маси Карбону і Гідрогену: М(С n Н 2 n +2 ) = 12 n + 2 n + 2 = 14 n + 2 2 . Складаємо математичне рівняння та знаходимо формулу вуглеводню: 14 n + 2 = 72; n = 5. Формула алкану С 5 Н 12 – пентан Перевірка: М(С 5 Н 12 ) = 72 г/моль Відповідь: С 5 Н 12 .

ЗАДАЧА 2. При знезараженні зерносховищ широкого використовують токсичні властивості сполуки, яку отримують при приєднанні молекули хлору до алкену. Знайдіть молекулярну формулу хлорпохідного, якщо його молярна маса дорівнює 99г/моль.   :

ЗАДАЧА 2 . При знезараженні зерносховищ широкого використовують токсичні властивості сполуки, яку отримують при приєднанні молекули хлору до алкену. Знайдіть молекулярну формулу хлорпохідного, якщо його молярна маса дорівнює 99г/моль .   Дано: М(С n Н 2 n Cl 2 ) =99 г/моль Знайти: С n Н 2 n Cl 2 - ? Розв'язання: 1) М(С n Н 2 n Cl 2 ) = n ∙ М(С) + 2 n ∙ М(Н) + 2 ∙М( Cl ) М(С n Н 2 n Cl 2 ) = 12 n + 2 n + 71 = 14 n + 71. 2) 14 n + 71 = 99 n = 2 Шукана сполука С 2 Н 4 Cl 2 – дихлоретан Перевірка: М(С 2 Н 4 Cl 2 ) =99 г/моль Відповідь: С 2 Н 4 Cl 2 .

PowerPoint Presentation:

Задачі на виведення формули органічної сполуки за масовими частками елементів

Алгоритм визначення молекулярної формули ::

Алгоритм визначення молекулярної формули : Якщо у задачі вказані масові частки елементів у складі речовини, то необхідно: Виходячи з формули : n ∙ Ar (E ) ω (Е) = ------ ------- ∙ 100 , Mr ( С х Н у ) знайти ω (Е) ∙ Mr ( С х Н у ) n (Е) = ------ ------- ---------- Ar (E ) ∙ 100 Записати формулу шуканої сполуки, якщо х = n (С); у = n (Н)

  ЗАДАЧА 3. Цей газоподібний вуглеводень дуже легко зріджується використовується у якості побутового та моторного палива. Знайдіть формулу сполуки , якщо масова частка Карбону в ній становить 82,76 %, а відносна густина сполуки за воднем 29. :

  ЗАДАЧА 3 . Цей газоподібний вуглеводень дуже легко зріджується використовується у якості побутового та моторного палива . Знайдіть формулу сполуки , якщо масова частка Карбону в ній становить 82,7 6 %, а відносна густина сполуки за воднем 29. Дано : ω ( C ) = 82,7 6 % D H2 (С х Н у ) = 29 Знайти : С х Н у - ? Розв'язання : 1. М( С х Н y ) = D Н2 ∙М(Н2) = 29 ∙ 2 = 58 г/моль n ∙ Ar ( Е ) ω (Е) ∙ Mr ( С х Н у ) 2. ω (Е) = --------------- ∙ 100 ; n = --------------------- --- Mr ( С х Н у ) Ar ( Е ) ∙ 100 n(C) = x , n(H) = у 82,76 ∙ 58 (100 – 82,76) ∙ 58 x = -------------------- = 4 ; y = ------------------ ------ = 10. 12 ∙ 100 1 ∙ 100 Шукана сполука С 4 Н 10 - бутан. 3 . Перевірка: М( С 4 Н 10 ) = 58 г/моль Відповідь: С 4 Н 10 .

ЗАДАЧА 4. Хлорпохідним цього вуглеводню користуються при протруюванні насіння проти сажки. Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо його густина за воднем 39, а масова частка Карбону в сполуці 92,31%. :

ЗАДАЧА 4. Хлорпохідним цього вуглеводню користуються при протруюванні насіння проти сажки . Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо його густина за воднем 39, а масова частка Карбону в сполуці 92,31%. Дано: D Н2 ( С х Н y ) = 39 ω (С) = 92,31% Знайти : С х Н у - ? Розв ’ язання : 1. М( С х Н y ) = D Н2 ∙М(Н 2 ) = 39∙2 = 78г/моль n ∙ Ar ( Е ) w (Е) ∙ Mr ( С х Н у ) 2. ω (Е) = ------ ------- ∙ 100 ; n = --------------------- Mr ( С х Н у ) Ar ( Е ) ∙ 100 92 , 31 ∙ 7 8 x = ------ - ----------- = 6 12 ∙ 100 (100-92,31) ∙ 7 8 y = ------------------ --- = 6 . 1 ∙ 100 Шукана сполука: С 6 Н 6 – бензен Перевірка: М(С 6 Н 6 ) = 78г/моль Відповідь:   С 6 Н 6

PowerPoint Presentation:

Задачі на виведення формули органічної сполуки за продуктами згорання

Алгоритм визначення молекулярної формули ::

Алгоритм визначення молекулярної формули : Якщо у задачі вказані продукти згорання вуглеводню, то необхідно: Використати загальне рівняння хімічної реакції горіння вуглеводнів: С х Н y + k O 2 → х С O 2 + у/2 Н 2 O Записати над рівнянням реакції масу чи об ’ єм речовин за умовою задачі Записати під рівнянням реакції масу чи об ’ єм речовин за рівнянням реакції Скласти пропорцію, та обчислити х і у.

