6-ATIŞ TEKNİKLERİ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: cevdet1936 (84 month(s) ago)

çok teşekkürler

By: doaaa (85 month(s) ago)

gayet başarılı

By: mudi0602 (88 month(s) ago)

ilker bey çok güzel bir sunu. sizinle irtibata geçmek isterim. uyanik_murat@hotmail.com mail adresim haberlesirsek cok sevinirim. işimle ilgili olarak sunuyu kullanmak isityorum (bazı iligili bolumleri)

By: tursss (90 month(s) ago)

yorum yazıtorum fhaugshfçkahb .lhfkash çdkjfhç açkshfç jasç fd fsdfdsfsd fsdfdsfsd

Presentation Transcript

ATIŞ TEKNİKLERİ : 

ATIŞ TEKNİKLERİ 1 İyi bir atıcı, iyi bir silahla uygun bir poligonda atış yaptığında atış başarısı artar. Namlunun mermiye istikamet ve dönü verdiğini" hepimiz biliyoruz. Yani ateşlenen mermi, istikametini takip eder, dönerek ilerler ve istikametindeki hedefi vurur. Hacı Ahmet İNANÇ

Slide 2: 

2 Gez ve arpacık usulüne uygun olarak hizalandığı takdirde namlu istikameti atıcı tarafından kontrol ediliyor olacaktır.

Slide 3: 

3 "Temel atış teknikleri hedefle atıcının sabit kaldığı halde yapılan atışlarda uygulanan atış teknikleridir.“ Duruş Pozisyon Kabza Kavrama Nefes Kontrol Nişan Kontrol Tetik Kontrol ve Tetik Düşürme

Duruş (Nişan Vaziyeti) : 

Duruş (Nişan Vaziyeti) 4 Atışta başarı için silahın oynamaması, vücut ve silahtan oluşan sisteme en yüksek stabilite ve hareketsizliği sağlayan duruşu almak bir gerekliliktir. Tabanca atıcıları için sırtın hafifçe geriye çekilmesi ve kalçanın biraz öne itilmesi suretiyle vücudun bütün ağırlığı kalça eklemlerine taşıtılmış olur.

Slide 5: 

Ayaklar bir omuz genişliğinde açık olmalıdır. Yani vücut ağırlığımızı iki ayak üzerine eşit şekilde dağıtarak rahat bir duruş sergilenmelidir. Şayet vücudun ağırlık noktası yanlış ya da farklı noktalar toplanır ise, doğal olarak diz kapakları kaslarımız tarafından kasılacaktır. 5

Slide 6: 

Bu doğru olmayan kasılma hem vücudu yorar hem de söz konusu bölgede rahatsızlıklara yol açar. Atışta kişi tüm kaslarını kullanmaz. Gerekli olan adalelerin dışındaki adaleler devre dışı bırakılmalı ki en az enerji sarf edilsin ve gerekli olan adalelerde en az kasılma en az enerji sarfiyatıyla gerçekleştirilebilsin. 6

Slide 7: 

Omuzlar düşük olmalıdır. Herhangi bir gerilme ve kasılma olmamalı, omuzlar ne yukarı kaldırılmalı ne de aşağıya çekilmeye çalışılmalıdır. Doğal gerginliğine bırakılmalıdır. Baş hedefin olduğu tarafa doğal pozisyonda çevrilmelidir. Baş mümkün olduğunca yere paralel tutulmalıdır. Baş öne, arkaya, sağa veya sola yatırılmamalıdır. 7

Slide 8: 

Baş öne eğilmemeli, sağa-sola yatırılmamalı ve yukarı kaldırılmamalıdır. Zira boyundaki adalelerin tamamının kullanılmaması gerekmektedir. Başı doğal çevirmenin dışında olan başı öne eğme, arka kaldırma gayreti fazla adale şansını kullandıracağından ağrılara sebebiyet verecektir. 8

Slide 9: 

Dolayısıyla ağrılar ve zorlamalar dikkatimizi arpacığa konsantre olmaya değil de ağrıların olduğu bölgeye çekecektir. Başın uygun pozisyon dışında kullanılması halinde göz küresi, göz yuvaları içerisinde aşağı sağ-sol, yukarı ve aşağıya doğru göz adaleleri tarafından çekilecektir. Bu hususta ağrıya ve erken yorulmaya neden olacaktır. 9

Slide 10: 

10 Nişangaha kaşların altından bakmak doğru değildir. Baş geze fazla yaklaştırılmamalı ve geriye doğru çekilmemelidir. Bu tip davranışlar boyun adalelerini yorar ve uygun nişan vaziyetinin devamında zorluklar yaratır.

