Двете козички. Преразказ на текст

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Двете козички. Преразказ на текст

Comments

Presentation Transcript

Presentación de PowerPoint:

ИТИД

Presentación de PowerPoint:

Здравейте, деца! Ние сме Яна и Любчо. Ще ви помогнем да се научите да преразказвате. Това умение е много важно. ИТИД Кликнете последователно върху картинките. 1 2

Presentación de PowerPoint:

Кога правим преразказ? ИТИД Когато предаваме със свои думи нещо, което сме чули или прочели – разказ, приказка, басня, съобщение, описание. Преразказът е чужд текст, който предаваме със свои думи.

Presentación de PowerPoint:

ИТИД Когато преразказваме използваме свои думи или някои думи на автора. Изменяме, пропускаме или заменяме някои думи на автора. Как да направим преразказ? Трудно ли е?

Presentación de PowerPoint:

Не, не е трудно да правим преразказ. Само трябва да спазваме някои указания. Внимателно трябва да прочетем текста, за да разберем за какво се разказва, кои са героите и най – важните моменти. И още трябва да преценим кои думи да заменим със свои. Когато пишем се стремим да не допускаме правописни грешки .

Presentación de PowerPoint:

ИТИД Любчо, да запишем ли правилата в табличка, за да е по-лесно на децата? Да, Яна. По–лесно е в табличка. Ето я и нея .

Presentación de PowerPoint:

1 Добре запомнете съдържанието на текста. 2 Преразказвайте последователно. Не пропускайте важни моменти. 3 Използвайте правилно глаголните форми. 4 Преразказвайте думите на героите. 5 Избягвайте повторенията. 6 Основните моменти записвайте на нов ред. ИТИД Правила:

Presentación de PowerPoint:

Любчо, аз имам едно предложение. Какво е то, Яна? П редлагам да поставим една задача за преразказ. Идеята е чудесна! Аз вече измислих задачата! ИТИД

Presentación de PowerPoint:

ИТИД

Presentación de PowerPoint:

Двете козички Народна приказка Две козички се срещнали на една планинска пътека. Над нея се издигала висока скала. Под нея зеела дълбока пропаст. Пътеката била много тясна. Козичките нямало как да се разминат. Те не могли да се обърнат, за да се върнат назад. Замислили се козичките какво да направят. И ето: едната легнала на земята, а другата внимателно минала по нея. Така двете козички продължили живи и здрави по своя път. ИТИД

Presentación de PowerPoint:

Направете устен преразказ на приказката като отговорите на въпросите: Къде се срещнали двете козички? Защо не могли да се разминат? Какво направила едната козичка? Как завършила случката? Задача ИТИД

Presentación de PowerPoint:

Примерен план за преразказа 1. Срещата на планинската пътека . 2. Разминаване на козичките. ИТИД Право- пис Сре щ нали се, п ъ тека, издиг а ла се, з ее ла, пропа ст , наза д , прод ъ лжили

Presentación de PowerPoint:

ИТИД

Presentación de PowerPoint:

Задача ИТИД Направете преразказ на текста. Можете да завършите така: „Козичките продължили пътя си живи и здрави.“ Забавно Кликнете върху звънчето на козичката.

Presentación de PowerPoint:

За създаването на презентацията е използвано помагалото на издателство „Слово“ „Преразказвам и съчинявам. 2 клас“ с автори Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова. Изготвил Илиана Т. И лиева – Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона, Испания

authorStream Live Help