ЗАДАЧА 5. У 19 ст. на карети, автомобілі і навіть велосипеди встанов- лювали лампи, джерелом світла яких було відкрите полум’я підпаленого алкіну. У наші дні такі лампи використовують на маяках, бакенах, у спелеології. Знайдіть формулу цього вуглеводню, якщо у результаті згорання речовини масою 6,5 г утворилося 11,2 л карбон(ІV) оксиду(н.у.) і 4,5 г води. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 13.:

ЗАДАЧА 5. У 19 ст. на карети, автомобілі і навіть велосипеди встанов- лювали лампи, джерелом світла яких було відкрите полум ’ я підпаленого алкіну. У наші дні такі лампи використовують на маяках, бакенах, у спелеології. Знайдіть формулу цього вуглеводню, якщо у результаті згорання речовини масою 6,5 г утворилося 11,2 л карбон(І V ) оксиду( н.у .) і 4,5 г води. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 13. Дано m( С х Н y ) = 6 ,5 г V (С O 2 ) = 11 , 2 л m( Н 2 О ) = 4,5 г D Н2 ( С х Н y ) = 13 Знайти: С х Н y -? Розв ’ язання : М( С х Н y ) = D Н2 ∙М(Н 2 ) = 13 ∙ 2 = 26 г/моль 6,5 г 11,2 л 4,5 г у С х Н y + k O 2 → х С O 2 + -- Н 2 O 2 1 моль х моль у/2 моль 26 г/моль 22,4 л/моль 18 г/моль 26 г 22,4 х (л) 9у (г) 6,5 11,2 6,5 4,5 ---- = ------- ---- = ---- 26 22,4х 26 9у х = 2 у = 2 Шукана сполука С 2 Н 2 - ацетилен Перевірка: М( С 2 Н 2 ) = 26 г/моль Відповідь:   С 2 Н 2

ЗАДАЧА 6. Речовина-фітогормон, що сприяє дозріванню плодів і спричиняє опадання листків рослин належить до гомологічного ряду алкенів. За допомогою цієї речовини можна регулювати достигання деяких овочів і фруктів під час їхнього зберігання і транспортування. Знайдіть формулу цього алкену, якщо при згоранні 5,6 л такої речовини утворюється 22 г карбон(IV) оксиду і 11,2 л води. Відносна густина за киснем - 0,875.:

ЗАДАЧА 6. Речовина-фітогормон , що сприяє дозріванню плодів і спричиняє опадання листків рослин належить до гомологічного ряду алкенів . За допомогою цієї речовини можна регулювати достигання деяких овочів і фруктів під час їхнього зберігання і транспортування . Знайдіть формулу цього алкену , якщо при згоранні 5 ,6 л такої речовини утворюється 22 г карбон( IV ) оксиду і 11,2 л води. Відносна густина за киснем - 0,875. Дано: V( С х Н y ) = 5,6 л m (С O 2 ) = 2 2 г V( Н 2 О ) = 11,2 л D О2 ( С х Н y ) = 0,875 Знайти: С х Н y -? Розв ’ язання : М( С х Н y ) = D О 2 ∙М(О 2 ) = 0,875 ∙ 32 = 28 г/моль 5,6 л 22 г 11,2 л С х Н y + k O 2 → х С O 2 + у/2 Н 2 O 1 моль х моль у/2 моль 22,4 л/моль 44 г/моль 22,4 л/моль 22,4 л 44 х ( г ) 11,2у (л) 5,6 22 5,6 11,2 ----- = ------- ; ----- = -------; 22,4 44х 22,4 11,2у х = 2; у = 4 . Шукана сполука: С 2 Н 4 - етилен Перевірка: М ( С 2 Н 4 ) = 28 г/моль Відповідь:   С 2 Н 4.

PowerPoint Presentation:

"Ваші кращі п'ять друзів: Що, Чому, Де, Коли і Як. Якщо Вам потрібна порада, зверніться до Що, Чому, Де, Коли і Як - і більше ні до кого не звертайтеся... ". Джордж Пойа Усп іхів вам у розв ’ язуванні задач!

authorStream Live Help