KABZE KAVRAMA (TUTUŞ) : 

KABZE KAVRAMA (TUTUŞ) Kabza kavrama ilk olarak silaha hâkimiyeti sağlamak için önemlidir. İkinci olarak da doğru nişan vaziyetini bulmaya yardımcı olduğu için önemlidir. Bizim kullanacağımız atış pozisyonu çift elle atış olacağından, çift elimizi kullanarak yapmış olduğumuz tutuş şeklidir. Yardımcı elimiz tabancayı kavrayan elimizin üzerine gelerek boşluk bırakmadan sarar. 11

Çift El Kabza Kavrama : 

Çift El Kabza Kavrama 12

Slide 13: 

13 Sol elin baş parmağı haricindeki diğer parmaklar, arada boşluk bırakmadan sağ elin parmaklarını üstten sarar. Sol el baş parmağı sağ el baş parmağına bitişik ve paralel olarak birleştirilir. Bazı atıcılar çift elle kabza kavrarken sol el işaret parmağını silahın çerçevesine dayadıkları görülmektedir.

Slide 14: 

14 Parmak silaha baskı yapmadığı müddetçe bunun bir zararı yoktur. Ancak bu parmak atış esnasında bilinçsiz olarak tabancaya baskı yapılabilir. Böyle bir durumda baskıdan dolayı nişan hattının bozulmaması için kabzanın normalden fazla sıkılması gibi bir tedbir uygulanmaktadır. Bu da kabzanın fazla sıkılmasından dolayı hatalı vuruşlar yapılmasına yol açmaktadır

Bütün Atıcıların Kabza Kavramada Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar : 

Bütün Atıcıların Kabza Kavramada Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 15 Bilhassa tetik çekilmeye başlandığı andan (tetik basıncının uygulanması) patlama sesi duyuluncaya kadar, kabzayı tutan parmakların basıncı kesinlikle aynı şekilde ve aynı sıkma şiddetinde kalmalıdır.

Tek Elle Kabza Kavrama : 

Tek Elle Kabza Kavrama 16 Atış yapmayan el ile tabancanın namlusu tutulur.  Atış yapan elin işaret ve baş parmakları (V) teşkil edecek şekilde ayrılır. Tabancanın kabzası teşekkül eden bu (V)'nin içerisine sıkıca yerleştirirler. Silah kolun uzantısıymış gibi kol ile açı yapmayacak şekilde içerisine yerleştirilecektir.

Tek Elle Kabza Kavrama : 

Tek Elle Kabza Kavrama 17

Slide 18: 

18 Tabanca baş parmak dip kısmı ve el ayası ortasına doğru bastırılır. Parmaklar ileriye doğru gerilir. Üç aşağı parmak birbirlerine sıkıca temas eder ve orta kemikleri kabzanın ön yüzüne yapışır. Baş parmağın atışta ve kabza kavramada bir fonksiyonu yoktur. Kabzaya temas ederek ileri doğru uzatılır.

Slide 19: 

19 Kabza, aşağı üç parmakla geriye doğru sıkılmalı, el ayası bir taraftan baş parmağın en alt kısmı bir taraftan da kabzayı sıkıca kavramalıdır. Atış yapamayan el böylece kabza kavramaya yardım etmiş olur. Kabza uygun şekilde kavrandığı vakit işaret parmağı elin büyüklüğüne göre en uygun şekilde tetik üzerine gelebilmelidir. Tetik, parmak ucu parmağın etli kısmı ile düşürülmelidir.

Kabza Kavramada Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar : 

Kabza Kavramada Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 20 Atış esnasında kabzada hiçbir sapma ve kayma olmayacak ve dolayısıyla silahın kontrolü kaybedilmeyecek şekilde ve sıkılıkta kabza kavranmalıdır. Kabza her defasında aynı şekil ve şiddetle kavranmalıdır. Kavrama şiddetindeki herhangi bir farklılık doğru nişan almayı derhal etkiler.

Çift Elle Tabanca Atış Pozisyonu : 

Çift Elle Tabanca Atış Pozisyonu 21 Ayaklar bir omuz genişliğinde açılır, vücut ağırlığı iki ayağa eşit olarak verilir. Vücut hedef hattına dik olmalı ve kollar tabii olarak ileriye uzatılmış vaziyette silah omuz hizasında tutulmalıdır. Kollar yere paralel ve gerilmiş vaziyette olmalı fakat bu gerginlik silahın sallanarak nişan almayı zorlaştıracak şiddette olmamalıdır.

Slide 22: 

22 Kolların gergin olması patlamadan sonra silahın geri tepmesi sonucu nişan hattının bozulmasına neden olacaktır. Silahın geri tepmesiyle hedefe dönük ve dik olan vücut geriye doğru esneme yapar. İşte hafif gergin tutulan kolların tekrar nişan hattına gelmesi ve eski pozisyonun alınması daha kolay olacaktır.

