Задачі на домішки

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

навчальний матеріал

Comments

Presentation Transcript

Розв’язування задач на домішки Методична розробка практичного заняття з дисципліни “Хімія” Викладач: Рівна С.А.:

Розв ’ язування задач на домішки Методична розробка практичного заняття з дисципліни “Хімія” Викладач: Рівна С.А. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Із хімічної скарбнички:

Із хімічної скарбнички Під час хімічних виробництв використовують сировину , яка в основному не чиста, а містить різноманітні домішки ; Речовину , в якій корисний компонент, забруднений домішками називають технічною ; Ці домішки в процесі виробництва участі не беруть . Тому необхідно провести розрахунки , за якими обчислити масу чистої речовини , яка і буде брати участь у хімічному процесі ; Вміст домішок у сировині виражають у % і позначають грецькою літерою ω ( омега ).

Опорні формули:

Опорні формули m ( тex ) = m (ч.р.) + m (дом); m (ч.р.) = m ( тex ) – m (дом); m (дом) m (ч.р.) ω% (дом.) = ----------- ∙ 100%; ω% (ч.р.) = ---------- ∙ 100%; m ( тex ) m ( тex ) ω% (дом.) + ω% (ч. р.) = 100% де m ( тex ) – маса технічної речовини ; m (ч.р.) – маса чистої речовини ; m (дом) – маса домішок ; ω% (дом.) – масова частка домішок у техн.реч .; ω% (ч.р.)– масова частка чистої речовини у технічній .

Задача 1. Який об’єм водню виділиться при дії хлоридної кислоти на технічний алюміній масою 1,2 г, якщо масова частка домішок, що не реагують з кислотою, 10%.:

Дано: m ( Alтех )=1,2 г ω% (дом.)=10% М(А l)=27 г/моль _______________ Знайти: V(H 2 ) - ? Розв ’ язання : 1. Обчислимо масу чистої речовин и алюмінію: m (ч.р.) ω% (ч.р.) = ----------- ∙ 100%; звідси m (тех) ω% (ч.р.) ∙ m (тех) m (ч.р.) = ------------------------ ; ω% ( Al ч.р.) =100 -10= 90 % 100% m (А l ч.р.) = (90 ∙ 1,2г) : 100 = 1,08 г 2. Знайдемо кількість речовини алюмінію: ν ( Al)=1,08 г : 27 г/моль = 0,04 моль 3. Запишемо рівняння реакції , та знайдемо кількість речовини водню : 0,04моль х моль 6 HCl + 2 Al = 2 AlCl 3 + 3 H 2 2моль 3моль 0,04 моль ∙ 3 моль ν ( H 2 ) = х = ----------------------- = 0,06 моль 2 моль 4. Обчислимо об ’ єм водню: V(H 2 ) = ν ( H 2 ) ∙ Vm = 0 ,06 моль ·22,4 л/моль =1,344 л Відповідь: V(H 2 ) = 1,344 л Задача 1 . Який об’єм водню виділиться при дії хлоридної кислоти на технічний алюміній масою 1,2 г, якщо масова частка домішок , що не реагують з кислотою, 10%.

Алгоритм розв’язування задач на домішки:

1. Знайти масу чистої речовини, використавши опорні формули; 2. Знайти кількість чистої речовини; 3. Записати рівняння реакції , над та під хімічними формулами підписати відповідну кількість речовин ; 4. За рівнянням реакції, склавши математичну пропор- цію , знайти кількість речовини продукту реакції; 5. Обчислити масу чи об ’ єм відповідної кількості продукту реакції. Алгоритм розв’язування задач на домішки

Задача 2. В хімічній лабораторії випадково розлили на підлогу концентро-вану нітратну кислоту, що містить 0,76 моль HNO3. Для нейтралізації кисло-ти використали технічну крейду, в якій 96% кальцій карбонату. Обчисліть масу технічної крейди, необхідної для знешкодження розлитої кислоти.:

