Чудесата на карста

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Повърхностен и подземен карст

Comments

Presentation Transcript

ЧУДЕСАТА НА КАРСТА:

ЧУДЕСАТА НА КАРСТА ИЛИАНА Т. ИЛИЕВА-ДЪБОВА

Що е карст?:

Що е карст? Съвкупността от : 1) Факторите за развитието на карстовия процес 2) Процеса окарстяване (карстификация) 3) Карстовите форми

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КАРСТ::

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КАРСТ : Течащи води Поддаващи се на разтваряне карбонатни скали – варовици, доломити, мрамори и др.

КАРСТОВ ПРОЦЕС :

КАРСТОВ ПРОЦЕС Процес, основаващ се на химичното действие на течащите води, при който карбонатите се превръщат в хидрогенкарбонати. Нарича се още окарстяване или карстификация .

Slide5:

Да изразим с езика на химията този природен процес CaCO3+CO2+H2O = Ca(HCO3)2

КАРСТОВИ ФОРМИ:

КАРСТОВИ ФОРМИ Карстовите форми са различни по големина и външен вид форми на релефа, образувани в резултат от процеса окарстяване (карстификация). Познати са два вида карстови форми – повърхностни и подземни.

ПОВЪРХНОСТНИ КАРСТОВИ ФОРМИ:

ПОВЪРХНОСТНИ КАРСТОВИ ФОРМИ

КАРИ (ШКРАПИ):

КАРИ (ШКРАПИ) Карите са остри и тесни скални ребра. Те са ориентирани по посока на разпространението на карбонатните скали. Обширните пространства, заети от кари се наричат карови (карни) полета.

ВЪРТОПИ:

ВЪРТОПИ Въртопите са негативни (вдлъбнати) кръгли или елипсовидни карстови форми. Диаметърът им е от 5 до 50 метра. Дълбоки са от 1 метър до 20 метра.

УВАЛИ (ВАЛОЗИ):

УВАЛИ (ВАЛОЗИ) Когато се съединят няколко въртопа, се образува увал. Формата им е елипсовидна или удължена с диаметър от няколкостотин метра до 2 - 3 километра.

ПОНОРИ (ГУБИЛИЩА):

ПОНОРИ (ГУБИЛИЩА) Понорите са дълбоки въртопи със стръмни склонове. Имат формата на фуния. В тях водите понират (губят се).

СЛЕПИ ДОЛИНИ:

СЛЕПИ ДОЛИНИ Тесни и къси долини със стръмни склонове. Слепите долини са затворени в единия си край.

СКАЛНИ МОСТОВЕ:

СКАЛНИ МОСТОВЕ Образуват се при сливането на две слепи долини или при разкриването на каверна (кухина) в самата долина. Типичен пример са Чудните мостове , известни още като Скалните мостове, разположени в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи, в подножието на връх Голям Перелик.

СУХОДОЛИЯ (СУХИ ДОЛИНИ):

СУХОДОЛИЯ (СУХИ ДОЛИНИ) Представляват карстови долини със стръмни или полегати склонове. Дъната им са осеяни с губилища (понори). У нас се наблюдават в Добруджа, Лудогорието, Понор планина и др.

КАНЬОНИ (ЖДРЕЛА):

КАНЬОНИ (ЖДРЕЛА) Представляват тесни и дълбоки долини със стръмни, често до вертикални склонове. Много известни са Дяволското гърло, каньона на река Ерма, Буйновското ждрело и др.

ПОДЗЕМНИ КАРСТОВИ ФОРМИ:

ПОДЗЕМНИ КАРСТОВИ ФОРМИ

ПРОПАСТИ:

ПРОПАСТИ Образуват се при разширяване на пукнатини във варовиковите скали. Разширяването може да се извърши латерално (странично) или дълбочинно (вертикално).

ПЕЩЕРА :

ПЕЩЕРА Представлява система от свързани помежду си каверни. Във вътрешността им водата моделира скалната маса в различни форми. Известни български пещери са Леденика, Съева дупка, Ухловица, Ягодинска, Снежанка, Магура, Бачо Киро, Орлова чука и др.

Slide19:

Науката, която изучава пещерите се нарича спалеология ( от гръцки spelaion - пещера, logos – наука). Карстовите процеси в продължение на милиони години създават прекрасния свят на пещерите. Пещерите са изпълнени с с различни по вид и размери стълбове, висулки и други образувания. Те са резултат също от химичното действие на водата. Това са сталактитите, сталагмитите, сталактоните, пещерните драперии...

СТАЛАГМИТИ:

СТАЛАГМИТИ Представляват калцитни образувания върху пещерния под.

СТАЛАКТИТИ:

СТАЛАКТИТИ Висящи от тавана на пещерите калцитни образувания.

СТАЛАКТОНИ:

СТАЛАКТОНИ Образуват се при сливането на сталагмит и сталактон.

ПЕЩЕРНИ ГАЛЕРИИ:

ПЕЩЕРНИ ГАЛЕРИИ Образуват се при хоризонталното движение на водата Галерии в зоната на насищане Галерии в зоната на свободното движение

КАРСТОВи ИЗВОРи:

КАРСТОВи ИЗВОРи Извират от карстови масиви, където подземните води излизат на повърхността. Най-големите карстови извори в България са Глава Панега, Девненските, Клептуза, Житолюб, Хубча, Врелото и др. Кликни върху камерата.

Slide25:

Нашите преки прародители били пещерни хора, наречени кроманьонци, живели 35000 до 12000 години преди нас, в края на последният ледников период. Кроманьонците ловували диви животни, ловяли риба и събирали ядки, семена и дребни плодове. Оръжията им били изработани от камък и кости. Кроманьонците рисували ловни сцени по стените на пещерите си. Боите им били направени от стрити на прах минерали или от растителни пигменти. За осветление пещерните хора използвали лампи, в които изгаряли козина или мъх, натопени в животинска мазнина. 

ИЗКУСТВОТО НА ПЕЩЕРНИТЕ ХОРА:

ИЗКУСТВОТО НА ПЕЩЕРНИТЕ ХОРА Магурата (Рабишка пещера) Пещерата Алтамира, Испания

ГЕОГРАФСКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КАРСТА:

ГЕОГРАФСКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КАРСТА Карстът заема около 1/3 от земната повърхност и се развива в 5 климатични зони. Развитието на карста в различните земни райони е различно. Най-типичен и силно развит карстов пейзаж се наблюдава в областта Карст, в Балканския полуостров. Най-обширни c а карстовите терени в тропичните области на Земята, при наличието на висока температура и обилни валежи. Карстовите терени са безводни, без растителност и почти неизползваеми в стопанско отношение и са слабо населени. Важ e н източник на вода в тях са карстовите езера и особенно изворите, подхранващи се от многоводни подземно течащи води.

ЛЮБОПИТНО:

ЛЮБОПИТНО У нас са проучени повече от 4 260 пещери. Най-дългата пещера в България е Духлата – 18 200 м. Най-дълбоката пропаст в България е Райчова дупка – 387 м. Сталагмитите и сталактитите нарастват с около 1 см за 50 години. Най-дългата пещерна система в света е Мамутовата (САЩ) – обща дължина над 590 км. Най-дълбоката пропаст в света е Вороня (Грузия) – 2 190 м.

authorStream Live Help