Slide 23: 

23 Kabza sağ elle normal olarak kavranırken sol el, sağ ele destek olur. Sol el sağ eli tutmalı (avuçlamalı) ancak tetik çekmeye iştirak etmelidir. Bilekler ise adeta kilitlenmeli, silah bilekten kesinlikle oynamamalıdır. Vücudun tabi duruşu muhafaza edilmelidir

Çift Elle Kabza Kavrama : 

Çift Elle Kabza Kavrama 24 Tek elle kabza kavramaya ilave olarak sol elin avuç içi kabzanın sol tarafına gelecek şekilde yapıştırılmalıdır

NEFES TEKNİĞİ : 

NEFES TEKNİĞİ Öncelikle uygulanacak olan temel kural nişan alma süresince nefesin kesinlikle tutulmasıdır. Çünkü nefes alıp verme devam edecek olursa göğüs kafesimizdeki hareketlilik direkt olarak kollara etki edecek ve kollarda doğal salınımın dışında bir salınım oluşacaktır. Bu hareketlilik esnasında nişan hattını kontrol etme imkânı olmayacaktır. 25

Slide 26: 

Atış hazırlığı döneminde normal nefes alıp verme devam ederken derince bir nefes alınır, bir kısmı verildikten sonra nefes tutulur ve makul süre içerisinde atış yapılır. Bu makul süre 5–8 saniye olmalıdır. Her atışta bu nefes kontrolü yapılmalıdır. 26

Slide 27: 

27 Atıcılıkta, temel tekniklerden olan nefes kontrol tekniği çok önemli bir yer tutmak­ tadır. Çünkü düzgün bir nefes kontrol tekniği ile kan dolaşımı ve metabolizma düzenlenmiş olur. Bunun da sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi görülür.

Slide 28: 

28 A-B : Normal nefes alınır. B-C : Alınan hava geri verilir. C-D : Nefes alma ile verme arasındaki bekleme süresi. D-E : Normal nefes alınır. E-F : Alınan havanın 1/3 geri verilirken kol hedefe doğru kaldırılır. Tetik boşluğu alınır. F-G : Kalan nefes tutulur. Tetik düşürülür. Nişan almaya devam edilir. G-H : Tutulan nefes geri verilir. Çıkış noktası söylenir.

Slide 29: 

29 Tek tek yapılan atışlarda kullanılan yukarıdaki tekniğin haricinde bir teknik daha vardır ki, bu da nefes alış verişi devam ederken ani çıkan bir hedefle karşı karşıya kalan atıcı, hangi halde bulunuyorsa (nefes alıyor veya veriyor) o anda nefesini tutarak nişan alır ve tetiği çeker. Burada önemli olan husus; atıcının nişan alma ve tetik çekme işlemini yaptığı esnada nefesin mutlaka tutulmuş olmasıdır

TETİK BOŞLUĞUNU ALMA : 

TETİK BOŞLUĞUNU ALMA Tetiğe yavaşça basınç uygulayarak boşluğun alınması işlemidir. Buna tetik ezme de denir. Bu boşluğu almadan tetiğe ani ve sert bir şekilde bastığımızda nişan hattı bozulur 30

TETİK : 

TETİK 31 Tetiği beynin "ÇEK" emri ile birdenbire çekmek yerine limon sıkar gibi yavaş yavaş devamlı ve gittikçe artan bir kuvvetle çekmeliyiz.

NİŞAN ALMA : 

NİŞAN ALMA 32 Gez ile arpacık arasında hayali bir doğru vardır. Göz ile hedef arasında da hayali bir doğru vardır. Bu iki doğrunun üst üste çakışmasından “Nişan Hattı” oluşur. Nişan; “Gözden, gezin ortasından, Arpacığın silme tepesinden ve hedefin alt kenar orta noktasından geçen bir hattır.

Slide 33: 

Nişanın tarifi olarak belirtilen bu cümlede hedefin alt kenar orta noktası “Nişan Noktası” olarak da belirtilebilir. Göz, gez, arpacık ve hedefin orta noktasını birleştiren hat nişan hattıdır. Daha açık bir ifadeyle gözde, gezin orta noktasından ve arpacığın silme tepesinden hedefin orta noktasına giden hat, nişan hattıdır. 33

Nişan Ve Nişan Alma : 

Nişan Ve Nişan Alma 34 Atıcı gözü ile nişan noktası arasındaki hayali hatta silahın gez ve arpacığını usulüne uygun olarak çakıştırmak suretiyle nişan alma işlemini tamamlar

Atış Gözü Tespit Etme : 

Atış Gözü Tespit Etme Nişan alırken aslında tek bir gözle nişan alınmaktadır. Diğer göz ise yardımcı pozisyondadır. Nişan alınan göze "atış gözü", diğer göze ise "yardımcı göz" denir 35

TETİK DÜŞÜRME TEKNİĞİ : 

TETİK DÜŞÜRME TEKNİĞİ Atış için gerekli olan en önemli kabiliyet el-göz koordinasyonudur. Göz nişan hattı ile el de tetikle alakalıdır. Dolayısıyla atıcılığın en önemli iki tekniği; nişan ve tetik tekniğidir. Tetik basıncı tatbik edilmeye başlandıktan sonra kesintisiz ve gittikçe artan bir şekilde silah ateşleninceye kadar devam ettirilmesidir. Tetik üzerine uygulanan basıncın nişan hattını kesinlikle etkilememesi sağlanmalıdır. 36

Slide 37: 