Дано: υ ( HNO 3 ) = 0,76 моль ω (СаСО3) = 96% М (СаСО3) = 100г/моль _____________________ Знайти: m (СаСО3 техн ) - ? Задача 2. В хімічній лабораторії випадково розлили на підлогу концентро-вану нітратну кислоту, що містить 0,76 моль HNO 3 . Для нейтралізації кисло-ти використали технічну крейду, в якій 96% кальцій карбонату. Обчисліть масу технічної крейди, необхідної для знешкодження розлитої кислоти. Розв ’ язання : 1. Запишемо рівняння реакції: 0 ,76моль х моль 2HNO 3 + CaCO 3 = Ca(NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O 2моль 1моль 2. З рівняння реакції знайдемо кількість чистої речовини кальцій карбонату: 0,76моль ∙ 1моль ν ( СаСО 3 ч.р . ) = х = ----------------------- = 0,38моль 2моль 3. Обчислимо масу чистого СаСО 3 : m (СаСО 3 ч.р.) = ν ( СаСО 3 ч.р . ) ∙ М(СаСО 3 ) = 0,38моль ∙ 100г/моль=38 г 4. Знайдемо масу технічної крейди, використавши формулу: m ( ч.р ) m (ч.р.) ∙ 100 ω% (ч.р.) = ---------- ∙ 100%; звідки m ( тex ) = ------------------- ; m ( тex ) ω% (ч.р.) 38 г ∙ 100 m (СаСО 3техн ) = --------------- = 39,6 г 96 Відповідь: m (СаСО 3техн ) = 39,6 г

Задачі для самостійного розв’язування:

Задачі для самостійного розв ’ язування Перли – це округлі, з перламутровим сяйвом утворення із мінералу арагоніту – кальцій карбонату СаСО 3 . Крім нього вони містять 10-14% органічних речовин і від 2 до 4% води. Перли можуть утворюватися в раковинах молюсків, які виділяють перламутр. Перлові молюски водяться і в морі, і в прісній воді, але морські вважаються кращими. Перлина досягає діаметра 8 мм тільки через 25-30 років. В природі лише в одній із 30-50 мушель, виловлених у морі, знаходиться перлина. Найбільша перлина масою 6,4 кг, що нагадує формою людську голову – “перлина Аллаха” , - була добута із мушлі гігантського трьохтонного молюска віком 450 років, який мешкав у морі біля Філіппінських островів. Обчисліть, яка максимальна маса води, в якості домішок, може міститися в такій перлині. (Відповідь: 256 г)

Задачі для самостійного розв’язування:

Задачі для самостійного розв ’ язування 2. Мінерал малахіт CuCO 3 (OH) 2 легко розкладається кислотами. Він “закипає” навіть у лимонному соку, від діоксиду карбону, що виділяється, не говорячи уже про оцтову і інші сильні кислоти. При нагріванні вище 200 º С малахіт розкладається, втрачаючи діоксид карбону і воду, і перетворюється на чорний купрум (ІІ) оксид CuO . Обчисліть вміст (у %) домішок у природному зразку малах іту , якщо при обробці проби цього мінералу масою 0,1 г оцтовою кислотою виділилося 9,93 мл газу ( н.у .). (Відповідь: 1,98%) 3 . Рубін володіє усіма хімічними властивостями прожареного алюміній(ІІІ) оксиду Al 2 O 3 . Вір не реагує ні з кислотами, ні з лугами (тому із рубіну виготовляють важливі деталі механічних годинників). На рубін діють тільки три речовини – фтор F 2 , газоподібний фтороводень HF і трифторид брому BrF 3 при нагріванні. Ці речовини перетворюють рубін у алюміній фторид AlF 3 . Обчисліть масу алюміній фториду , який утвориться при обробці фтороводнем рубіна масою 2,5 карата (1 карат = 0,0002 г), що містить 3% домішок. (Відповідь: 0,0008 г)

authorStream Live Help