Нос Калиакра

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Нос Калиакра

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Нос Калиакра

Slide3:

Калиакра е дълъг и тесен нос на българското северно черноморско крайбрежие, в най-югоизточната част на Добруджанското плато. Носът е вдаден на 2 км навътре в морето и наподобява полуостров, представлява природен и археологически резерват . Тук гнезди аристотелевия корморан и могат да се наблюдават делфини .

Slide5:

Брегът при нос Калиакра е клифов тип, отвесните скали се спускат 70 метра надолу до морето. Скалите представляват твърд сарматски варовик и конгломерати , споени с глина, богата на железни окиси, които дават характерния червеникав оттенък. Прибойните вълни са издълбали в подножието им пещери, ниши, подмоли и арки, до които може да се стигне само откъм морето. Множеството подводни скали са резултат на силната абразия . Заливът, образуван от нос Калиакра представлява много добро убежище при буря за минаващите оттук кораби . На носа има музей, ресторант, морски фар, морската радиолокационна станция, метеорологична станция и параклис.

Slide7:

Много са легендите за нос Калиакра . Най-известната легенда е за 40-те български девойки, който завързват косите си една за друга и се хвърлят в морето, за да не попаднат в ръцете на османските поробители. Те се превърнали в лебеди и тюлени и дълго време след това се връщали до родния бряг, за да му се порадват. Сега в началото на нос Калиакра има обелиск наречен Портата на 40-те девици в тяхна памет.

Slide9:

Съвременна възстановка на портата на крепостната стена Съвременна декоративна арка на нос Калиакра

Slide10:

Старинна легенда живее отколе из тия скали   вълните разказват за нея , ветрецът я тихо мълви,   припомнят за нея стените на старата крепостна твърд,   шептят в среднощи звездите за дивната момина смърт.   Било то отдавна, отдавна нахлул поробител от юг,   зачернил той Добруджа равна, дошъл посред жътва и тук… И все още някои стари разказват по тия села,   че там, дето днес свети фара , девойката нявга била.   А нощем над морските бездни , покритите с мрак висоти   сред дружки, в прекрасно съзвездие мома Калиакра блести...

Slide11:

Легендата за Свети Никола, покровителят на моряците, разказва, че светецът бягал от турците и Бог удължил земната твърд под краката му, за да успее да се спаси, като по този начин бил създаден и носът. Но светецът бил заловен и изградения параклис символизира гроба му. На това място по време на турското владичество е имало и дервишки манастир, за който се твърдяло, че съхранява мощите на турския светец Сара Сотлук. Малък нос северно от Калиакра носи името „Свети Никола“.

Slide12:

Параклисът „Свети Никола“

Slide13:

Античният географ Страбон, описвайки Калиакра, разказва, че тук е била столицата на цар Лизимах, един от наследниците на Александър Македонски. Тoй криел в пещерите край носа несметните си съкровища, заграбени още при походите в Персия .

authorStream Live Help