Tetik tekniğinden amaç, tetiği nişan hattını bozmadan baskı uygulayarak düşürmektir. Doğru tetik düşürmek için önce kabza doğru olarak kavranmalıdır. Tetik nişan hattı istikametinde düz bir hat üzerinde geriye doğru düşürülmelidir. 37

Slide 38: 

Bu işin kontrolü için atıcı, bütün dikkatini arpacıkta toplayarak bir kaç defa kuru tetik düşürmelidir. 38

Slide 39: 

Tetik düşürülürken tetiğe uygulanan basıncın kesintisiz ve gittikçe artan bir şekilde ateşleme oluncaya kadar devam etmesi gerekir. Tetiğe baskı uygularken konsantrasyon tetikte değil de arpacık üzerinde olmalıdır. Atıcı tetiğe uygulanan baskıyı düşündüğü zaman patlama noktasını da düşünür ve artan şiddetle baskı yerine ani tetik düşürme yoluna gider. 39

Slide 40: 

Tetik düşürme zamanı, ne vücudun oksijensiz kaldığı; ne nişan hattında bozulmanın olduğu ne de dikkatimizin dağıldığı bir anda olmamalıdır. Bütün bu bileşenlerin bir arada olduğu an tetik düşürme zamanıdır. 40

Slide 41: 

Sıkça yapılan kuru tetik düşürme uygulamaları uygun tetik düşürmeyi bilinçaltımıza yerleştirecektir. Tetik düşürüldükten sonra tetik hemen bırakılmamalı ve hedef takibi yapılmalı, 1–2 saniye süren bu işlemden sonra tetik yavaşça bırakılmalıdır. 41

Slide 42: 

Unutulmamalıdır ki tetiğe uygulanan baskı sonucu düşen tetik, horozun iğneye baskı yapmasına, iğnenin de fişeğin arka tarafında bulunan kapsüle darbe yaparak fişeğin ateşlenmesine neden olur. Ateşlenen barut gaz haline dönüşmekte ve hacmindeki artışla çekirdeği namlu içinden iterek dışarıya çıkaracaktır. 42

Slide 43: 

Namluyu terk eden çekirdeğin arkasındaki basınçlı barut gazı, hava ile çarpışarak patlama sesi meydana gelecektir. Ayrıca sürgünün de geriye doğru gelmesiyle de tabanca da biraz sarsıntı olacaktır. Daha çekirdeğin namluyu terk etmediği bir anda bir refleks vermiş olmamız, nişan hattını bozacaktır. 43

Slide 44: 

Bozulan nişan hattı ile hedefi istediğimiz noktasından vurmamız söz konusu değildir. Burada yapılan hata arpacığa konsantre olmak yerine, tetiğin düştüğü anda meydana gelecek ses ve geri tepmeye karşı daha tetiğe baskı uygularken tetiğin düştüğü noktayı düşünerek erken tepki vermedir. 44

Slide 45: 

Bunun için yapılması gereken şey, gözümüzün arpacık haricinde başka bir noktaya kaymamasıdır. Diğer bir nokta da konsantrasyonun bozulduğu anda atışı yapmaktan vazgeçerek silahın indirilmesi ve tekrar başa dönerek tekrar başlamaktır. 45

TETİK ÇEKİLMESİ VE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR : 

TETİK ÇEKİLMESİ VE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 46 Başlangıçta gayet sakin ve dengede tuttuğumuz silah tetik çekme ile birlikte titremeye ve sallanmaya başlar. Fişek kapsülünün patlayacağını ve silahın geri tepeceğini his eden vücudumuzda irkilme (göz kapama) ve silahı itekleme gibi refleks davranışlar ortaya çıkar.

Slide 47: 

47 Tetiği çekmeden önce nişan noktasını gösteren silahımız, irkilme ve itekleme hareketleri ile nişan hattını ve gözümüzü bozacaktır. Gözümüzü kapattığımız için nişan hattındaki bu bozukluğun farkına varmayacağız ve dolayısıyla daha namluyu terk etmemiş olan mermi "nişan noktası yerine bozulan namlu istikametinin gösterdiği yere doğru gidecektir. “

Slide 48: 

48 Silahımızdaki merminin nişan aldığımız noktaya ulaşması için, mermi namluyu terk edinceye kadar nişan hattının bozulmaması yani namlu istikametinin değişmemesi gerekir.

Atış Esnasında Silahın Ateşlenmesiyle Birlikte Ortaya Çıkan Fiziksel Olaylar : 

Atış Esnasında Silahın Ateşlenmesiyle Birlikte Ortaya Çıkan Fiziksel Olaylar 49 Patlama sesi ve silahın geri teperek şahlanmasıdır. Bu olaylar karşısında vücudumuzun savunma mekanizması devreye girer. Heyecan ve endişe sonucu nabız yükselirken, patlamaya karşı göz kapakları kapanır.

Slide 50: 

50 Geri tepmeye karşı bu tepmeyi absorbe edecek şekilde bir "itekleme" hareketi oluşur. Bu harekeler refleks davranışlar olduğundan kontrol edilmesi mümkün değildir. Bu hareketlerin atışa etkilerini kavrayabilmek için nişan ve nişan almayı tarif etmemiz gerekmektedir.

Fişek Çekirdeği Namluyu Terk Edinceye Kadar Nişan Hattımızın Refleks Davranışlar Yüzünden Bozulmaması için Ne Yapılır : 

Fişek Çekirdeği Namluyu Terk Edinceye Kadar Nişan Hattımızın Refleks Davranışlar Yüzünden Bozulmaması için Ne Yapılır 51 Tetiği beynin "ÇEK" emri ile birdenbire çekmek yerine limon sıkar gibi yavaş, yavaş devamlı ve gittikçe artan bir kuvvetle çekmeliyiz. Tetik parmağımız tetiği çekmeğe başladıktan sonra, tetiği çektiğimiz 6-7 sn'lik süre içerisinde beynimizin tetiği düşünmekten uzaklaştırıp başka bir şey düşünmeye zorlamalıyız.

Slide 52: 

52 Bu düşünce nişan hattıdır. Özellikle arpacığın gez içerisindeki konumu kontrollü olmalıdır. Gözün arpacığa odaklanması ile bütün dikkat arpacıkta toplanır. Arpacığın gez içerisinde ve tam ortasında kalmasına çaba gösterilir. Bu esnada tetik çekmeye devam edilmelidir.

Slide 53: 

53 Bu düşünme "Çekirdek namluyu terk ettiği anda çekirdeği iten barut gazının havaya çarparak patlama sesini oluşturuncaya kadar devam etmelidir."

Tek El Tabanca Atışlarında En Uygun Pozisyonu Bulmak İçin Ne Yapmalı? : 

Tek El Tabanca Atışlarında En Uygun Pozisyonu Bulmak İçin Ne Yapmalı? 54 Tabancayı tutan kol hedef hizasına kadar kaldırılıp gözler kapatılır. Gözler kapalıyken hedef istikametindeki kolumuz 30-60 cm. yukarı kaldırılıp gevşek ve tabii bir halde 5-10 sn. gözler kapalı olarak beklenilir ve kolun tabii noktasını bulması sağlanır. Bu işlem gözler açık olarak kat'i surette yapılmamalıdır.

Slide 55: 

55 Kolun tabii noktası bulunduktan sonra gözler açılır ve tabancanın hedefin tam ortasını gösterip göstermediği kontrol edilir. Tabanca hedefin tam ortasında ise tabii nişan istikameti bulunmuş olur. Eğer tabanca hedef bölgesinin bir kenarını gösteriyorsa gerideki ayak hatanın bulunduğu istikamette yeterince hareket ettirilir ve yukarıda sayılan hareketler tekrar uygulanır.

Tek Ve Çift El Tabanca Atışlarında Dinlenme Pozisyonu : 

Tek Ve Çift El Tabanca Atışlarında Dinlenme Pozisyonu 56 Bu işlem nişan alınan bölgenin (hedefin) ortası bulununcaya kadar devam eder. Tabancanın yere veya havaya 45°lik açı ile tutulduğu pozisyon sekmelere karşı en emniyetli pozisyondur." Bu nedenle atış esnasında dinlenme ihtiyacı hissedildiğinde silah 45° açı yapacak şekilde öne doğru tutulmalıdır.

Slide 57: 

57 Eğer atış esnasında önde sehpa ya da platform varsa kabza kavrama değiştirilmeden silah kabzasının alt kısmı sehpa ya da platform üstüne konularak dinlenilebilir. Dinlenme sırasında gözler devamlı olarak hedefi takip etmelidir. Gözler hedeften ayrılmamalıdır. Tetik parmağı tetik korkuluğunun dışında tutulmalıdır.

Nişan Alma Süresince Göz Odaklanması : 

Nişan Alma Süresince Göz Odaklanması 58 Nişan alma süresince odak noktasının arpacıkta olacağını asla unutmamalıdır.

Slide 59: 

Nişancı bütün dikkatini en doğru gez arpacık uyumuna sarf etmeli ve ateşlemenin yapılacağı anda da bütün dikkatini arpacıkta toplayabilmelidir. 59

Slide 60: 

60 Eğer bu esnada göz kısa bir müddet için dahi olsa ileri kayar ve hedefi net olarak görürse, kontrollü ve uygun bir atış yapamayacağını bilmelidir. Göz hedefe dikilirse kolun tabii hareketlerinin büyüyeceği, göz arpacığa dikilirse bu hareketlerin asgari halde tutulabileceği iyice anlaşılmış olmalı ve bu psikolojik olgudan yararlanılmalıdır.

Göz, Arpacık veya Hedeften Hangisine Odaklanırsa Orayı Net, Diğerini Fulü Göreceğine Göre Atıcının Tercihi Neresi Olmalıdır ? : 

Göz, Arpacık veya Hedeften Hangisine Odaklanırsa Orayı Net, Diğerini Fulü Göreceğine Göre Atıcının Tercihi Neresi Olmalıdır ? 61 Nişan alırken arpacık ile gezin üst seviyeleri aynı hizada ve arpacık gezin tam ortasında tutulur. Arpacık ve gezin bu konumu, namlu istikametinin atıcı tarafından uygun olarak kontrol edildiğini gösterir.

Slide 62: 

Eğer arpacığı bu konumundan 1 mm. sağa­ sola kaydırırsak, 12 cm'lik gez-arpacık mesafesinde 1 mm'lik sapma, 21 cm sapmanın olduğu görülür. (25 m mesafedeki hedef için) 62

Atıcının Tercihi Neresi Olmalıdır : 

Atıcının Tercihi Neresi Olmalıdır 63 “Arpacığı net, hedefin fulü görünmesi ve gez ile arpacığın usulüne uygun olarak hizalanması atış esnasında vazgeçilmez bir kuraldır“ Nereye Nişan Alınmalı Sabit gezli silahların gez ayarları fabrikasyon olarak 25 m'den nişan alındığı noktayı vuracak şekilde yapılmıştır.

Neden Hedefin Alt Kenar Ortasına Nişan Alınır : 

Neden Hedefin Alt Kenar Ortasına Nişan Alınır 64 Çünkü hedef arpacığın üstünde bir bütün olarak kaldığında çok iyi kontrol edilebilir. Ortaya nişan alırken hedefe ne kadar girdiğini tespit için atıcı gözünü hedefe kaydırabilir. O zamanda arpacığın gez içerisindeki konumu bozulur.

Slide 65: 

65 Bunun yanında hedefin siyah bölgesinde arpacığın gez içerisindeki kaymalarını kontrol etmekte zordur. Ancak hedef arpacığın üzerinde bir bütün olarak durur ise bu sakıncalar ortadan kalkmış ve nişan hattının kontrolü kolaylaşmış olur.

Açısal Hatayı Doğuran Sebepler : 

66 Açısal Hatayı Doğuran Sebepler Yanlış tetik düşürme, yanlış kabza kavrama, gez ve arpacığa konsantre olamama gibi sebepler açısal hatayı doğurur. Paralel (Doğrusal) Hata "Kolun paralel olarak yer değiştirmesi sonucu, silahın da hedef üzerinde aynı şekilde yer değiştirmesidir. "

Slide 67: 

67 Başka bir ifade ile "Salanımdan kaynaklanan ve doğru nişan hattına paralel olan bu sapmalara paralel hata" diyoruz. Arpacığın gezin içerisindeki konumu değişmemiştir. Gez ve arpacık bir bütün halinde iken arpacığın hedef merkezinden sapmasıdır.

Paralel (Doğrusal) Hata : 

Paralel (Doğrusal) Hata 68

Paralel (Doğrusal) Hata : 

Paralel (Doğrusal) Hata 69

Gizli Nişancılık Hataları : 

Gizli Nişancılık Hataları Atış anında oluşan refleks hareketleri sonucu ortaya çıkan hatalardır. Bunlar silahın namlusunun şahlanması, geri tepme ve patlama sesinden ürkmektir 70

Slide 71: 

Şahlanma Mermi çekirdeğinin namluyu terk ettikten sonra, namlu ucunun yaklaşık 10-l5cm havaya kalkmasıdır. Temel atış kurallarına tam uyulduğu taktirde şahlanan namlu atıştan sonra tekrar eski yerine döner. Şahlanmanın vuruş noktalarına hiç bir etkisi yoktur. Sürgünün ileri geri hareketi sırasında seyrini tamamlar. Arpacık da patlamadan önceki yerini alır. 71

Slide 72: 

Geri Tepme :   Tabanca atışında geri tepme yok denecek kadar azdır. Oluşan bu geri tepme el, kol ve omuz kasları tarafından emilir. Dikkat edilecek husus kasların mutlaka gevşek tutulması gerektiğidir. Gevşek tutmak demek, atıcının kaslarını sıkmaması, atışa kuvvet karıştırmamasıdır. Kasların sıkılması titremelere, kasılmalara ve yorgunluğa neden olur. 72

Slide 73: 

Atışta Ürkeklik Patlama sesine karşı önceden tepki göstermektir. Bunun sonucu olarak atıcı, gözlerini kapatır hatta başını vana çevirir ve nişan almaya devam edemez. Ürken atıcı farkında olmadan kol kaslarını iyice sıkarak namlunun yukarı yönelmesine ve atımların dağılmasına neden olur. Bunun için atıcının tetiği çekmeden önce derin nefes alıp rahatlaması gerekmektedir. 73

Slide 74: 

Koordinasyon Atışın herhangi bir anında bir hata yapıldığı zaman, o hata telafi edilmeye çalışılmamalıdır. Hangi aşamada olursa olsun hemen ilk başa dönülerek bütün işlemler en baştan tekrar yapılmalıdır." 74

Gizli Nişancılık Hataları : 

Gizli Nişancılık Hataları Gevşeme Konsantre Tasarı Silahın kaldırılması Pozisyon kontrolü Nişan ve nefes tutma Tetiğin düşürülmesi Hedef takibi 75

Slide 76: 

Çıkış Noktası Tetik çekildikten ve ateşleme gerçekleşip harekete geçen mermi namluyu terk edinc­eye kadar nişan hattının atıcı tarafından muhafaza edilmesi gerekir. Fişek çekirdeği namludan çıkarken hem patlama sesi oluşur, hem de silahın geri tepmesi başladığı için nişan hattı bozulur. 76

Slide 77: 

Bu anda yani silahın geri tepmesi ve şahlanması başlamadan hemen önce nişan hattının hedef üzerinde gösterdiği nokta "Çıkış Noktası "dır. 77

Çıkış Noktasını Doğru Tespit Etme : 

Çıkış Noktasını Doğru Tespit Etme Çıkış noktası, hedefi bir saat ekranı gibi düşünülerek tarif edilir. Eğer patlama sesini duyduğumuz anda nişan hattı, nişan noktasını gösteriyorsa vuruşumuz hedefin göbeği yani 10 olacaktır. Eğer nişan hattı patlama sesini duyduğumuz anda nişan noktasının sağında, solunda, yukarısında veya aşağısında ise atıcı bu kayma miktarı ve yönünü hesaplayarak merminin vuracağı yeri tarif eder. 78

Çıkış noktası ile vuruş noktasının farklı olmasının sebebi nedir? : 

Çıkış noktası ile vuruş noktasının farklı olmasının sebebi nedir? Atıcının düşünceyi tetikten uzaklaştırma metodunu beceremediği ve daha çekirdek namlu içinde iken gözlerini kapattığını ortaya çıkarır. Atıcı eğer düşüncesini tetikten uzaklaştırmış ise, tetiği istemli bir hareketle çektiği için hemen refleks olarak vücudun tepki mekanizması devreye girer ve gözlerini kapatır. 79

Slide 80: 

Ancak atıcı gözlerini kapatmadan hemen önce gördüğü nişan resmine göre çıkış noktasını söylese bile, çekirdek henüz daha namlunun içinde ve salınım devam ediyor olacağından nişan hattı da bu salanımla birlikte değişecektir 80

Konsantrasyon : 

Konsantrasyon Ateş etme anı olarak tarif edilen süre çok kısadır. Atıcının bir kaç saniyelik (6-7) ateş etme süresi içinde, doğru duruş ve pozisyonu sağlamış, doğru şekilde kabza kavramış, nefesini tutmuş ve nişanını alarak, nişan resmini kontrol ederken tetiği limon sıkar gibi yavaş yavaş devamlı ve gittikçe artan bir kuvvetle çekmesi gerekir. 81

Slide 82: 

Onun için usta atıcı; "çevre ile ilişkisini keserek bütün dikkatini yapacağı işe toplayıp, atış tekniklerini sabırla ve doğru olarak uygulamak için çaba göstermelidir. “ 82

İyi bir konsantrasyon için : 

İyi bir konsantrasyon için Bugün çok güzel atışlar yapacağım, Duruş ve pozisyon önemli, Mutlaka 2-3 defa kuru tetik düşürerek pozisyonumu kontrol etmeliyim, Kabzayı çok iyi kavramalıyım, 83

Slide 84: 

Tetik parmağımın tetik üzerindeki yerinin doğru olup olmadığını kuru tetik çalışmalarıyla kontrol etmeliyim, Önceki atışın beklediğimden kötü gelmesi de önemli değil, önemli olan şu anda yapacağım atış, Eğer kuralları doğru uygularsam başarırım" gibi benzer şartlanmalarla konsantre olmaya çalışılmalıdır. 84

ATIŞ TEKNİKLERİ : 

ATIŞ TEKNİKLERİ Yatarak Atış Pozisyonu Çökerek Atış Pozisyonu Tek Elle Atış Pozisyonu Çift Elle Atış Pozisyonu Kalçadan Atış Pozisyonu Sütre Gerisi Atış Pozisyonu 85

ATIŞ TEKNİKLERİ : 

ATIŞ TEKNİKLERİ Çökerek Atış Teknikleri Bu pozisyon acil durumlar için geçerli olup, mümkün olduğu kadar hedefi küçültmektedir. Sıhhatli ve güvenilirdir. Atıcının hedef küçülterek yaptığı değişik atış şekillerinden biridir destek görevini sol ayak dizi ile sol kolun pazu kısmı yapmaktadır. 86

ATIŞ TEKNİKLERİ : 

Tetiği çekecek olan elimizin yönündeki dizimiz bükülmüş vaziyette yere konurken diğer ayak ileri atılır. İleri kavramı iyi anlaşılmalı, ne fazla ileri atılmalı ne de geride tutulmalıdır. İleri atılan ayağın yerinin doğru tespiti dengede durabilmemizi sağlayacaktır. Vücut hedefe dönük ve hafif ileriye eğilmiş vaziyette olmalıdır. 87 ATIŞ TEKNİKLERİ

Slide 88: 

Yatarak Atış Tekniği 88 Yatarak tabanca ile yapılan atışlarda istenilen ölçüde isabetli vuruş yapma imkanı çok zordur. Yalnız hedef küçültmek için en uygun pozisyonlardan biridir. Özellikle nişan alma güçlüğü ve silahın küçüklüğü nedeniyle bu atış pozisyonu zorunlu kalınmadıkça pek tavsiye edilmez.

Slide 89: 

Ancak zor durumda kalan personel, her an silahını kullanmak ve kendini savunmak zorundadır. Bu nedenle; yatar vaziyette de olsa silahını en etkili şekilde kullanmak atıcının amacı olmalıdır. 89

ATIŞ ANALİZİ : 

ATIŞ ANALİZİ Hedef analizi, "Hedef üzerinde yapılacak incelemelerle, atış esnasında yapılan hataların tespit edilmesine" denir. Atıcının bir tarifinde "attığını vuran vurmazsa sebebini bilen kişidir." 90

Vuruşların Hedefin Yukarısına Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Yukarısına Doğru Dağılımının Sebepleri Tetik çekme esnasında nefes tutulmamış ve nefes alınmıştır. Kolun yukarı dikey hareketlerine mani olunamamıştır. Arpacığın üst seviyesinin gezin üstünde kalmasına müsaade edilmemiştir. 91

Vuruşların Hedefin Yukarısına Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Yukarısına Doğru Dağılımının Sebepleri 92 Patlama korkusuyla erken refleks göstererek namlu yukarı kaldırılmıştır

Vuruşların Hedefin Aşağısına Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Aşağısına Doğru Dağılımının Sebepleri Nefes verme işlemine devam edilmiştir. Kolun aşağıya doğru dikey hareketine mani olunamamıştır. Arpacığın üst seviyesinin gezin altında kalmasına müsaade edilmiştir. Düşünce tetik üzerinde yoğunlaştırılmış ve bilinçli tetik düşürülmüştür. 93

Vuruşların Hedefin Aşağısına Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Aşağısına Doğru Dağılımının Sebepleri 94 Kabza kavramada işaret parmağı ile baş parmak arasında oval kısım, kabzaya normalden fazla baskı uygulanmıştır. Tetik ezilmemiş, ani olarak çekilmiştir.

Vuruşların Hedefin Sağına Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Sağına Doğru Dağılımının Sebepleri Kötü bir kabza kavrama hatası yapılmış ve silah sağa doğru kol ile açı yapacak şekilde kavranmıştır. 95

Vuruşların Hedefin Sağına Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Sağına Doğru Dağılımının Sebepleri Her atışta farklı bir duruş ve pozisyon alınmıştır. Her atış için kabza yeniden ve farklı olarak kavranmıştır. Tetik dümdüz geriye doğru değil de, sağa doğru çekilmiştir. Tetik parmağının yeri yanlıştır. Arpacığın gez içerisinde sağa doğru hareketine müsaade edilerek nişan hattı muhafaza edilmemiştir 96

Vuruşların Hedefin Soluna Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Soluna Doğru Dağılımının Sebepleri Kötü bir kabza kavrama hatası yapılmış ve silah sola doğru kol ile açı yapacak şekilde kavranmıştır Kabza gevşek kavrandığından silahın eldeki pozisyonu değişmiş ve sonraki atışın hatalı olmasına neden olmuştur. 97

Vuruşların Hedefin Soluna Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Soluna Doğru Dağılımının Sebepleri 98

Vuruşların Hedefin Soluna Doğru Dağılımının Sebepleri : 

Vuruşların Hedefin Soluna Doğru Dağılımının Sebepleri 99 Arpacığın gez içerisinde sola doğru hareketine müsaade edilerek nişan hattı muhafaza edilmemiştir. Tetik sola doğru çekilmiş ve tetik parmağının tetik üzerindeki yeri yanlıştır

Çapraz (Gelişigüzel) Dağılımın Sebepler : 

Çapraz (Gelişigüzel) Dağılımın Sebepler Kabza kavrandığında baş parmak ve serçe parmağının basıncı tetik çekme esnasında değiştirilmiştir. 100

Çapraz (Gelişigüzel) Dağılımın Sebepler : 

Konsantrasyon eksikliği ve dolayısıyla nişan alma hatası yapılmıştır. Atıcı patlama sesinden korkmuştur. Tetiğin süratle çekilmesi, vücut kaslarının gerilmesi, nişan vaziyetinin yanlış alınması, arpacık yerine hedefin net görünmesi gibi nedenler gelişigüzel dağılıma neden olur. 101 Çapraz (Gelişigüzel) Dağılımın Sebepler

Çapraz (Gelişigüzel) Dağılımın Sebepler : 

Çapraz (Gelişigüzel) Dağılımın Sebepler Çapraz dağılımın sebepleri bir kaç hatanın birlikte uygulanmasıdır. Örneğin; soldan vuruşlara sebep olan bir hata ile yukarıdan vuruşlara sebep olan bir hata aynı anda yapıldığında vuruş noktası sol üstte olacaktır. 102

authorStream Live Help